2. НАСТАНАК ТРАУМА
09.01.2013, 18:54:11

Осим оних које настају услед несрећних случајева, све трауме без обзира на своју међусобну различитост, имају једну заједничку особину – увек постоји насилна особа (или више њих), која узрокује трауму. Намерно усмерено насиље ка некој особи са циљем да се она повреди и да јој се нанесе бол, доводи до настанка трауме, при чему је жртва изложена некој врсти менталног, емоционалног или физичког злостављања.
Ово насиље може бити краткотрајно и високог интезитета или пак дуготрајно и ниског интезитета бола. Иако су ово два потпуно супротна начина деловања, нажалост, изгледа да оба веома успешно и рушилачки делују на особу која је изабрана за жртву.

Често пута стиче се утисак да до насиља долази узгред и ненамерно, међутим то најчешће није случај, јер насилник смишљено и циљно трага за одговарајућом жртвом, јер га на то покреће нека врста унутрашње глади за насиљем, због чега се он осећа раздражено, нервозно и агресивно. У том стању он је ловац који тражи свој плен-жртву коју ће моћи да понижава и злоставља онолико дуго, све док не задовољи и нахрани своју унутрашњу глад. Наравно, насилник ће за злостaвљање увек наћи разумно оправдање – жртва је увек због нечег крива, а он је тек случајно одређен да изврши "праведну” казну.

С обзиром да злостављач нема изражен осећај гриже савести, овај изговор савршено функционише.

ВРСТЕ ТРАУМА
У животу сваке особе често пута долази до тешких животних искустава, која временом могу прерасти у оно што зовемо траума. Трауму можемо дефинисати као "Јако негативно искуство, које код особе узрокује трајна и дубока оштећења психе и организма”.

Немогуће је набројати све врсте траума, али у суштини, можемо их сврстати у неколико група:

- породична траума представља врсту трауме, која настаје услед дуготрајног насиља у породици, где је насилник углавном мушкарац, а жртве су супруга и/или деца. Често пута дешава се да супруга која је жртва насиља, изврши пренос своје трауме на децу, тј. да она сама постане насилна према њима, чиме се успешно особађа (барем за извесно време) сопствене трауме

.- емоционална траума настаје као последица раскида дуготрајне или интензивне емотивне везе.

- сексуална траума настаје као последица инцеста у раном добу детета од стране родитеља или неке друге одрасле особе, или као последица продуженог сексуалног злостављања и силовања у одраслом добу. Често пута дешава се да се жртва сексуалне трауме осећа кривом (или јој је тако сугерисано од стране насилника) и толико пониженом да о томе искуству не говори никоме, покушавајући да га потисне дубоко у подсвест.

- физичка траума настаје услед тежих физичких повреда (хируршке операције, саобраћајног удеса, природних катастрофа и сл…).

- ратна траума настаје као последица дуготрајног страха од смрти, услед заробљавања и мучења, рањавања, невољног учешћа у ратним дејствима, присуствовања убиствима чланова своје породице, протеривања и уништавања личне имовине и сл.

- злостављање и мучење - трауме настале услед полицијског и затворског злостављања и мучења.

- парапсихолошка траума настаје услед дејства магије, проклетства, љубавних чини, енергетског вампиризма и других појава које су узроковане негативним дејством парапсихолошки обучене особе.

Особено за све трауме јесте то, да иако је сама траума лако уочљива, њено излечење је врло тешко и неизвесно, па често пута трауматизована особа остатак живота проведе прогоњена својим болним искуством, никада не успевши да га заборави, исцели и настави живот нормално. Самоисцељујући систем сваке особе углавном успева да све физичке, емоционалне и менталне повреде временом исцели, али са траумом је то скоро немогуће, јер се налази на нивоу Развојне Свести Душе, где особа нема скоро никакав утицај.

УЗРОЦИ НАСИЉА
Шта покреће неку особу да постане насилна и да учествује у злостављању других?

Иако би психологија, социологија и медицина могле понудити задовољавајуће одговоре, покушаћемо овај проблем да осветлимо са енергетске тачке гледишта.
У књизи "Целестинско пророчанство”, Џемс Редфилд описује како се при сваком контакту између две особе одиграва енергетска размена. Уколико је тај однос позитиван и испуњен љубављу и разумевањем, тада се обе особе осећају пријатно и доживљавају појачан прилив енергије – расположене су, насмејане и имају осећај да се границе њиховог бића шире. Међутим, уколико између њих дође до сукоба или пак уколико је једна особа негативно расположена према другој, онда се енергетски проток зауставља и започиње борба за присвајањем енергије. Она особа која у том сукобу остане поражена, истовремено губи и део сопствене енергије који је уложила у везу, па ту енергију сада присваја победник, чиме увећава сопствени енергетски потенцијал.

Ово би укратко била основна идеја књиге, а осим ње, у књизи је кроз 8 увида објашњен приступ опажању енергија у природи, четири основне стратегије помоћу којих свака особа привлачи енергије других људи и много других корисних ствари, те да је овде не бих препричавали, препоручујемо вам да је прочитате.

Дакле, сада се поставља питање зашто уопште долази до међусобне борбе за енергијом?

Изгледа да постоје три основна узрока:

1 – Спонтано успостављање енергетске везе између две особе и борба за присвајањем, и контролисањем заједничког енергетског система

2 – Пренос трауме

3 – Прекид везе са енергијама сопствене Душе

* * *

1 – Спонатано успостављање енергетске везе између две особе
Сваки однос између две особе доводи до међусобне размене енергија и уколико је та размена интензивнија, тада аутоматски долази до стварања енергетске везе, која је иако невидљива – или баш због тога, трајнија и чвршћа од било које физичке везе. Што је у неки однос уложено више мисаоне, емоционалне и физичке енергије, тиме је веза између те две особе јача и чвршћа.

Пре него што су успоставиле међусобну везу, обе особе су постојале одвојено и независно – један Его са својим енергетским системом и други Его са својим енергетским системом. Међутим, успостављањем везе тај однос се мења и сада долази до следеће ситуације: и даље постоје два Ега, али зато што су спојени везом, њихови енергетски системи сада функционишу као један заједнички енергетски систем.Карактеристично је и то да тада долази до појаве онога, што зовемо "средња вредност заједничког енергетског система”.

Ако замислимо да јачина енергетског система једне особе износи, рецимо 80 енергетских јединица, а јачина другог енергетског система 50 јединица, онда успостављањем везе долази до преливање енергије из јачег, у слабији енергетски систем и њиховог изједначавања, па сада средња вредност увећаног енергетског система износи 65 јединица. Ово се углавном дешава код хармоничних веза, где обе особе поштују једна другу.

Вероватно сте и сами чули да (најчешће) за неког мушкарца кажу: "Боже, откако се оженио, потпуно се променио и смирио, просто не могу да га препознам”, и то се управо дешава због успостављања средње вредности заједничког енергетског система.

Међутим, у везама које нису хармоничне и где особе не поштују једна другу, тада обе покушавају (углавном несвесно) да раскину (енергетску) везу која је већ успостављена, јер све док постоји она служи као двосмерни канал за међусобну размену негативних енергија. Тада долази до борбе, при чему обе особе покушавају да очувају и задрже што већи део заједничке енергије за себе и уједно да раскину везу.

На који начин се то одиграва и шта се дешава при томе, објаснићемо детаљно у једном другом тексту.

2 – Пренос трауме
Траума сама по себи представља извесну количину енергетске самосвести одређеног напона, чији коефицијент интелигинеције не износи више од 3-4 поена, а чије основно стање свести,  јесте бол.

Зато у случајевима када дође до успостављања трајне или привремене везе између енергетског система две особе (злостављањем или свађом), тада траума аутоматски прелази (или остаје) у онај енергетски систем који емитује већи степен бола, стога што се од стране њене свести он доживљава као пријатељска животна средина, пуна енергије-хране од које се састоји и сама свест те трауме.
Овим преласком траума или увећава свој енергетски набој (уколико су сличне), или своју енергију-свест удружује са другим траумама (уколико су различите), градећи тиме јак блок негативних енергија.

До овог преласка трауме са једног у енергетски систем друге особе, долази када Злостављач вођен мржњом осети потребу да некоме нанесе бол, те намерним злостављањем код жртве произведе висок степен бола, што његова траума – услед истих вибрација, користи као мост који јој служи да аутоматски прескочи у енергетски систем жртве. Злостављач после тога осећа видно емоционално олакшање, јер је успео да се ослободи сопственог бола, док сама жртва тоне у стање продужене трауме.

С обзиром да је Злостављач на таквом степену духовног развоја, при чему он сам – најчешће завишћу и мржњом, стално производи сопствени бол, после извесног времена када се накупи и поново се појави опасност да прерасте у нову трауму, он проналази исту или неку другу жртву, како би јој поновљеним злостављањем пренео свој изнова накупљени бол.

* * *

Иако смо овде користили израз "траума”, овај прелазак најчешће се одиграва са болом који се налази у блиској предтрауматској фази, мада се у извесним случајевима то дешава и са самом траумом.

3 – Прекид везе са енергијама Душе
Овде ћемо користити израз "Душа”, али уколико вам више одговара, уместо њега можете користити било који други назив, који представља опис ваших духовних енергија: Више Ја, Биће, Атман, Светлеће Тело…

Зашто би контакт са Душом био толико значајан?
Мада је све религије помињу, наше знање о Души – њеној природи и улози у човековом животу, скоро је никакво. Замолите своје пријатеље или колеге да вам објасне шта је то Душа и видећете да ће то углавном бити уопштен опис у стилу: "Душа је нешто најлепше у човеку” и слично.Чињеница је да човечанство не зна скоро ништа – укључујући ту и себе, о њеној улози и важности у животу сваке особе.

Свако ограничавање и дефинисање Душе вероватно би било мањакво, али како би стекли барем приближну представу о томе шта она јесте, могли бисмо је описати као "Трајну Енергетску Свест, која ствара три привремена тела: Мисаоно, Емоционално и Животно (Етеричко) Тело, као помоћна средства, како би Развојна Свест Душе могла да стиче искуства и постепено препознаје све квалитете које сама Душа већ садржи у себи.”

Енергије Душе не само да су искључиво позитивне и испуњене Љубављу, већ истовремено представљају енергије које имају јако исцељујуће и регениришуће дејство. Она је извор Љубави и свих позитивних осећања која нас прожимају и то је можда и главни разлог, зашто нас присуство беба толико разнежи и испуни љубављу, јер оне имају јаку и широку везу са својом Душом, чију енергију несвесно осећамо и реагујемо на њу.

Стога, најважнија последица коју оставља траума, јесте губитак везе са Душом, због чега се особа осећа безвољно, исцрпљено и депресивно, јер Душа је за човека као мотор за аутомобил – ако је он искључен, колико год да је ауто добар, од њега нећемо имати никакве користи.

Узроци који доводе до прекида везе са Душом
Иако самим рођењем свака особа аутоматски има успостављену везу са својом Душом, током живота већина нас успе – најчешће несвесни тога, да је прекине. Разлог за прекид ове везе, крајње је једноставан – свако изражавање љубави, несебичности, доброте, искрености, племенитости, поштења… што све јесу неке од особина Душе, у овом свету – Еголенду, бивају од стране других људи сурово кажњене.
Уколико је та особа пунолетна, од стране других бит ће сматрана ментално заосталом или у најмању руку будалом, те ће се тако и понашати према њој. Зато, да би заштитила себе од друштва, остварила своје животне потребе, циљеве и била прихваћена с њихове стране, она је присиљена да се делимично или потпуно одрекне ових особина-енергија, чиме несвесно кида везу са својом Душом. Прекид енергетске везе с Душом доводи до недостатка позитивних енергија у њеном енергетском систему, што је чини нервозном, раздражљивом, агресивном и несрећном, па једини начин надокнађивања ових енергија, сада постаје њихова крађа или отимање од других особа.

Category: SRPSKI | Added by: Oli
Views: 256 | Downloads: 0