Ово је први текст који смо написали спознајно средином 7 године ере Водолије
 

СТАКЛЕНА ПИРАМИДА ИСПРЕД МУЗЕЈА ЛУВР

У филму "Да Винчијев код" снимљеног по роману Дена Брауна, приказана је пирамида која се налази испред улаза у музеј Лувр и тексту који следи покушаћемо да појаснимo један део значења који има.

О пирамидама је до сада написан велики број књига и чланака, и морамо признати да и поред често пута сензанционалистичког приступа теми оне и даље представљају много више од гомиле камења заборављеног у песку. Запремину и полупречник Земље, удаљеност Земље од Сунца, угао нагиба ДНК спирале... и велики број разних астрономских и научних података, откривено је израчунавањем међусобних односа и пропорција Кеопсове пирамиде.

У филму су приказане две стаклене пирамиде - пирамидe Неба и Земље супротно усмерених врхова спојених заједничком основом, што даје геометријско тело октаедар. Октаедар представља једно од 5 Платонових геометријских тела: тетраедар 4-стран, хексаедар 6-стран, октаедар 8-стран, додекоедар 12-стран и изохаедар 20-стран. Истине ради, треба рећи да су прва сазнања о њима потекла од питагорејаца, али је Платон - иако су тада била позната и друга геомеријска тела, сматрао да једино њих пет имају посебну вредност. Сматрао је да онa представљају одраз пет основних елемената универзума -  неку врсту духовних уређаја, чијим је правилним коришћењем могуће успоставити контакт са силама Универзума. Не треба при томе заборавити да је Платон целокупно своје знање стекао током боравка и школовања у Египту, где је био уведен у мистерије које су се управо и одржавале у Кеопсовој пирамиди. 

Пирамида је сачувана, али њен данашњи изглед открива један битан недостатак - њену оплату. Наиме, читава пирамида је била покривена плочама од белог мермера које су вековима касније разносиле арапске експедиције, користећи их за изградњу објеката и палата у својим градовима.

На пирамиди која се налази испред музеја можемо видети какав је био распоред мермерних плоча на оплати Кеопсове пирамиде, а оно што одмах привлачи пажњу јесте чињеница да су плоче постављене по одређеном обрасцу. Ако погледамо слику стаклене пирамиде и замислимо једну њену страницу у облику октаедра, прво што упада у очи јесу ивице девет великих октаедара, док се унутар сваког од тих великих налазе 4 мања октаедра састављена од 9 поља. Да би разумели ово стално преплитање бројева 4 и 9, осим геометрије призваћемо у помоћ аритметику и нумерологију.

У учењу Платонових мистерија вазно место заузимало је знање о бројевима, јер је он истицао да бројеви у себи садрже божанске особине, те да се њиховим проучавањем могу открити тајне Васељене.

Па да покушамо:

Један основни октаедар има 9 поља - 9x1=9

Један велики октаедар у себи садржи 4 основна - 9x4=36 поља

Једна страница октаедра има 9 великих октаедара - 36x9=324 поља

Све четири станице октаедра укупно имају - 324x4=1296 поља

Дакле множењем основних бројева 9 и 4, добили смо следеће резултате: 36, 324 и 1296. 

 

Када ове бројеве саберемо по правилима нумерологије, добијамо:

36=3+6=9

324=3+2=5+4=9

1296=1+2=3+9=12+6=18=1+8=9

Дакле у сва три случаја, резултат је број 9!

 

Ако на ове бројеве применимо четири основне рачунске радње, добићемо следеће:
 

САБИРАЊЕ

36+324=360=3+6=9=9+0=9

36+1296=1332=1+3=4+3=7+2=9

36+324+1296=1656=1+6=7+5=12+6=18=1+8=9

 

ОДУЗИМАЊЕ

1296-324=972=9+7=16+2=18=1+8=9

1296-36=1260=1+2=3+6=9+0=9

324-36=288=2+8=10+8=18=1+8=9

 

МНОЖЕЊЕ

36x324=11664=1+1=2+6=8+6=14+4=18=1+8=9

36x1296=46656=4+6=10+6=16+5=21+6=27=2+7=9

324x1296=419904=4+1=5+9=14+9=23+0=23+4=27=2+7=9

 

ДЕЉЕЊЕ

324 : 36 = 9

1297 : 36 = 36 = 3+6=9

1296 : 324 = 4

 

Дакле у све четири рачунске радње резултат је увек број 9 (који се за разлику од бројева 3,4,7,12 и 13 доста ретко појављује као симбол), осим у задњем случају где је то број 4. На први поглед овај резултат делује као недоследност, међутим, ако га схватимо као траг, видет ћемо да он упућује на чињеницу да су човеку доступна четири нижа плана (13-9=4), а да тек након Просветљења свој даљи духовни развој наставља и на осталих 9 виших планова (4+9=13).

И на крају, зашто су пирамиде испред музеја направљене од стакла? 

У архитектонском и амбијенталном смислу пирамида прекривена танким плочама мермера верније би одражавала Кеопсову пирамиду и боље се уклапала са прочељем музеја, међутим, израђене су од стакла јер је дошло време да тајне које су биле вековима скривене, најзад угледају светлост.

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

7 године ере Водолије - Београд/Србија