Речник појмова

Акаша представља стање постојећих планова свести пре појаве времена. Дакле, пре него што се појавило време све је постојало као што је у Акаши.

Агностици сматрају да је доказивање постојања Бога и божанстава немогуће или врло тешко доказати.

Атеиста је особа која одлучно одбацује било какву могућност постојања Бога.

Бездушник  је особа која је полусвесно или  свесно прекинула везу са својом Душом.

Вера  изражена кроз религију представља јак емоционални набој праћен чврстим мисаоним ставом који се заснива на једном броју нелогичних идеја, при чему је читава прича обогаћена обожавањем, а неретко и страхом.

Веровање у психолошком смислу представља одређени мисаони став о некоме или нечему праћен не тако јаким емоцијама, који може али и не мора имати своју потврду у реалности.

Вољење je условнa позитивнa емоцијa усмеренa ка особи која је добронамерна спрам ње и која задовољава њене потребе.

Време представља ред и доследност у одигравању процеса и појава.

Геа – "Геја (Гаја, Геа, ге; грч. Γῆ или Γαῖα), "Земља”, мајка Урана (Неба), Гиганата и Титана, зачетница сваког живота на Земљи…” (извор Wикипедиа).

Гестапо je обавештајно-терористичкa службa Ватиканско-Рабинске Коалиције организованa по систему пирамидалне потчињености својих организационих јединица, изграђених на рушевинама безбедносно-обавештајних служби САД-а, ЕУ и поробљених нација.

Групни Его је скуп дела читавог човечанства.

Директно Искуство представља директну и истиниту спознају о природи и начину деловања неке појаве, ствари или особе и оно само по себи није једнозначно, што значи да није самодовољно, већ се одсликава у свему са чиме ступи у контакт.

Духовник  је особа која има трајан и проточан канал са енергијама своје Душе и Универзума.

Душа представља "…Трајну Енергетску Свест која ствара три привремена тела: Мисаоно, Емоционално и Животно (Етеричко) Тело као помоћна средства како би Развојна Свест Душе могла да стиче искуства и постепено препознаје све квалитете које сама Душа већ садржи у себи…”

Его – "…Међутим, услед сензација чула новорођена беба реагује на околину и те реакције привлаче свест из физичког, емоционалног и мисаоног тела стварајући временом један посебан центар свести. Сталне реакције којима је беба изложена као и унутрашње потребе које осећа привлаче све већу количину свест/енергије у новооформљени центар, те када услед сталног прилива свести досегне одређену критичну масу и засићење он постаје свестан себе као јединственог, засебног и самосвојног бића. Рођен је Его…” (из текста "Структура Свести”)

Еголенд је место у времену и простору у коме се одигравају међуљудски односи засновани на негативним емоцијама, себичности, страху и борби за моћ.

Емоционални Его представља свест која емоционално реагује на друге особе, животна искуства и ситуације којима је изложенa током живота.

Енергије зла "...Рекли смо да енергије зла активно делују на Нижим Плановима, а ево на који начин: наиме, како на Нижим Плановима све што постоји има свој конкретан израз-облик, тако су енергије зла спонтано преузеле обличје које је у енергетском смислу највише одговарало негативној природи тих енергија – обличје змије...

Енергије Зла делују у виду енергетских змија које продиру у вашу ауру или чакре настањујући се у њима и што је више енергетских змија присутно у одређеном делу ауре, то је тај поремећај већи и озбиљнији. Исцељењем путем духовног каналисања долази до избацивања енергетских змија из ауре, након чега се врло брзо поново успоставља нормалан енергетски ток за тај део ауре/чакре, што код особе доводи до оздрављења (уколико су оне биле узрок поремећаја/болести)..." (из текста "Енергије зла")

Енергетски вампир је особа која свесно користи технике психичког вампиризма како би од друге особе отела и исисала њену животну енергију.

Енергетски токови представљају део енергетског система човека и у старијој литератури називају се  ”акупунктурним меридијанима”.

Животно Тело представља енергетски калуп, тј. енергетски софтвер који ћелијеама даје низ упутстава о формирању и раду органа и њихових система, али и читавог физичког тела.

Завист je емоцијa ускраћености која врло брзо прераста у мржњу.

Закон Карме је духовни механизам намењен нашем развоју док смо под вођством Ега - значи док смо полусвесни. Захваљујући њему из живота у живот постижемо спознаје о томе што јесте, а шта није добро радити другим људима, јер све што урадимо другима, истовремено смо урадили и себи.

На овај начин постепено постајемо свесни да су Љубав и Доброта наша права природа, истовремено развијајући сопствену свест до нивоа који је неопходан како би се повезали са Душом и Духовним Енергијама Универзума.

 

 

Змајеви су енергетске Духовне Свести чија је сврха да сузбију прекомерно дејство Енергија Зла које се испољавају у виду енерегетских змија.

 

 

ИстинаОнако како јесте. 

Кирка – "Кирка (грч. Κίρκη) у грчкој митологији кћи бога Сунца Хелиоса и чаробница која игра велику улогу у Хомеровој Одисеји и причи о Аргонаутима. Кадра да једним напитком претвори људе у свиње, она је то учинила с Одисејевим друговима кад су дошли на њено острво. Да задобије Одисејеву љубав вратила им је људски лик. Одисеј је остао код ње годину дана и готово заборавља на повратак кући…” (извор Wикипедиа)

Комшилук чине чланови ваше породице, рођаци, другови, колеге и сви они који директно или индиректно утичу на ваше размишљање, понашање и поступке.

Контрауниверзум представља супротност Универзума и настао је тако што се извесна количина такозване антиматерије помешала са енергијама које су у развојном смислу биле на најнижем степену духовног развоја, дајући из тог споја облик свести у огледалу супротан Универзуму. Тиме је на неки начин створен Контрауниверзум и као што одраз у огледалу даје супротну слику, тако је и Контрауниверзум постао супротност и негација самог Универзума. (из текста "Енергије Зла”)

Коинциденције представљају случајно преклапање одређених догађаја и као такве нису ни позитивне, ни негативне, већ представљају облик испољавања могуће стварности.

Лична Моћ – "…Иако је врло тешко тачно описати шта она јесте, можемо рећи да Лична Моћ представља енергетски набој неке особе који се мисаоно може усмерити ка другој особи, са циљем да на њу оствари одређени психолошки утицај. Иако може бити праћена вербалним и физичким елементима понашања, права суштина Личне Моћи састоји се у невидљивом,тј. енергетском утицају на особу, а тек се делимично може описати изразима: "снага воље”, "харизма” и слично.” (из текста "Моћ”)

Љубав није eмоционална енергија, већ је то енергија вишег - Духовног Плана чији су квалитет и унутрашња суштина такви да особу наводе на размишљање и поступке који су увек усмерени на добро.

Магија нису само приче о ружним вештицама и ритуалима са закланим кокошкама, већ је то вештина наношења зла другој особи на један лукав и промишљен начин.

Медитација представља процес током кога коришћењем медитационих техника долази до постепеног брисања Ега, што за последицу има појаву психолошких увида и духовних спознаја чиме се постиже привремено или трајно увећање личне самосвести.

Мисаони Его представља свест која себе описује кроз одређени поглед на свет.

Моћ представља врсту енергије која код особе изазива озбиљне и трајне психо-емоционалне поремећаје и болести.

Моћ у психолошком смислу представља способност једне или више особа да усмере, ограниче и контролишу размишљање, понашање, кретање и начин живота неке друге особе или групе људи.

Мржња је емоција која је усмерена ка одређеној особи (или особама) са јасно израженом намером да јој се нанесе зло.

Наивност представља постојано унутрашње уверење да су сви људи добронамерни и искрени и као такво не проистиче из спољашњег опажања, већ је у питању пројекција сопствених вредносних ставова.

Нацизам бисмо могли дефинисати као "Јаку жудњу за успостављањем Апсолутне Моћи над својом, али и над свим осталим нацијама света, вођену расизмом, дубоком мржњом и злом усмереним ка одређеној раси, нацији или друштвеној групи, са јасно израженом намером да се она пороби или уништи”.

Негативне Самосвести представљају енергетске свести које се налазе у аури особе и својим деловањем негативно утичу на њено понашање, размишање и емоције.

Освета – Временом мржња се све више накупља, постепено расте, јача и толико се "згушњава” да добија свој материјални израз – освету. Освета представља физичку акцију којом се жртви уништава узрок зависти или јој се на неки други начин наноси зло, што доводи до тога да она пати. Завидна особа на овај начин успева да сопствени бол – који због зависти и мржње осећа, пребаци у освету и на тај крајње једноставан начин га пренесе на жртву. Стога, њој освета представља једини познати начин путем кога успева да се ослободи бола који је сама створила и опет поврати свој унутрашњи мир.

Подсвест је скуп енергетских аура човека чије је дејство испреплетано, прожимајуће и међузависно, па сва та збрка која се налази у оквиру ових аура чини подсвест.

Поистовећивање представља психолошко изједначавање једног објекта/свести, са неким другим објектом/свести.

Полиаморфне антене представљају пасивне пријемнике енергетских фреквенција тачно одређеног опсега и највећим делом су сачињене од полиаморфне пластике обогаћене једном врстом екстремно отпорних бактерија које могу опстати у по човека немогућим условима живота. Њихова намена се састоји у томе  да организам особе доведу у посебно физиолошко стање, како би на тај начин утицали на њену психу.

Правда - у складу са Истином

Просветљење бисмо могли дефинисати као: "Директно Искуство свега што у Универзуму постоји”. 

Психокинеза представља способност особе да сакупи своју животну енергију и мисаоно је усмери ка другој особи, ствари или идеји, како би на тај начин остварила неку промену и рад на њима.

Путник је особа која се налази у фази Директног Искуства духовне потраге, јер је практикујући неки облик медитације успела да успостави везу са својом Душом. Након тога њен духовни развој  убудуће  ће водити Душа  и Духовне Енергије при чему Путник губи потребу за остваривањем циљева – па и самог циља Просветљења, већ убудуће само испољава себе.

НАСТАВАК