Не хакујте текст. Нађите неки поштен посао. Ожените се.

 

 

 

О РАЗВОЈУ ДРУШТВА

Религије као своју заслугу истичу да су чувари идентитета нације, која би без њих престала да постоји и колико год да звучи чудно, ово је Истина. Религије нису једини чувари националног идентитета, али су сигурно најјачи и захваљујући њима вечно ћемо остати међусобно завађена религијско-национална племена, никада нећемо успети да прерастемо племенско-националну свест, удружимо се и наставимо развој наше врсте на вишим нивома свести.

Превазилажењем емоционално-религијског нивоа свести на нивоу појединца и нације, свест се спонтано уздиже и укорењује на мисаоном нивоу који је позитиван, развојно стимулативан и у себи садржи неупоредиво шири спектар енергија од емоционалног нивоа свести, што води бољем разумевању и већој толеранцији других народа и особа другачијих животних навика и погледа на свет. Ово свакако не значи да се тиме губи осећај и свест о националном, него да национално губи свој емоционално-свађалачки карактер, који представља препреку бољем разумевању и сарадњи међу народима.

Развој свести одиграва се како на нивоу појединца, тако и на нивоу нације, а у случају нације улога државе у њеном развоју пресудна је. Уколико држава свој рад не организује у складу са хуманистичко-развојним моделом уређења друштва, утицај религија веже је за нижи емоционални ниво чиме аутоматски расте ниво агресивности становништа, степен испољавања слободе говора и права човека приметно опада, опада и ниво образовања, културе и креативности, што води слабљењу привреде и у крајњој линији слабљењу безбедности саме државе.

Ниједна држава на свету нема довољан број образованих и креативних људи, и можемо видети да најмоћније државе света радо прихватају ове категорије имиграната, јер је њихов допринос развоју друштва лако уочљив. Проценат факултетски образованог становништва у Русији износи 53,5%, Канади 51,3%, Јапану 46,4%... а у Србији 6,5%. Ако се тих 6,5% не искористе 100% и уколико образовани и креативни појединци не добију статус националног блага од посебног значаја за друштво, судбина коју је Европска Унија наменила грађанима Србије - да буду њени свињари и паприкари, оствариће се брже него што то можете и замислити.

Оливер


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова. 

31 март 15 године ере Водолије/Нови Сад