142
О ПРОЦЕСУ ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЈЕ

Током дискусије на једном форуму, као и након једног уличног исцељивања упитани смо зашто током дискусије/разговора користимо заменицу "ми"*, уместо заменице која означава једнину. Разлог је у томе што када за себе употребимо заменицу у првом лицу једнине тренутно се осетимо као да смо изговорили неку лаж, грубост, па и вулгарност.

Процес духовног развоја одвија се кроз медитацију чија је основна сврха исцељујуће-развојна, где једну од најважнијих развојних функција представља спонтано, пријатно и постепено брисање Ега. Како тај процес временом напредује, тако и све што нам се у животу дешава губи ноту личног - другим речима, собзиром да се више не поистовећујемо са Егом немамо осећај да нас се одређени догађаји дотичу. Сада су то само догађаји са позитивним или негативним дејством, али у њима нема ничег личног - у сваком случају ничег личног с наше стране. 

Наравно да се брисања Ега или ако вам је ближи израз деперсонализације, не одиграва преко ноћи, већ процес траје годинама током којих се психолошки - али и лексички, привикавамо да себе доживљавамо у првом лицу множине. Током разговора са неким може доћи до мешања једнине и множине и то због такозваних Поистовећивања која као спонтано настали делићи самосвести бораве у нашој подсвести. Како су и саме микро-Его структуре, разговор са особама које се испољавају кроз Его својом резонанцом побуђује ова Поистовећивања из наше подсвести, но то није превелики проблем јер ће постепено доћи и до њиховог брисања. 

Следећи разлог употребе заменице "ми" представља повезаност са нашом Душом, која је пак повезана са Душама свих Развојних Свести Душа Универзима и Духовним Енергијама Универзума... што нам развија и јача осећај да смо Једно са Универзумом, па заменица "ми" најприближије одсликава наше стање свести. 

Оливер


СЛИЧНО: "МИ-ВИ, ЈЕДНО СМО


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

20 септембар 15 године ере Водолије - Београд/Србија