NATIONALISM – CORNERSTONE OF AUTHORITY IN A STATE
All countries in the world – but exactly all, are nationalistic. United States of America is conducted by American nationalists, by German – German nationalists, by Holland – Dutch nationalists… all of them belong to Jesuits-Rabbis Coalition as a supreme organization. Some of those countries are by their national constitution almost 100% of one nationality, while in others there live more nations, while the third ones – as United States of America, its multinationality during time, succeeded to transform into one – American nation. Regardless by the type of social order in those states, all of them have one goal – protection of own national interest.

So, if you want to destroy any state, first you have to destroy its nationalism, because the state which is not conducted by its nationalists, is the state whose interests there is no one to protect. When is realized their authority displacement (with revolution, assassinations…) then is authority in a state assumed by nationalists of Jesuits-Rabbis Coalition, and everything towards spoliation and dispossession its territories.

They establish authorities with those domestic politicians who belong to the net of secret occultism societies and who obediently realize all orders of Coalition. In a structure of power in police, intelligence, army, judiciary, government, media and NGO there are established persons by the same pattern, what for consequence has introduction of soft or hard dictatorship in a state. It depends of that how much is occupied nation aware what happens, because in the case of more seriously protests, it is proceeding on harder type of dictatorship.

The whole process is realized with politics, money, weapon and media by Jesuits-Rabbis Coalition, what represent incredible powerful mechanism of satanism and occupation of some nation.

"OCCULT NATURE OF NEW WORLD ORDER "
Many times in a press and a press you will find versions about occult nature of New World Order. Don’t reject them noway, but put it on place which they have in Jesuits-Rabbis Coalition – just on the middle of the pyramid of the power.

Since the whole project of New World Order is based on illusions and lies expressed through phase of "Fog”, occult content just serve them to deceive publicity during the process with "occult nature of New World Order.

Conquest and occupation of some country by the foreign force with clearly expressed religion character, always provoke insurgence at the population – especially if it belongs to some other religion. Therefore, at the foreground is always advertising of "occult nature of New World Order” because it is international – it belong to everyone and no one, so it is (correctly) consider that the servitude population will easier accept occupation army on such a way. This mystification is especially visible with leading politicians of Coalitions, who often on public appearances show "devil’s mark” – outstretched little finger and forefinger, what would represent as a incontestable proof of their loyalty to occult-satanic sect.

So, how could you even think that it is a question of Christian-Judaic fundamentalists?

There is one more reason for this camouflage, namely, it is not essential that you are a believer or atheist, but if someone told you – as a Serbian, offered to accept Catholicism, Anglican church, Protestantism or Judaism, you would probably reject it, just besides 99,99 percent of other. But if someone offered you to become Mason, Templar, Knight of Malta, Illuminati… you would probably accept it and you would exceedingly gratitude, considering that you reached with that act the culmination of your life.

Just therefore, jesuits and rabbis use occult brotherhoods, as a mean for introducing those people who are necessary for them because of realizing some influence in particular state.

ОТМИЦЕ ДЕЦЕ 
Када смо пре годину дана објавили овај текст (новембар 2008 године), из њега смо изоставили поглавље које управо читате, јер су подаци приказани у њему толико шокантни, да се може стећи утисак да је у питању сензанционалистички приступ теми. Но због природе злочина, те узраста и бројности жртви, сматрамо се одговорнима да читаоце упознамо с његовим садржајем.

Сваки дан у свету нестане на хиљаде деце, од којих тек мањи број буде пронађен, док се осталима трајно изгуби сваки траг. Колики је број нестале деце у државама чланицама Коалиције тешко је утврдити, али се може претпоставити да је доста висок. Зато овом приликом нећемо говорити о отмицама деце чији су починиоци сексуални преступници, већ о посебним јединицама у оквиру Ватиканско-Рабинске Коалиције, чији је задатак одабир, праћење и отмица деце одређеног узраста.

Каква је њихова судбина, где се после отмице одводе и шта се дешава са њима?

Отета деца, одводе се у подземне објекте широм САД-а, Европе и света, чији се улази налазе (најчешћи случај) у добро чуваним војним базама. Отета деца се користе у две сврхе:

-> за забаву елите Ватиканско-Рабинске Коалиције, од којих су отприлике једна трећина педофили,

-> за замену крви. Наиме, како је један од циљева Коалиције потрага за физичком бесмртношћу, откривено је да комплетна замена крви одрасле особе, крвљу деце не старије од 6 година, повећава виталност, омогућава одлично здравље и значајно продужава живот те особе. Замена крви врши се у правилним временским размацима и за једну одраслу особу, потребно је узети крв 4-6 деце.

Још једном напомињемо да схватамо да је ово шокантна тврдња, али због великог броја несмирених дечијих душа осећамо обавезу да са њоме упознамо јавност. Можда ће објава истине о њиховој судбини, помоћи душама те несретне деце да напусте етерички слој ове планете и похрле своме дому – у Светлост.

СУШТИНА ТАЈНЕ 
Као неизбежно, намеће се питање шта је то што привлачи људе тајним друштвима? Напредовање на пирамиди моћи? Новац? Елитизам? Тајни ритуали?

Иако наведене разлоге не треба одбацити, изгледа да се основни разлог крије у самој тајни, а њу је лако дефинисати: "Тајна представља одређену информацију, знање или спознају о некоме или нечему, која није доступна свима, већ само уском кругу одабраних”.

Тајна може бити безазлена – попут дечијих тајни, али и изузетно важна – попут државних. Међутим, ако се поново вратимо тајним друштвима и људској потреби да припадају њима, у том случају тајна добија додатну димензију, јер знати нешто што не зна 99,99% осталих људи, за Его представља еликсир младости, који му обезбеђује сталан осећај више вредности и надмоћи, у односу на оне, који не знају тајну.

PSYCHOLOGICAL INTERPRETATION OF CONSPIRACY AND CONSPIRATORS
Many people consider that no conspiracy exists, while the other believe that everything is functioning by virtue of it, however, just in that case many things are still untold, so with this occasion we are going to show short review psychological interpretation of conspiracy and conspirators.

Basic human occupation is a battle for the power and we can see it every day in conflicts played between spouses, friends, colleagues on work… what automatically makes hierarchy of the group power – any group (or society as a whole) which is easier to show graphical with a form of pyramid. Depending of society type, power could be realized on many ways: physical power, money, degree of education, personal charisma, social relations… or with a combination of previously mentioned (and unmentioned) ways.

When it succeeds to conquer certain power, then there are emerging two new needs at the person: to keep and enlarge conquered power, so to realize these two goals, those who posses particular social power are getting together, making the group of powerful people. With this merger it is not coming to simply addition of power – 1+1+1=3, but its multiplication – 1x1x1=27, whereby it is spreading number of people under the influence of that group.

To protect the power they possess from those who could to jeopardize them or to recapture their power, group (or groups) its activity and existing itself are hiding of the other, because if it is not known that something exists, then that something can not be jeopardized. Although the group is invisible, consequences of its activity aren’t, so to prevent possible revelation it organizes a few diversions with the goal of point out in different direction. Attention is always pointing out far away and for that goal there are found perpetrators with attributed all power and guilty for all realized performances.

The essence is in that perpetrators are never catched and brought to the justice, because those are invisible beings from another dimensions (Lizards of David Icke), fictitious Hazars or some other. This diversion (which is based on belivings) Jesuits-Rabbis Coalition is spreading over occult organizations and media, so in course of time the whole story is getting to be as a "official truth”.

LAMB FOR SACRIFICE
Institution of the lamb for sacrifice is present in all societies which are openly or clandestinely based on totalitarianism, played noticeable role, so it is also the case here.

In every society where racial and social partitions are strongly expressed and where is often present an appearance human rights violations, there is a high level of displeasure of the citizens. To prevent that displeasure of spreading, ruling elite mainly use technique which demands of other world nations to choose one which is their natural enemy by national, religion and racial features, so that enemy have to be charged for real, constructed or imagined guilty. Using the speech of hate and war propaganda of its – dependent media, they would represent chosen state very quickly as a nation of criminals and murderers, responsible for all evil of the world.

This programming of consciousness of own nation (remember Nazi’s speeches against Jews) is effectively succeeded to collected hate, anger and displeasure or its citizens directs toward the victim, on such a way pumping out that energy which could lead up to the rebel of population and falling down of their regime.

Since the nation which past 16 centuries was a victim of this game, now the member of coalition, in progress is a process of new nation promoting, which is determinate to occupy its place.

"LIBERATION OF HOLLY LAND "
Let us back to the past for the moment.

After schism in the year of 1054 on Eastern and Western Church, Vatican had just the only one goal: entirely destroy of Eastern Church. Almost 50 years later, Pontiff Urban II is announced public call for Jerusalim liberation of „unbelievers”, so this campaign was last during nine Christian wars in a period from 1096. up to 1291. year.

„Campaign for liberation of Holly Land” was the only possible way for Vatican to interpose its intelligencers and military troops on territory of Eastern Empire, while at present days those same Vatican uses „humanitarian disaster”, OEBS observers, NATO troops and and the like. With help of intelligence they significantly succeeded to make weak unity among orthodox nations of Eastern Empire, so thanks to that in 1204 year according to command of Vatican crusaders attacked Constantinopolis, captured it and burned it, thereby despoiled a huge quantities of treasure.

During whole „Christian campaign" there was lasting establishing of contacts Christian knights with Turkish sultans and acquisition of their trust, because they needed almost 150 years, what represent just a medium-term goal for a empire like Vatican.
When mutually reliance is finally established, deliberations are accomplished, future territories of influence are distributed and Turks got intelligence data which Vatican’s intelligencers collected for a 150 years, it is stopped further reason for Christian knights standing on Holly Land. Downfall of Acra in the year of 1291, which is intentionally relinquished on grace and disgrace of Turks, marked successful ending of Vatican’s mission, and a certain period later also a disappearing of orthodoxy in further 500 years.

Но и поред тога, затирање православља показало се безуспешним јер га је нешто раније једна велика нација – Руска, прихватила за своју религију. Победа у рату са Турцима који је Русија повела ради ослобађања Балкана од турске окупације вратило је слободу православним народима, али им није обезбедио и трајни мир, јер је Ватикан Турцима обећао да је у питању само привремено повлачење, те да ће им променом историјских околности, поново бити враћена "њихова дедовина” – Балкан. Тада ће се католичанство и ислам поново граничити, а временом и ујединити у савез религија на челу са римским папом.

Наиме, све религије су по свом устројству тоталитарне идеологије, док исламска религија представља најтоталитарнији облик владавине људима. Искључиво из тог разлога, Римокатоличка и Јудаистичка црква одлучиле су да управо она буде најмасовнија религија надирућег Нацистичког Светског Поретка, јер обезбеђује потпуно одсуство слободне воље и слепу послушност, а сва идонктринација одиграва се на природан и добровољан начин, јер представља традицију породице и нације којој будући верник припада.

Предвиђено је да у Нацистичком Светском Поретку католицизам и јудаизам буду религије расе Господара, Ислам ће бити религија расе Робова, док за све остале религије које им не признају моћ, неће бити места.

If we leave for a moment XIII-th, and going back to XXI-st century, we should notice that in a a disposition of hostility is nothing changed since the times of Christian wars. Vatican church – which is superior above Protestant, Anglican, Evangelical and other churches originated from mother-church, is still in strategic alliance with Islamic religion – but against orthodoxy, so regardless of nature of conflict, catholic-protestant-anglican-judaic church and Islam together conquer orthodoxy.

Of course, that is never doing openly, but it is always playing some theatrical performance similar to „Liberation of Holly Land”, so people and world publicity do not understand that there is a question of conspiracy,with goal of genocide conducting. Effects of spiritual and physical genocide conducted on orthodox nations, leaded to collapse of cultural and social development of eastern Empire, which was very developed in relation to underdeveloped Western Empire.

It seems that conspiracies, genocides and crimes resulted from hard work decades of intellectual people teams, so afterwards over the net of secret organizations they conduct realization in a period of few generations because their shortest plans are predicted to get carry out for a period of 50-70 years. Present operations personnel of Vatican realize ideas of their precursors, just as their plans will be realized by their successors.
Whereas it is a long time period, it is evidently that some nations still don’t understand why they are always exposed for wars and genocides.

THE ROLE OF ISLAM IN JESUITS-RABBIS COALITION
It is very early perceived by the Vatican the potential of Islamic religion and it is – observed from their standpoint, used at the best way, 500 years long occupation of Balkan is the best witness for that.

Therefore within Jesuits-Rabbis Coalition is decided to continue with active prevention for intellectuals in Islamic countries of attempts in introducing democracy, freedom, human rights and education in Islamic countries, because of further using of them as an infantry in conflict, due social backwardness – primarily with orthodox states.

Beside that, in their plans Islamic countries represent significant factor of planet destabilization, because they are in accordance with own religion always directed on military campaigns and conquest of foreign territory. This is important factor, because with a decomposition of Soviet Union, Coalition needed new enemy to have excuses for further arming and spreading NATO troops, what Islam just provides.

Наиме, у свакој држави у којој живе као мањина – Србији, Грчкој, Русији, Кини, Индији… муслимани због своје милитантне религије и мржње према "неверницима”, за Коалицију представљају идеалног квинслишког сарадника који за кратко време може изазвати рат у тој држави. Као по правилу, тада се исценира "хуманитарна катастрофа” као изговор за војну интервенцију и окупацију те територије, од стране НАТО-а. Окупација Косова и Метохије – али и Кипра, од стране исламиста и снага Коалиције, представљају школски пример практичне примене ове идеје.

Control they have over approximately 60% of imams, mainly make them easier manipulation over the countries with Islamic religion.

EUROPEAN ISLAMIZATION OF SERBIA
According to plans of this Coalition, entry of Serbia in European Union at the same time will represent a beginning its ultimate disappearing.
Since the countries within European Union have free traffic of labour, goods just as a right of buying of real estates on a whole territory of community, a few years or decades after admission of Serbia, when prudence and suspicion against new union state is going to relax, there will be admited about 80 millions of Turks in European Union. Just like 6 centuries ago, also in a 21st century they will be used for reiteratively and ultimate islamization of Serbia. This process is conceived to develop in two phases:

In first phase – immediately after admission in community, it is calculated that European countries accept and employ all qualitative experts from all branches of science and economy from Serbia, to make stronger own, and make weaker Serbian state. Except on such a way they are going to cause suddenly downfall and jam in Serbian scientific and economy development, there will appears need for replenishment of vacancy working places.

In second phase it is predicted that "because of concentration of labour” inflow of Turks instead into the Europe, direct toward ortodox’s countries – Romania, Bulgaria, Greece, Macedonia, Montenegro and Serbia. This settlement and placement of Turks in Serbia won’t be chaotic, but they will be directed toward those parts of Serbia with muslim population, but all over the country.

According to their projections, because of difference in birthrate between Serbs and Muslims – as well as their continually immigration and buying of real estates, it is predicted that through two generations, from beginning of European Islamization of Serbia, greater number of population have to be of Islamic confession.

* * *

Сви планови када се праве важе за геополитичку ситуацију која је у том тренутку на снази, па њеном променом долази до мењања и прилагођавања већ донетих планова. Зато се oво поглавље односило на планове који су били донети у складу са геополитичкoм ситуацијом из 2008 године, међутим, како је током протекле 4 године дошло до знатних измена у геополитичкој слици света, промењен је и начин исламизације православних балканских народа.

Сходно томе, одлучено је да Хрватска буде последња земља која ће бити примљена у Европу, чиме би се заокружио њен католичко-исламски карактер, док ће део европских муслимана бити усмеравани да постепено мигрирају ка Србији, Црној Гори, Републици Српској и Македонији, али и ка Бугарској и Румунији (процес исламизације тече и у Европи, јер на тај начин Римокатоличка црква јача сопствене, а слаби позиције секуларно-хуманистичког покрета Еропе). Улога Румуније и Бугарске састоји се у томе да спрече Русију да у физичком смислу помогне Србији, Црној Гори, Републици Српској и Македонији, већ да оне заједно са БХ федерацијом, Албанијом и Косовом буду придружене, тј. остављене на управљање Турској, како би временом муслиманске земље успеле да исламизују своје православне сапутнике и тиме ослободе Римокатоличку цркву свог највећег супарника (турске ТВ серије имају улогу да јавност постепено привикну на језик, културу и обичаје будућег господара и тиме олакшају исламизацију).

Предвиђено је да овај процес траје следећих 150 година, након чега ће на ред доћи Румунија и Бугарска [Румунији је од стране САД а (читај: Ватикана) обећано да уколико помогну да се покори и опљачка Русија,  a Руска Православна Црква преведе у унијатство,  бити враћена Молдавија која је сада независна, али у сваком погледу и те како зависна од Русије. Но, то се неће десити, већ би у том случају Коалиција завадила Румунију с Бугарском, истовремено им отимајући онај део територије који потражују Мађари], јер је то принцип који Ватикан и Коалиција користе – заваде и закрве браћу до истребљења, након чега дотуку уморног победника, те на тај начин штеде на људству и муницији.

* * *

When you read this version first time, you are going to think that we are talking about project of fanatics. When you read it second time, you will be absolutely sure in that. Unfortunately, you are right. The group of religious fanatics associated with psychopaths from class of Heartless, slowly, but assiduously, step by step increasing their power, because everything existing is created by God, that God is the only one who exists, and he authorized us, and exclusively us to represent him on Earth, he gave us everything existing on it, and he gave us, and exclusively to us a command over all living beings on the Earth.

Inasmuch those who don’t belong to our religion – because they don’t recognize God The Only One as their God, and they still reject to do that, then we will launch military force against them, make it burn and destroy all their villages and cities, and kill them all. For this we have full permission and free rein of the God The Only One, who will be satisfied, just when everybody accept our religion and recognize our power.


All texts from this site without any changes and the reduction can be printed and published in both private and commercial, domestic and foreign, by all who want it. Publishing rights are free of charge, by prior agreement in relation to the selection, equipment authorization and texts.