108

МАТРИЈАРХАТ


Да ли бисте се сложили са табелом са слике? 
 
Ако не бисте, који би однос добар-лош ви одредили женама и мушкарцима?

Где је права мера односа добар-лош, када су односи међу половима у питању?
 
Питање односа међу половима није од јуче, већ датира еонима и углавном се испољава кроз борбу за моћ. Мушкарац је јачи пол и тиме је моћ света сконцентрисана у његовим рукама, али је ипак жена та која у доброј мери утиче на одлуке које доноси.
 
Значи, мушкарац моћ остварује директно, жена индиректно.
 
Све ово само је кратак увод у тему коју смо одавно желели да покренемо, али смо чекали да вам се свест довољно развије како бисте могли психолошки да је прихватите и донесете разуман суд о њој. Тема је матријархат и то не случајно, јер се током еона показало и доказало да је моћу рукама мушкараца попут шипке упаљеног динамита у рукама хроничног пијанца.
 
Штета коју мушкарци опијени моћу чине, мери се милионима људских живота и тај број временом се не смањује, већ само увећава. Како бисмо зауставили или барем смањили штету која по ваш духовни развој тада настаје, одлучили смо да вам предложимо - јавно и отворено, прелазак на матријархат.
 
Матријархат није корак уназад - како неко то воле да кажу, већ квантни скок унапред, када је развој вашег друштва у питању. Уосталом, погледајте "друштва" - вашу породицу, којима управљају жене и видећете да су она у сваком свом делу високо функционална. Посао који жена обави за један дан, мушкарац не би могао ни за читаву недељу. Зато, овом приликом желимо да истакнемо да се приближава време преласка са мушког - патријахалног, на женско - матријахално друштво и да стога будете спремни за промене које ће тај прелаз донети.
 
Живот људске врсте може бити организован на више начина, а најбоље је уколико он буде организован тако, да од тога имају користи већина вас. Патријахални друштвени систем показао се као суров, израбљивачки и расистичко-робовласнички модел уређења друштва, па је сазрело време да га замени један савременији и савршенији систем друштвених односа.
 
Људска врста - а самим тиме и жена, није савршена, нити ће то икада бити, међутим, на садашњем нивоу вашег развоја жена је у већини категорија боље решење од мушкарца. Многи мушкарци осетиће се увређеним и повређеним овим каналисаем, међутим, сматрамо да љутњи нема места, јер све што смо изнели у њему, сушта је Истина. Ми смо Духовници и као такви не мешамо се у борбу за моћ међу половима, већ само покушавамо да вам кроз ово каналисање укажемо на модел организовања вашег друштва који ће вам знатно подићи квалитет живота.
 
Жена није савршена, али је боље решење од мушкарца и разлога за то је толико, да их је тешко све побројати. Довољно је рећи да је жена мајка и супруга, борац и куварица, храбра кад затреба и нежна када осети да треба да је. Поштујте је као човека и оно што будете
добили заузврат, биће оно, што ви сами никада не бисте могли понудити другима.
 
Још једном вас позивамо и молимо да се не љутите на нас због овог каналисања, јер је оно дато као тема за размишљање, како бисте у тренуцима када се буду доносиле одлуке о томе имали свој јасан став. Решење које вам нудимо није савршено и неће проћи без проблема, али ће врло брзо све што је представљало препреке у остваривању промена структуре моћи међу половима, бити далека прошлост. Друштво хуманије, праведније, богатије, истинитије... куца вам на врата, зато молимо вас, отворите их и допустите му да уђе у ваше животе. 
 
Свако добро вам желимо Децо Земље и желимо да и ви другима чините добро.
 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

22 децембар 13 године ере Водолије - затвор места Σουφλί/Грчка