ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСЛАМИЗАЦИЯ СЕРБИИ
По планам Иезуитской-Раввинской Коалиции, вхождение Сербии в Европейское Сообщество будет одновременно и началом ее окончательного исчезновения.
С учетом того, что в рамках государств-членов Евросоюза существует свободное перемещение рабочей силы, товаров, как и право приобретения недвижимости на всей территории союза, несколько лет или несколько десятилетий после получения Сербии, когда осторожность и недоверие к новому союзу скидки, в Евросоюз будет принято и примерно 80 миллионов Турок. Как и 6 веков назад, в 21-м веке они будут использованы для новой и окончательной исламизации Сербии. Этот процесс планируется осуществить в две фазы:


В первой фазе, непосредственно после приема в союз, планируется принять в европейских странах и трудоустроить всех хороших специалистов из Сербии из всех сфер науки и производства, чтобы таким образом усилить свои государства и ослабить сербское. Кроме того, что таким образом будет вызвано резкое снижение и застой в ее научном и производственном развитии, появится дополнительная потребность в заполнении освободившихся рабочих мест. Во второй фазе предполагается, «ввиду насыщения рабочей силой» направить приток турок вместо Европы в православных страны – Румынию, Болгарию, Грецию, Македонию и Сербию. Это переселение и трудоустройство турок в Сербии не будет хаотичным, но они будут направлены в те части страны, в которых уже есть мусульманское население, а также и по всей стране. По их проектам, благодаря разнице рождаемости между сербами и мусульманами, как и ввиду их постоянного переселения и покупки недвижимости, предполагается, что через два поколения от начала проекта европейской исламизации Сербии большинство населения в ней будет исламского вероисповедания.
 
Когда вы в первый раз прочтете этот текст, вы подумаете, что мы говорим о проекте фанатиков. Когда вы его во второй раз прочтете, вы будете полностью уверены в этом. Вы, к сожалению, правы. Группа религиозных фанатиков, объединенная с психопатами из класса Бездушных, медленно, но верно, шаг за шагом усиливает власть, потому что все существующее создал Бог, этот бог – единственный существующий, и он нас, и только нас, уполномочил представлять его на Земле, нам даровал в собственность все, что есть на ней, и нам и только нам дал власть над всеми существами на ней. Если те, кто не принадлежит к нашей религии, потому что не признают Единого Бога как своего бога, будут продолжать отказываться от этого, тогда мы поднимем на них военную силу, спалим и разрушим их села и города и убьем их всех. На это мы имеем полное право и развязанные руки от Единого Бога, который будет доволен, только когда вы все примете нашу религию и признаете нашу власть.
 
 Сви планови када се праве важе за геополитичку ситуацију која је у том тренутку на снази, па њеном променом долази до мењања и прилагођавања већ донетих планова. Зато се oво поглавље односило на планове који су били донети у складу са геополитичкoм ситуацијом из 2008 године, међутим, како је током протекле 4 године дошло до знатних измена у геополитичкој слици света промењен је и начин исламизације православних балканских народа.

Сходно томе, одлучено је да Хрватска буде последња земља која ће бити примљена у Европу чиме би се заокружио њен католичко-исламски карактер, док ће део европских муслимана бити усмеравани да постепено мигрирају ка Србији, Црној Гори, Републици Српској и Македонији, али и ка Бугарској и Румунији (процес исламизације тече и у Европи, јер на тај начин Римокатоличка црква јача сопствене, а слаби позиције секуларно-хуманистичког покрета Еропе). Улога Румуније и Бугарске састоји се у томе да спрече Русију да у физичком смислу помогне Србији, Црној Гори, Републици Српској, Македонији (и Грчкој), већ да оне заједно са БХ федерацијом, Албанијом и Косовом буду придружене, тј. остављене на управљање Турској како би временом муслиманске земље успеле да исламизују своје православне сапутнике и тиме ослободе Римокатоличку цркву свог највећег супарника (турске ТВ серије имају улогу да јавност постепено привикну на језик, културу и обичаје будућег господара и тиме олакшају исламизацију).

Предвиђено је да овај процес траје следећих 150 година након чега ће на ред доћи Румунија и Бугарска, јер је то принцип који Ватикан и Коалиција користе – заваде и закрве браћу до истребљења, након чега дотуку уморног победника, те на тај начин штеде на људству и муницији. Румунији је од стране САД-а (читај: Ватикана) обећано да уколико помогну да се покори и опљачка Русија, a Руска Православна Црква преведе у унијатство бити враћена Молдавија која је сада независна, али у сваком погледу и те како зависна од Русије. Но, то се свакако неће десити, већ би у том случају Коалиција завадила Румуне с Бугарима истовремено им отимајући онај део територије који потражују Мађари.

(Допуњено 12 године ере Водолије)
 
Судбина словенско-православних народа Балкана одређена је плановима Поретка за период од наредних 500 година: с обзиром да су Африка и арапско полуострво већ приватно власништво ЕУропских (али и америчких) католика са постављеним окупационим режимима, с обзиром да су ту и копнена врата која воде ка Азији - нарочито Авганистану и Пакистану као највећим произвођачима наркотика, с обзиром да би постављањем окупационог режима у Сирији спречили Русима излаз на Медитераско море и извршили њихово опкољавање са азијске стране, с обзиром да су осим Еритреје, Етиопије и Јерменије све земље ових региона католичко-муслиманске... за Поредак се као неопходно намеће успостављање територијалног и државнoг јединства ових географских целина са ЕУропом.

Као препрека овим геостратешким, војним, економским, политичким... плановима Поретка стоје балканске словенско-православне државе: Српска Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Македонија, Бугарска и Грчка. Како уништити, покорити и исламизовати ове државе увлачењем у ЕУ и стављањем под пуну власт католика видели смо на примеру Грчке која је пре уласка у ЕУ ('81) била богата и успешна земља, док је данас на ивици глади и распродаје државне фирме - аеродроми(продато), пошта, електродистрибуција(у припреми)... како би вратила камате ЕУропским земљама - углавном Немачкој. Да ли ће ова судбина задесити и остале наведене земље сазнаћемо кроз 4-5 године.
(Допуњено месеца августа 14 године ере Водолије)


Весь текст с данного сайта без изменения и сокращения могут быть напечатаны и опубликованы в частных, так и коммерческих целях, дома и за границей все, кто хочет. Издательский права свободно согласовать вышеизложенного, авторизация оборудования и тексты