Развојна Свест Душе представља део свести саме Душе који она одваја од себе и шаље у Еголенд, а чији је задатак да се током безброј живота присети и открије у себи све особине које њена Душа већ поседује. Развојна Свест Душе смо уствари ми сами.

Рационализам представља поглед на живот који пажњу са богова и виших сила помера на човека кога доживљава као збир генетског наслеђа, васпитања и оних знања и вештина које је током живота успео да развије и усвоји.

Религија представља скуп нелогичних идеја уобличених у чврст мисаони образац потпомогнут јаким емоционалним набојем и одржаван одговарајућим ритуалима и обичајима.

Религиозност као облик схватања света минимализује улогу човека где је он сведен на пуког обожаваоца одређеног религијског учења. Вера у богове који управљају њиховим животима – а који су често злонамерни, срж је сваке религије чије учење из генерације у генерацију преноси каста свештеника.

Спознаја представља духовно знање или информације до којих не бисмо могли доћи интелектом, већ су нам прослеђене од стране Душе или Духовних Енергија како би нам се помогло у духовном развоју.

Стварност представља скуп догађаја и утисака који имају дејство на нашу психу и може бити материјалне или енергетске природе.
 
Тајна представља одређену информацију, знање или спознају о некоме или нечему која није доступна свима, већ само уском кругу одабраних.
 
Талибани су верских фанатици који постоје при свакој цркви.

Трагалац је особа која се налази у фази Знања духовне потраге па много чита, размишља, упоређује разне система и временом или прихвати неко учење које у највећој мери даје одговоре на питања за којима трага, или она сама направи свој систем духовности.

Траума представља јако негативно искуство које код особе узрокује дубока оштећења психе и организма.

Увећани Енергетски Систем "…Пре него што су успоставиле међусобну везу, обе особе су постојале одвојено и независно – један его са својим енергетским системом и други его са својим енергетским системом. Међутим, успостављањем везе, тај однос се мења и сада долази до следеће ситуације: и даље постоје два ега, али зато сто су спојени везом, њихови енергетски системи сада функционису као један увећани заједнички енергетски систем.

Карактеристично је и то да тада долази до појаве онога што зовемо "средња вредност увећаног енергетског система”.Ако замислимо да јачина енергетског система једне особе износи рецимо 80 енергетских јединица, а јачина другог енергетског система 50 јединица, онда успостављањем везе долази до преливања енергије из јачег у слабији енергетски систем и њиховог изједнчавања, тако да сада средња вредност увећаног енергетског система износи 65 јединица. Ово се углавном дешава код хармоничних веза, где обе особе поштују једна другу.Вероватно сте и сами чули да (најчешће) за неког мушкарца кажу: "Боже, откако се оженио, потпуно се променио и смирио, просто не могу да га препознам”, и то се управо дешава због успостављања средње вредности увећаног система…” (из текста"Настанак траума”)

Увид представља психолошко разрешење унутрашњег мисаоно-емоционалног сукоба.
 
Универзум представља свест која је створила све што постоји – како видљиво, тако и невидљиво у безброј различитих и јединствених креација. За разлику од богова Емоционалног Плана, Универзум у себи не садржи ништа што би на неки начин ограничавало, контролисало или прописивало понашање, размишљање или деловање било које свести обдарене Слободном Вољом. Када у медитацији успоставимо везу са Универзумом оно што притом осећамо јесте бескрајна Слобода, Љубав, Истина, Мир… а уколико бисмо хтели да га опишeмо у једној јединој речи, била би то Безусловна Љубав.

Физички Его представља део Привремене Свести који се односи на групу импулса везаних за физички опостанак саме особе, ту спадају све њене основне потребе: потреба за храном, склоништем, сигурношћу, продужењем врсте и сличне.

Хајкачи – Већа група особа која добровољно и са пуно ентузијазма помаже Злостављачу у прогањању и злостављању жртве. Ова помоћ често пута je лажан изговор, већ они користе жртву како би на њој испразнили сопствене потиснуте трауме.

ПРЕТХОДНА