117

ДУХОВНИЦИ - УПУТСTВО ЗА РАЗУМЕВАЊЕ


Људи се разликују по разним основама, при чему су разлике у начину живота и погледу на свет веома битне. Начин живота и поглед на свет духовних трагалаца - а нарочито духовника, прилично се разликују од начина живота и погледа на свет већине људи, те у случајевима када је друштво у коме живе заостало, нетолерантно и агресивно, може представљати озбиљну препреку њиховом даљем духовном развоју. Притом проблем не представљају грађани хуманистичких погледа на свет, већ свештеници, монаси и верници-талибани, затим муповци - посебно тајна полиција и тек на крају режимлије.

О црномагијској суштини религија/секти говорили смо у неколико претходних текстова и колико год да је то за већину читалаца представљао шок, оставићемо логици, животном искуству - а у неким случајевима и директној спознаји, да донесу свој суд о томе. Патолошка жеља свештеника за освајањем моћи у држави и друштву узрокована је основним циљевима њиховог постојања: уништењу духовности на планети Земљи, држањем човечанства на физичко-емоционалном нивоу бивствовања, загађењем њихових аура и органа Енергијама Зла и изазивањем мржње, ратова и геноцида чиме до бесконачности заплићу људске карме, успешно их спречавајући у досезању Просветљења.

Читаву ситуацију погоршавају муповци - нарочито тајна полиција, преузимањем улоге "Чувара Свете Религије" без које би њихова нација престала да постоји - тиме их застрашују свештеници. Истовремено их уверавају да је управо њихова "света религија" нешто најдрагоценије на планети Земљи, иако никако не могу објаснити у чему се та драгоценост састоји. Но, изгледа да муповцима то не смета, јер им је као оправдање за агресивност, насиље , вампирисање... неопходна било која врста идеологије.

У читавој ствари режимлије су најмање криве, с обзиром да су постављене и контролисане од стране две претходно поменуте групе.

Због свега овога човечанство је вековима подељено на емоционално-религијска племена као обрасце сукоба, ратова и геноцида.

Поштено би било рећи да губитком моћи религија не би дошло до нестанка нетолеранције, мржње и расизма, али би се степен њиховог испољавања знатно смањио, док би ратови постали ређи и краће би трајали.

Након овог кратког увода вратимо се теми - духовницима.

Ако постоји нешто што не интересује духовнике, онда је то Моћ, нарочито их не интересује моћ у друштву, већ су њихове активности усмерене у правцу сопственог духовног развоја, помоћи духовном развоју духовних трагалаца и очувању основних вредности хуманистичког друштва, као предуслова за даљи напредак и развој људске врсте.

Духовници су радом на себи из живота у живот досегли стање прочишћености и невезаности од скоро свега што чини важан део живота остатка човечанства: материјализма, сексуалности, жеље за моћима и моћи у друштву, мржње и сличних негативних емоција, расизма, каријерe, славе... да поменемо тек неке од категорија. Ово пак не значи да су духовници "свети људи", јер категорија "светих" припада религијама, већ су то особе попут вас, које су временом постале свесне сврхе свог постојања.

Немогуће је дати јединствену слику психолошек структуре
духовника, с обзиром да како духовник напредује са прочишћењем, тако се она мења и што тај процес буде више напредовао, то ће смиреност, добронамерност и искрена посвећеност напретку, развоју и добробити људске врсте постати одлике његове личности.

Структура свести духовника разликује се и у зависности од тога да ли се њихово Одуховљење - продор у духовност, одиграло током детињства или у зрелом добу.

Уколико се одиграло током зрелог доба, духовник ће имати структуру свести сличну
већини људи, док у случају када се Одуховљење одиграло током детињства, тада неће доћи до развоја социјалне интелигенције (толико неопходне животу у друштву), јер би то било у супротности са његовим/њеним духовним путем. Одуховљењем особа успоставља спонтану везу с Душом, услед чега се осећа целовитoм и заокруженoм у енергетском смислу, што води то
ме да не осећа потребу за енергијама других особа. Штавише, ступањем у неку врсту зависничких односа и спонтане борбе за моћ која се притом јавља, долази до нарушавања његовог/њеног енергетско-духовног интегритета, што за последицу има појаву патње услед спонтаног вампирисањa од стране особе са којом је у сексуалној и/или емоционалној вези. Зато његово/њенo одрастање и даљи живот могу бити прожети неразумевањем и агресијом испољеним од стране друштва, али и повлачењем од тог истог друштва од стране духовног трагаоца/духовника.

Да поменемо и то да одрастање духовника може бити спор процес, с обзиром да му је потребно више времена у односу на друге особе како би даунлодовао,тј. досегао виши ниво свести, развијен током претходних живота. Као израз те више свести, духовник себе спонтано испољава кроз искреност, поверење, добронамерност... због чега друштво стиче утисак да је глуп или благо ментално заостао, чему може допринети и одсуство жеље да буде паметнији од саговорника, да се такмичи, доказује или намеће било шта, било коме. Због свега овога он/она буквално речено не разуме лукавштине, двосмислености и "поруке" које представљаjу устаљени начин комунакције међу људима, док у случају да нешто од тога и схвати, оне му готово тренутно исчиле из свести, не изазвавши притом никакво дејство.

Узрок овоме требамо тражити у разлици вибраторних нивоа, при чему свест духовног трагаоца/духовника вибрира на мисаоно-духовном нивоу, а лукавост, двосмисленост и "поруке", на емоционално-физичком
. Ово последње у "техничком" смислу одиграва се тако, што Плексус чакра (раније смо за њу користили назив Желудачна чакра) која припада Нижем Емоционалном Плану забоде свој пипак у чакру Чела или/и Грла (обе припадају Мисаоном Плану), како би изазвала одговарајуће манипулативно понашање.

Једна од карактеристика духовног развоја, јесте и губљење Моћи на свим нивоима: губљење физичке (мишићне) моћи, сексуалне,
Личне Моћи, финансијске, друштвене, интелектуалне, парапсихолошке (уколико су биле развијене)... услед чега духовник постаје беспомоћан и препуштен доброј вољи околине, а како је (ако је) претходно већ завршио процес "развезивања веза" од породице и пријатеља, биће потпуно сам и без могућности да му ико са стране помогне. Брисањем егзистенцијалног страха кроз медитацију духовник потпуно губи заинтересованост за прављењем каријере, послом, зарађивањем новца, гомилања материјалног... и уколико му није омогућено да бављењем духовношћу - исцељењем, подучавањем медитацији... и слично, обезбеди себи основне егзистенцијалне потребе, биће присиљен да живи као просјак и бескућник

Стога, ситуације којима ће бити изложен могу бити толико упорне и озбиљне да доведу у питање његово здравље, па и живот.

Овим кратким текстом немогуће је дати детаљну слику психолошке структуре једног духовника, али се надамо да је био довољан како бисте стекли
неки општи утисак.


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова 

03 јул 14 године ере Водолије - Београд/Србија