Не хакујте текст. Нађите неки поштен посао. Ожените се.

Текстове нам хакују србијански и амерички Гестапо како би прикрили Истину о Нацистичком Светском Поретку, правој природи религија и важности коју духовност има у развоју људске врсте, али и са намером да нас понизе, обезвреде, упрљају и спусте на ниво њихове свести, енергетски вампиришу, злостављају... и тако успоставе Апсолутну Моћ не само над нама, већ над буквално сваком особом која пребива на овој планети...

 

ЦРКВА И ПОЛИЦИЈА

Протекла три дана учестале су посете полицијских инспектора, током којих су покушавали да ме превиспитају у православно-фашистичком духу цркве којој припадају, а с обзиром на важност позиције коју заузимају у друштву оно што ми изазива зебњу, јесте упорност и неразумност коју притом испољавају. Како је повезаност цркве и полиције карактеристична за већи број земаља, покушаћемо да у тексту који следи појаснимо основе на којима се заснива њихова амалгамска веза и наслутимо последице по друштво које проистичу из ње.

У неколико раниjих текстова приказали смо да се развој свести човека грубо гледано одиграва у четири фазе кроз: материјализам, религиозност, разумност и духовност.

Материјалистичка фаза представља почетни ниво развоја свести човека, током кога је особа на неки начин опчињена појавама физичког света које доживљава чулима, услед чега сматра да изван и осим њега ништа друго и не постоји. Филозофски правац који подржава овакав поглед на свет, зове се дијалектички материјализам. 

Следећи ниво развоја свести представља религиозност, где особа верује у одређени пантеон богова и божанстава који управљају животима верника. Вера је емоционална категорија свести, а филозофски правац који објашњава религиозност зове се теизам.

Разумност представља ниво развоја свести човека који припада мисаоном нивоу и испољава се критичким размишљањем и логиком. На овом нивоу развоја свести допуста се могућност постојања духовне свести развијеније од тренутног нивоа развоја свести човека, али одбацује вера у учења и богове каквим их приказују религије. Филозофски правац који подржава разумност, називамо хуманизмом.

Крајњи ниво развоја свести представља духовност у којој се кроз Директно Искуство доживљава спознаја истинске природе духовних енергија и Универзума онаквих, какве оне заиста јесу.

Овај кратак приказ развоја свести искористићемо као оријентир, који ће нам помоћи да јасније схватимо конфигурацију свести верника. Прво што притом можемо уочити, јесте да религије припадају емоционалном нивоу развоја свести, где основу саме религије чини неколико нелогичних и неразумних идеја подржаних јаким емоционалних набојем и употпуњене сетом ритуала, празника и обичаја везаних за дату религију. Оно што је важно истаћи, јесте да што су идеје на којима се нека религија заснива неразумније, то је верницима  лакше да поверују у њих. Верници верују у одређено учење и богове, иако их у мисаоном смислу не разумеју, што због њихове нелогичности, што из разлога недовољно или непотпуно развијене свести и недостатка критичког размишљања и логике. Да логичко-критички размишљају, спонтано би одбацили религијскa учењa као гомилу бајки за децу, јер емоционално-нелогични ниво свести верника одговара нивоу свести 12-годишњег детета. Зато су религије ефикасан начин контроле, манипулисања и утамничења људске врсте на физичко-емоционалном нивоу свести. На овај начин спречава се њен даљи развој који тече на мисаоном нивоу, након чега долази до спонтаног уздизања свести на ниво духовности.

Важно је знати да је Мисаони План ниво свести на коме нема негативности и зла, стога, уколико сте укорењени на њему - а да сте истовремено обрисали ваш Емоционални Его, ваши поступци биће позитивни и добронамерни према свима, укључујући и оне који вас не воле. Мисаоно чини зло само када је под јаким утицајем Емоционалног (и/или Физичког) Ега.

Када говоримо о емоционалној природи религија, можемо приметити да код просечног човека 85-90% емоција чине негативне емоција: забринутост, страх, завист, љутња, мржња, освета... док су тек 10-15% позитивне. Ниво негативних емоција проблематичан је, јер им је вибрациони опсег низак, услед чега је њихово дејство на човека разорно, а последице дуготрајне. Оно што компликује и погоршава читаву ствар јесте и Моћ, која по свом вибрационом опсегу припада емоционалном нивоу и то његовом нижем, негативном делу. Већина проблема данашњег човека за узрок имају негативне емоције, које удружене са енергијама Моћи узрокују сукобе на личном, али и међународном нивоу. Чакра која генерише ове енергије, јесте Плексус чакра.

Позитивни емоционални ниво испољава се емоцијама радости, среће, вољења... које генерише Срчана чакра. Уколико ове емоције не успеју да се испоље и остваре - што се углавном дешава њиховим одбијањем од стране особе којој су упућене, тада се јавља разочарење, услед чега оне постају непокретне и замрзнуте, блокирајући тако рад Срчане чакре.

Током азилантског обиласка ЕУропе, у једном депортационом затвору упознали смо Африканца који је од рођења одгајан и васпитаван у сиротишту католичке цркве, да би након завршетка школовања почео да се бави пословима њене промоције и заштите. Ниво интелигенције износио му је 137 поена, што му је омогућавало да на пoла моје реченице схвати шта хоћу да кажем, но, тако бриљантан ум, обогаћен одговарајућим факултетским образовањем, у сиротишту је од најранијег узраста био контаминиран учењем католичке религије, што је довело до укорењивања његове свести на нижем емоционалном нивоу - негативном нивоу свести. А на том нивоу свести, степен интелигенције креће се у распону од 50-70 поена.

Сваки ланац јак
је колико и његова најслабија карика и у примеру о коме говоримо, када дође до сукоба између емоционалног и мисаоног, у 99% случајева победиће емоционално, због магнетске природе својих енергија и вибрационог опсега који је близак вибрацијама Физичког Плана на коме обитавамо.

Осим нелогичних религијских учења, свест особе може бити укорењена на нижем емоционалном нивоу и путем емоционалних траума, гајењем мржње у циљу увечања Личне Моћи или из разлога освете, због бола који нам је неко нанео. 

Лична Моћ може се увећати и помоћу религија у којима је има у приличним количинама. Свака религија за себе тврди да је једина истинита и једина права веза са најмоћнијим силама Универзума, које на њихову молбу могу вратити у живот преминуле, тренутно исцељивати од најтежих болести, масовно убијати непријатеље и противнике њихове религије, трајно брисати последице почињених греха, криминалних дела и злочина, обезбедити широк спектар чулних уживања након смрти, контролисати климатске и природне појаве и још свашта-нешто... али само за вернике који беспоговорно слушају своје свештенике/монахе. Сви остали нестаће у ватри божанског беса, која ће се кол'ко сутра сручити на њих.

Када су у питању религијска чуда, основни начин провере њихове истинитости представња њихово повремено понављање - спонтано или на молбу свештеника/монаха. Ако су се чуда пак дешавала "само тада и никада више", онда је јасно да су измишљена од стране свештеника/монаха, са намером да застраше  и потчине себи вернике, те на "свету књигу" дотичне религије можете гледати као на једну врсту средњовековног Хари Потер-бестселера.

Када говоримо о религијама и њиховој укорењености на нижем емоционалном нивоу, важно је знати да Нижи Емоционал (у старијој литератури користи се израз "нижи астрал"), јесте ниво црне магије, енергетског вампирисања и разних врста негативног парапсихолошког дејства на људе. Стога, што се више вежете за религијско-емоционални начин бивствовања гајећи у себи емо-трауме, мржњу и Моћ, то у вибрационом смислу несвесно или свесно упловљавате у област црномагијског утицаја на појединце и друштво у коме живите. Свака енергија истовремено је и одређено стање свести, при чему је Моћ енергија која поседује изражену особину самодовољности, која користи вас како би увећала ниво сопствене самосвести/моћи. Чини нам се да је ово лако запазити и да многи Моћници могу потврдити да их нешто, неки импулс који осећају у себи, просто приморава да увећавају моћ коју поседују.

Ако мржњу, емоционалне трауме, Моћ и религијска учења, односно веру узмемо као четири најчешћа разлога укорењивања свести на Нижем Емоционалном Нивоу, као резултат тога, наше реакције на животне ситуације којима током живота бивамо изложени биће негативне емоцијe: љутња, мржња, завист, агресивност..., а негативно ће утицати и на мисаони део нашег бића испољавајући се као неискреност, лукавост, лаж, подлост... и слично. 

Методе блокаде мисаоних чакри
Осим присилног укорењивања свести на нижем емоционалном нивоу, развој свести може се зауставити и блокадом мисаоних чакри - Грлене и чакре Чела, Грлене ућуткивањем и забраном изношења сопственог мишљења о нечему или некоме током детињства, али се та забрана може наставити и у одраслом добу забраном слободе говора од стране тоталитарног режима или организције, и забраном испољавања сопствених талената кроз одређену професију

Блокада чакре Чела прилично је раширена појава, јер је одговорна за развој и функционисање чеоног кортекса као најважнијег дела коре мозга задуженог за процес размишљања и доношења одлука, памћење, учење, развој индивидуалности... и слично. Многе религије имају посебне трикове за блокаду Чеоне чакре - у православљу то је држање литургије у трајању од сат-сат ипо на верницима неразумљивом црквено-словенском језику, чије значење речи ум верника спонтано покушава да растумачи. Но, како је у питању њима неразумљив језик који се притом изговара на хипнотичко-ритмички (понекад и мрмљајући) начин, након 10-15 минута слушања долази до замора ћелија њиховог чеоног кортекса, што их доводи у стање хроничне менталне тупости. На овај начин - присуствујући литургијама, верници сваке недеље себе излажу својеврсној психо-лоботомији.

У исламу се у исту сврху користи ударање челом о тло/под на коме верник клечи, што се сматра изразом преданости вери. У једном азилантском центру за цимера су нам убацили једног таквог верског фанатика, који је на челу имао задебљање у виду чворуге-рога дебљине 1,5-2 сантиметра насталог ударања челом о тло током молитве. Као последица тога дошло је до повреде синуса, што је узроковало појаву изузетно јаког хркања (због чега су га и убацили мени у собу, како не бих могао да спавам) и менталне тупости, те му је основни вид испољавања свести - барем када сам ја био у питању, била хладна мржња. 

Следећи начин блокаде развоја свести који се плански спроводи, јесте ширење наркоманије међу децом и тинејџерима које започиње таблетама и марихуаном, а завршава са иглом у вени. У зависности од састава истих, дејство таблета на психу, емоције и тело конзумента може се кретати од пријатне физичке опуштености, до стања дубоке психозе. Марихуана опушта и подиже расположења, али истовремено благо и упорно умртвљује и дегенерише ћелије чеоног кортекса коре мозга. Као презентери употребе наркотика користе се идоли младих - музичке и филмске звезде и уколико имате времена покушајте да се сетите барем једног од њих, који је због тога осуђен на ма и најблажу затворску казну.

Са ових неколико примера не завршава се листа осмишљених начина спречавања развоја свести људске врсте и чини нам се да су довољно илустративни, како бисте сами могли пронаћи још прегршт сличних примера.

Да би тема о којој говоримо у потпуности била појашњена потребно је написати књигу, но, сматрамо да је и овај кратак текст довољан како бисмо разумели последице које произилазе из повезаности цркве и полиције. У текстовима из серијала о религијама појаснили смо напоре религија/цркви да трајно зауставе развој свести људске врсте на планети Земљи, за шта им је као предуслов неопходно освајање моћи у друштву, што остварују контролом муповаца и режимлија. Муповци пак по природи ствари у својим рукама држе моћ и спонтано имају потребу за неком врстом јасно дефинисаног идејног обрасца у оквиру кога би могли да моћи коју поседују дају виши, племенитији смисао. Једно време на овим просторима моћ су испољавали у заштити племените идеје о бољем и хуманијем комунистичком друштву, да би сада подигли летвицу за сантиметар више, поставши Чувари Светог Православља. Проблем је у томе што заузимају важно место у друштву, а психолошки нису у стању да препознају, прихвате и подрже ништа што је добро и паметно.

Како би обезбедила примену закона, регулисала односе међу грађанима и очувала безбедност истих, држава формира државну администрацију, војску, полицију, правни систем... чиме грађанима гарантује сет основних права и слобода на нивоу већине хуманистичких држава света. Када се пак овом друштву придружи црква, за кратко време уруши све његове хуманистичко-развојне елементе и неприметно га трансформише у неки облик тоталитарно-фашистичког друштва. 

Не гајимо илузију да ће овај текст успети да промени важеће обрасце моћи у Србији, али се надамо да ће неки од вас размислити о њему.

 

СЛИЧНО:

1. РЕЛИГИЈЕ
2. ВЕРА, ЗНАЊЕ, ДИРЕКТНО ИСКУСТВО

3. ЕНЕРГИЈЕ ЗЛА
4. КРВАВИ БОГОВИ ЕМОЦИОНАЛНОГ ПЛАНА
5. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О РЕЛИГИЈСКИМ И ДУХОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
6. 
МАТЕРИЈАЛИЗАМ, РЕЛИГИОЗНОСТ, РАЦИОНАЛИЗАМ, ДУХОВНОСТ
7. РЕЛИГИЈЕ И ДЕМОНИ 

8. О КРШТЕЊУ
9. ИСПОВЕСТ ПРАВОСЛАВНОГ СВЕШТЕНИКА
10. О ЏОНАТАНОВОМ ЗАЧЕЋУ
11. О КРСТУ, ПРИЧЕШЋУ И ЏОНАТАНОВОЈ „СМРТИ“
12. О ДОМАЋИНИМА
13. КАКО СВЕШТЕНИЦИ МАНИПУЛИШУ МОЋНИЦИМА
14. О СТАДУ, ПАСТИРУ И ВУКОВИМА
15. ЦРКВА И ПОЛИЦИЈА
16. СВЕТО ДЕМОНСКО ЗЛАТО


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

12 март 15 године ере Водолије - Београд/Србија