6   
О УНУТРАШЊЕМ ОКУ

Унутрашње Око представља орган који вам служи како бисте могли приступити енергетским процесима и догађајаим Духовног Плана. Употребили смо израз "орган", иако није у питању орган физичког порекла, него је то духовни орган.

Његова намена - рекли смо већ, огледа се пре свега у виђењу енергетских процесâ који се одигравају на Мисаоном, Емоционалном и Животном Плану, односно, нивоу Физичког Плана. Захваљујући њему - Унутрашњем Оку, Духовнику је омогућено праћење догађаја и реакција код посетиоца - у случају исцељења или код саговорника, односно особâ које похађају семинаре о духовности.

Без њега, врло је тешко снаћи се у гомили људи и њихових судбинâ, од којих неки од њих неће бити пријатељски расположени према вама - Духовнику који се бави духовним исцељењем, одржавањем семинара о медитацији и сличним активностима.

Унутрашње Око у популарној литератури назива се "Треће Око" и у том називу нема ничег погрешног. Међутим, за разлику од поменутог назива, ми смо одлучили да је примереније користити назив "Унутрашње Око", јер тај назив прецизније описује орган духовног вида.

Унутрашње Око није лако покренути на рад, из разлога што је за тако нешто неопходан прилично висок ниво свести. Када досегнете тај ниво свести, тада ће вам све што запазите Унутрашњим Оком имати неку врсту сопствене додатне димензије. Ово је лако појаснити, рецимо, примером када на неком концерту публика жагори, због чега се извођачи не могу правилно концентрисати на извођење музичког дела. Када је пак пак публика мирна, препреке не постоје и тада је могуће исказати мајстортсво у музицирању.

Овај кратак пример требао би послужити као подсетник онима, који осете потребу за активирањем Унутрашњег Ока. Знајте да то није део вољног процеса, већ га можемо покренути само ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, када оценимо да је свест медитанта досегла неопходан ниво развоја. У том случају ми нашим деловањем на Унутрашње Око, на неки начин упућујемо му молбу да се активира и помаже вам у даљем духовном развоју и раду.

Унутарашње Око није орган о коме постоји већи број информација, јер много тога што је написано о Трећем Оку не одговара Истини. Стога ће ово кратко каналисање о њему помоћи Духовним Трагаоцима да начине још један корак више у разумевању дубље структуре и међусобних односа, елеменатâ и структурâ ваше свести.

До тада, док не активирате ваше Унутрашње Око, поздрављамо вас.

Духовне Енергије Универзума


 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

24 новембар 16 године ере Водолије - Београд/Србија