4    
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДУХОВНИМ ИСЦЕЛИТЕЉИМА

Оливере, добро је што сте нас замолили за Предлог закона о духовним исцелитељима, јер у тој области регулисања односа између људи-исцелитеља са једне и државе, са друге стране, стоји јаз - да не кажемо понор. Стога, надамо се да ће овај Предлог закона о духовним исцелитељима представљати мост, који ће избрисати неразумевање између две поменуте стране.

Дакле, члан 1 Предлога закона о духовним исцелитељима, гласи:
Духовним исцелитељем треба се сматрати особа која је у стању да на Физички План планете Земље каналише исцељујуће енергије.

Члан 2
Духовним исцељењем може се бавити свако, ко је у стању да испуни услове наведене у члану 1.

Члан 3
Духовни исцелитељи нису дужни бити образовани у области медицинских наука, јер духовно исцељење као начин помоћи људима има потпуно другачији приступ проблему настанка и исцељењâ поремећаја и болести.

Члан 4
Духовни исцелитељи морају се понашати у складу са највишим моралним нормама - када су у питању посетиоци којима је потребна њихова помоћ. Под тим подразумевамо културан и поштен однос према посетиоцима од стране духовног исцелитеља, али и обратно.

Духовни исцелитељи нису нужни поседовати диплому медицинског факултета, али их то не ослобађа одговорности и високог етичког приступа сваком посетиоцу. То значи да се према посетиоцима требају понашати са поштовањем и уважавањем, што важи и обратно.

Члан 5
Духовни исцелитељи за свој труд могу примити захвалу од стране посетиоца који су замолии за исцељење одређених поремећаја или болести, али та накнада не сме имати фиксирани износ. До самог посетиоца зависи да ли ће и колико новца приложити у за то одређену кутију, и духовни исцелитељ се у то не сме мешати, ни утицати на било који начин.

Уколико посетиоци којемима је потребно исцељење тренутно или трајно нијесу у могућности оставити извесни новчани прилог као њихов начин захвалности исцелитељу, духовни исцелитељ дужан је да им пружи исцељујући поступак, без обзира на то.

Члан 6
Духовни исцелитељи могу бити особе оба пола, разних професија и степена образовања, али оно што је за све њих јединствено, јесте брига о посетиоцима и њиховом здрављу. У том смислу духовни исцелитељ не сме посетиоцу давати никакву врсту савета, који би могли довести до погоршања њиховог здравља или им угрозити живот.

Члан 7
Духовни исцелитељи могу отварати објекте у којима ће се бавити духовним исцељењем и држава ни у ком случају то не сме да им забрани. Ову област потребно је детаљно законски регулистати.

Члан 8
Духовни исцелитељи нису дужни да у просторијама у којима обављају исцељење држе слике државних и верских личности, јер поменути немају никакаве везе са духовним исцељењем.

Члан 9
Духовни исцелитељи на молбу посетиоца могу урадити исцељење за особу која је из оправданих разлога спречена да физички буде присутна и све што смо рекли у претходним члановима Предлога закона о духовним исцелитељима, важи и у овом.

Члан 10
Духовни исцелитељ је пре свега неко ко на основу свог талента у каналисању духовних исцељујућих енергија може побољшати здравствено стање посетиоцâ, а да при томе не користи процедуре које су уобичајене у медицинској науци. Основе на којима се заснива њихова успешност у исцељењу болесникâ, јесу каналисање духовних исцељујућих енергијâ, које су присутне у свим деловима Универзума. Молбом упућеној њима, духовни исцелитељ побољшава или потпуно исцељује поремећаје и болести присутне код посетиоца.

Члан 11
Духовни исцелитељ ни у ком случају не сме злооупотребити поверење посетиоца, нити њихов зависан положај у односну на њега. Ово је веома важно истаћи, како би духовни исцелитељи морали на време да схвате колику одговорност имају када делују на неку особу. Под тим подразумевамо деловање на сва три нивоа људског битисања: физичком, емоционалном и мисаоном, док када је у питању духовни ниво, то ће духовни исцелитељ оставити самом посетиоцу да делујуе када буде спреман.

Члан 12
Духовни исцелитељи нису анђели створени из пене мора, него су то људи који и имају обавезе према њима блиским особама, али и обавезе према себи самима. Стога, ми препоручујемо да се према њима понашате са поштовањем и уважавањем, како бисте им на тај начин помогли да што је могуће ефикасније делују у исцељујуећм смислу. Под овим се подразумева и одсуство било које врсте непријатељства према истима.

Члан 13
Духовни исцелитељи се у свом раду са посетиоцима требају придржавати свих чланова овог Предлога закона о духовним исцелитељима, како би оно чиме се баве - духовним исцељењем, дало што је могуће позитивније резултате.

Ових 13 чланова Предлога закона о духовним исцелитељима представљају основу, на којој је могуће особама које поседују талентат каналисања духовних енергија омогућити да се баве духовним исцељењем, ако то желе.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

19 новембар 16 године ере Водолије - Нови Сад/Србија