4     
О ЗНАЧАЈУ ГУБИТКА РУСИЈЕ ЗА ПОКРЕТ ХУМАНИСТА, СЛОБОДЊАКА И ДУХОВНИКА

Нажалост, јесте Оливере, видимо да сте схватили суштину манипулацијâ, које је извео Нацистички Светски Поредак са Русијом. Суштина се састојала у томе, да се Русија као најистакнутији противник Нацистичког Светског Поретка врати уназад на скали друштвеног развоја, у чему су и успели. То враћање на скали друштвеног развоја, изведено је прихватањем религије као водеће идеолошке силе у руском друштву, чиме се она — Русија, спустила на ниво земаља које су по свом друштвеном развоју прилично ниско.

Видимо да сте схватили и чему је водила компромитација руских Хуманиста — па да се направе издајницима и петом колоном у Русији, за разлику од увек патриотске Руске Православне Цркве. Све ово било је унапред замишљено у главама стратега Нацистичког Светског Поретка, којима је главну опасност представљала могућност да се након распада комунистичког идеолошког система, Русија као њихов најистакнутији и најопаснији противник, развије и развијâ на основама хуманистичког друштвеног уређења.

Како би осујетили такав развој ситуације, стратези Нацистичког Светског Поретка искористили су руске Хуманисте, како би их приказали прозападно оријентисаним и на тај начин учинили потенцијалним издајницима Русије у очима Моћника који управљају њом — Русијом. Они — стратези Нацистичког Светског Поретка, успели су у томе и руски Моћници су — рекли бисмо веома раздрагано, пригрлили идеологију Руске Православне Цркве, која се у ширем смислу испољава кроз пан-славизам.

Као што су за вас — Децу Земље, опасни пан-католицизам и пан-исламизам, исту опасност са собом носи и пан-славизам, тј. пан-православље — гледано тачније, јер сви ти пан-ови уствари су војске мржње и агресије, где је само питање тренутка када ће кренути једни на друге.

Додатан проблем представља и гомилање наоружања на свим странама, не само из разлога опасности започињања масовног ратног сукоба, него и из разлога исцрпљивања економских ресурса земље на одбрану, тј. јачање силе за могући напад на представнике супростављеног табора.

Све ово, моћницима који управљају судбином Русије и њених народа, није промакло, али су они сматрали да је такав развој ситуације природан след ствари, од чега ће Русија у будућности имати само користи.

Нажалост, али неће, јер ниједно друштво које је пригрлило религију као основну матрицу свог друштва, није напредовало у свом развоју. Таква друштва су по свом изразу нетолерантна, агресивна и потенцијално опасна по све који им на неки од бројних начина не припадају или им се супростављају.

Ви сте Оливере током протеклих година, неколико пута до сада* — 4—5 пута, спознајним путем добили потврду да ће се Русија кроз 50 година - као земља са водећом друштвеном матрицом у виду православне религије, са садашњих 54% факултетски образованих становника, пасти на 12% истих. То ће се десити кроз 50 година, од данас.

Зато смо овај текст-каналисање започели са: "Нажалост…», јер ће тиме будућност Деце Земље бити крајње неизвесна и тешка. Ситуација која је настала «преосвећењем» Русије у православно-царистичку државу, анимозитети са њима супростављеним религијским групацијама дигнути су на веома висок ниво, чиме се опасност од директног сукоба прилично увећала. Надамо се да до тога ипак неће доћи, али без обзира на будући развој ситуације, штета која је направљена овим чином руских Моћника непоправљива је, и може имати веома тешке и трагичне последице по људску врсту.

Ми смо наравно пратили шта се догађа са њима, али је то био ниво одлукâ које су они — руски Моћници, требали сами да донесу, чиме се ми поштујући њихову Слободну Вољу не противимо. Свако од вас слободан је да доноси одлуке, засноване на процени одређене ситуације и у складу са Слoбодном Вољом. Последице које пак проистичу из таквих одлука, представљају већ нешто друго.

Поздрављамо вас Децо земље.

Духовне Енергије Универзума* Протеклих година, покушавали смо да на основу информација које су нам биле доступне, схватимо каква је друштвена стварност у Русији и у ком правцу ће се након распада комунистичког система оно развијати. Како је временом постало све очигледније да ће њен развој имати православни печат, спознајно нам је неколико пута потврђен податак, који је поменут у каналисању.


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

27 март 17-те године ере Водолије — Београд/Србија