49

И ПУТНИК И ПУТ
 

Као што смо раније већ неколико пута напоменули – везано за духовни развој, све што особа успе да препозна као део своје Душе, бива трајно додато њеној Развојној Свести. Ово је спонтан и постепен процес који наступа кроз медитацију и не требате га мешати са разним техникама, јер спонтаност, пријатност и постепеност главне су одлике духовног процеса и ништа што је нагло и агресивно, не припада духовној сфери.

Но, свакако да ово и не мора увек бити тако очигледно, већ се може испољити на за вас неуобичајен начин. Да појаснимо – како је духовни развој у ствари психолошки процес, онда тај процес може узети такав облик да на први поглед делује контрапродуктивно по Путника. Но, како се систем који лежи иза њега све више појављује и поприма свој обрис, тако долази до изражаја дубља сврха одређених поступака.

Додуше, ово каткад уме да нервира околину, што може имати лоше последице, па ипак временом све што делује узнемирујуће и агресивно спрам њега као да губи замах и удаљава се. Тада долази до прилива таласа духовности, те након постепеног смирења и сталожења духовних садржаја, следи помак у развоју свести – "очи су ми се отвориле…”, "прогледао сам…” каже се у сличним ситуацијама.

Ово прогледавање особено је за већину развојних процеса, али садржајно не мора бити и истоветно, јер Универзум је извор свих могућности и као такав подржава свачији пут. Свако од вас истовремено је и Путник и Пут, зато пратите себе и никада нећете погрешити. Будете ли пак пратили друге, немојте се изненадити ако вам живот прође у лутању.


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.