45

ОПШТА ПРАВИЛА КАНАЛИСАЊА
 

Коинциденције представљају случајно преклапање одређених догађаја и као такве нису ни позитивне, ни негативне, већ представљају облик испољавања могуће стварности. Као што вероватно већ знате, стварност представља скуп догађаја и утисака који имају дејство на вашу психу. Зато она може бити опипљива, али и неопипљива,тј. енергетска, и без обзира на различитост, обе готово истоветно делују на човека.

Опажање је дуго времена било студиозно проучавано од стране већег броја психолошких тимова, с обзиром да је од пресудне важности за човека, јер уколико је непотпуно, измењено, искривљено… тада ће и закључци сасвим сигурно бити погрешни. Зато је исправно опажање веома важно за живот сваке особе. Сигурно сте чули за делиријмуска опажања алкохоличара, трипове наркомана и сличне поремећаје опажања. Кажемо поремећаје, јер до њих долази услед смањеног стања свести  и у том случају опажање је у највећем броју случајева погрешно у односу на реалност која се опажа.

С друге стране, опажање које настаје услед ширења свести, јесте облик спознаје виших нивоа стварности. Оно је пролаз ка другим световима и реалностима, које су најчешће позитивније и развијеније у односу на стање свести особе која то опажање доживљава. Зато је посебно важно дати низ упутстава како би се каналистима појаснило шта је исправно, а шта погрешно чинити током процеса опажања.

Па да почнемо.

Дакле, погрешно је:
- силовати виђење,тј. визије других реалности/планова, јер оне долазе спонтано – ако уопште и дођу,

- давати себи домаће задатке типа: "хтео бих седмицу на Лотоу”, "предивну девојку неутешно заљубљену у мене”… и сличне фантазије,

- искључивати и одбацивати опажања, јер нису у складу са вашим погледом на свет,

- прећуткивати или брисати делове опажања из разлога као у претходном случају,

- префарбавати и улепшавати опажања како би одговарала менталитету и обичајима средине,

- лагати или покушати да слажете убацивањем садржаја који нисте опазили,

- поистовећивати се са текстом/поруком

- одбијати да се опажање пренесе онима којима је намењено.

Исправно је:
- стрпљиво записивати опажања са свим могућим детаљима,

- читко и разумљиво их уобличити у не превише дуг текст,

- избегавати тешке стране изразе који остављају утисак учености, а ништа не значе.

Све ово су општа правила са којима је добро бити упознат.

Разлог је у следећем: каналисање и духовно преношење порука и поука одговорна је дужност, јер бити канал ка духовном свету може бити злоупотребљено од стране оних, којима су моћ и материјално једини циљ у животу. Зато је каналиста од стране духовних енергија под појачаном заштитом у односу на друге особе. Осим заштите од стране Душе, придодата му је заштита и од стране Искре, али и Жуте Суштине Универзума, што су све невероватно јаке заштите.

С друге стране оне на неки начин особу која каналише могу "сузити”, јер праве неколико слојева заштитних енергија, због чега код ње долази до смањења директног осећаја духовних енергија. Зато она то стање може доживети као негативно, иако оно суштински гледано то није.

Како би се премостило ово неподударање, духовне енергије спремне су да се активније укључе у живот особе која каналише, како би јој омогућиле директнији осећај енергија Универзума. За тако нешто потребно им је њено допуштење које гласи: "Допуштам Духовним Енергијама Универзума да се директније укључе у регулисању моје енергетске заштите.”  Непосредно након тога осетиће како јој се осетљивост на духовне енергије Универзума поново вратила, док ће истовремено степен њене енергетске заштите и даље остати на веома високом нивоу.


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.