44
О ЕПИЛЕПСИЈИ

Епилепсија је поремећај/болест која као најчешћи узрок за свој настанак има поремећаје у енергетским телима и као таква, само је делимично доступна савременој медицини, па њено трајно излечење треба тражити у духовним исцељујућим праксама. Све епилепсије нису исте и могу се разликовати по обиму, јачини и начину испољавања, а овом приликом даћемо њихов општи приказ и објаснити узроке који доводе до њеног настанка.

Поремећаји који настају током појаве епилепсије енергетске су природе и као такви делују не само на енергетска, већ и на физичко тело. Зато све врсте епилепсија имају свој физички израз, који се огледа у променама на кори великог мозга и на неки начин чине кодну мапу коју лекар са дугогодишњим искуством може читати као буквар. Стога су особе оболеле од епилепсије у психо-емоционалном смислу у извесној мери трајно промењене, у односу на стање пре њене појаве. Те промене могу бити мањег или већег обима и могу имати позитивно или негативно испољавање. 

Шта је то што одређује смер ових промена, појаснићемо у даљем тексту.

Врсте епилепсија
По свом настанку епилепсије се деле у две групе: на идеопатске и системске.

Код системских епилепсија узрок је познат и најчешће су у питању механичке повреде, вирусно запаљење мозга, појаве тумора, генетски узроци… и слично.

Код идеопатских епилепсија узрок је непознат, јер је енергетске природе, па га савремена медицина не може опазити.

Без обзира којој групи припадају, епилептички напади испољавају се у више типова, при чему су најчешћи Grand mal и Petit mal.  

Као што му и само име каже, већи напад захвата веће површине коре великог мозга, док је код малог напада та површина ограничена на много мању област.

У првом случају – Grand malu, код особе током напада долази до изненадног губљења свести, падања на тло, грчења мишића тела, а у неким случајевима може доћи и до прегризања језика.

Код Petit mala, напад је знатно блажи или пак уместо њега долази до појаве тзв. "фуге” – осећаја као да особа није у целости присутна у свом телу.

Мапирање подсвести
Подсвест је за већину људи terra incognita –  непозната и неистражена област психе о којој постоји пар теорија, али врло мало директног искуства. Она је скуп енергетских аура човека чије је дејство испреплетано, прожимајуће и међузависно, па сва та збрка која се налази у оквиру ових аура чини подсвест. Зато испољавање дејства аура, тј. подсвести, може имати позитиван, али и негативан облик по човека.

Подсвест је више од психе, а мање од духовности, она је негде на средини између ова два поља свести и није наклоњена једној, нити противна другој страни, већ је пре врста медија погодног за испољавање оба дејства. Све ово је значајно из следећег разлога – за разумевање епилепсије, важно је претходно разумети природу подсвести. Ово је неопходно, зашто што се садржај подсвести спонтано пресликава током испољавања епилепсије. Да ово појаснимо – све што се налази у вашој подсвести, испољава се и у вашој психи. Ово испољавање може тећи постепено – кроз животне ставове, емоције и поступке, али и нагло – кроз одређене поремећаје/болести. Зато када дође до појаве епилепсије, кроз њу ће се испољити накупљен садржај подсвести те особе.

Зашто је то важно?

Важно је зато што за садржај подсвести нисте одговорни само ви, већ у томе учествује и ваша околина – пре свих ваша породица. Све што су током детињства или одрастања (ако се појави у каснијем добу) утискивали у вашу подсвест, наћи ће свој израз у епилепсији. Шта више, то што испољавате кроз епилепсију, јесте оно што нисте могли испољити ни на који други начин. Да до краја будемо јасни – епилепсија је једини начин, на који је могуће испољити одређене садржаје подсвести. То испољавање може бити позитивно, док ће у неким случајевима имати свој негативан израз.

Позитивно испољавање епилепсије огледа се у појачаној или пробуђеној креативности и/или духовности, при чему особа доживљава знатне промене психе у односу на стање пре њене појаве.

Негативно испољавање епилепсије има драматичније последице и као такво најчешће доводи до одређених психо-емоционалних поремећаја. И у овом случају психа особе је знатно промењена, али сада у негативном смеру.

Настанак епилепсије
За савремену медицину настанак великог броја болести и даље представља нерешиву мистерију, па је то случај и са (идеопатском) епилепсијом. Зато објашњење њеног настанка које ћемо дати у овом тексту не доводи у сумњу позитивне резултате које медицина постиже у њеном лечењу, већ је у питању покушај да откријемо корене овог поремећаја/болести.

Настанак епилепсије увек је постепен, за разлику од њеног испољавања које је тренутно и колико год да звучи неразумно, треба рећи да је за појаву (идеопатске) епилепсије најмање одговорна особа код које се она испољава. Све болести имају свој узрок, при чему смо навели да узрок (идеопатске) епилепсије треба тражити у садржајима подсвести. Уколико потрагу сузимо, остају нам ауре три енергетска тела: Мисаоног, Емоционалног и Животног Тела, јер поремећаји у њима, доводе до појаве епилепсије. Ови поремећаји ретко када су акутне, тј. тренутне природе, већ за свој настанак требају дужи период – понекад су у питању месеци, а каткад године.

Прво настаје семе, из кога се касније развија цвет - барем је тако у биљном свету. Семе из кога се развија епилепсија, јесте бол. Бол који је месецима или годинама полаган у ауре енергетских тела, тј. подсвест, у једном тренутку се попут опруге сабијене до крајњих граница ослобађа и нагло празни кроз енергетски систем. Пражњење енергија бола увек је драматично, јер је сапета енергија толико јака, да је енергетски систем и физичко тело које се "наставља” на њега не могу прихватити без оштећења. Како не би дошло до већих оштећења, када енергетски напон одређеног тока досегне свој максимум, спонтано се активира једна врста осигурача који искључује тај енергетски ток, одвајајући га на тај начин од извора бола. Како ослобођена енергија бола сада не може да се испразни кроз енергетски систем, она то чини на једини могући начин – у виду енергетског таласа који се шири телом. Ово дифузно пражњење енергија бола донекле ублажава његово рушилачко дејство, али не и потпуно, те како се талас енергија бола шири физичким телом, стиже и до командног центра – мозга, разливајући се по његовој кори. С обзиром да су у односу на неуроне мишића, неурони коре великог мозга неупоредиво осетљивији, енергетски талас бола неуроне одређених регија коре преоптерећује, што доводи до тога да они прегоревају и губе своју функцију. Тада тај регион коре у енергетском смислу постаје неосетљив за енергетске импулсе коју му пристижу, што се директно одражава на психо-емоционално стање особе.

Да закључимо:
- када током пражњења енергија бола одређени енергетски ток (акупунктурни меридијан) досегне свој максимум, спонтано се искључује, како би се сачувао од оштећења,
- енергетски талас бола који се шири телом оштећује неуроне одређених регија коре великог мозга, услед чега долази до гашења функција које припадају тим регијама.

Свако наредно ослобађање енергија бола довешће до епилептичког напада, који ће се испољити по обрасцу установљеном током првог напада.

Последице епилепсије
Рекли смо да је епилепсија од давнина називана "светом болешћу”, јер се веровало да особе током епи напада разговарају са боговима. Зато су биле поштоване, а њихова искуства током напада детаљно анализирана. Наступом техно ере поглед на епилепсију знатно се мења,  те она временом стиче ореол неизлечиве болести праћене тешким психо-емоционалним поремећајима и иако се у једном броју случајева таква оцена може потврдити, велики број особа са овом дијагнозом креативније су и духовније од своје околине. Разлог је у следећем: када енергетски талас бола доспе до коре великог мозга он оштећује неуроне оних регија коре који су у том тренутку најактивнији, па уједно и најоптерећинији. Како су то у 99% случајева региони леве хемисфере, гашење њених функција надопуњује се појачаним радом десне хемисфере мозга која је интуитивна, холистичка, уметничка… једном речју, она у живот особе уноси појачан прилив креативности/духовности.

Како је лева хемисфера логичка, парцијална, материјалистичка… а десна њена сушта супротност, појачан рад десне хемисфере увек доводи до појачаног рада чакри и читавог енергетског система, што особи омогућава да лакше опази енергетску страну свог бића. Ово је нагони на већу заинтересованост за духовност и временом води ка даљем развоју њене свести.

Многи ће се вероватно запитати: "А шта се дешава са особама код којих епилепсија има негативно испољавање?” 

Нажалост, али свака епилепсија је прича за себе са толико могућих праваца испољавања, да је шаблонски одговор немогућ. Савремена медицина епилепсију успева да зацели и одржи на одређеном нивоу, док тек духовно исцељење током више каналисања може поново укључити енергетски(е) ток(ове) и на тај начин вратити неку од функција на ниво који је имала пре појаве болести. Да ли ће то исцељење бити потпуно или делимично, немогуће је унапред знати, но, у већини случајева ће довести до извесног напретка код особе оболеле од епилепсије.

Током детињства и сам сам оболео од (petit mal) епилепсије, тако што ме је сестра закључала у тамну шупу и оставила да у њој боравим сатима. Како сам тада имао само 5 година, услед проживљеног страха дошло је до појаве епилепсије. После извесног времена, једном приликом непосредно пред напад осетио сам у табанима невероватно јаку енергију, при чему сам имао осећај као да ми се хиљаде танких иглица забадају у њих, што је непрекидно трајало 3-4 дана. Као последица дејства тих енергија дошло је до трајног престанка епилептичних напада, након чега сам почео да осећам јаку духовну испуњеност, праћену постојаним осећајем унутрашње радости и среће. Истовремено сам осећао снажан порив за Слободом, говорењем Истине и невероватан осећај Љубави и добронамерности према свим људима, нарочито према мојој породици и родбини.

Јаку вољу, глад за знањем и дубоку заинтересованост за духовност – која се јавила у 15-16 години, прихватио сам као природан наставак позитивности коју сам већ осећао у себи. Зато сам наредне три деценије свој живот усмерио ка томе да очувам духовне дарове стечене у детињству, да их се ни по коју цену не одрекнем и да не дозволим другим људима да ми их униште – при чему се ово последње показало као најтежи од свих задатака.

Читаво то време упорно и стрпљиво тражио сам свој духовни пут, кога сам у 38-ој години и нашао. Тек након тога, мој живот је добио пуни смисао.

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова