40      
О МЕТОДОЛОГИЈИ ЕНЕРГЕТСКОГ ВАМПИРИСАЊА КОЈУ КОРИСТЕ СРБИЈАНЦИ

Јесте Оливере, добро сте запазили методологију вампирисања коју користе Србијанци. Наиме, Србијанци су народ који своје вампирске корене вуче из времена која бисмо могли назвати «давним», при чему под тим «давним» подразумевамо време у коме они нису били свесни себе у пуној мери. То даље значи да су у та давна времена Србијанци били на нивоу полуживотињске врсте, што је водило и појави одговарајућих односа међу њима. Један од тих, тј. таквих — полуживотињских односа међу Србијанцима, био је и енергетски вампиризам.

Енергетски вампиризам представља појаву која није ретка у вашој врсти и то пре свега због ниског степена свести на којем се у овом тренутку налази. Тај низак степен развоја води ка томе да се Деца Земље — тј. ви, борите између себе за ресурсе који су вам доступни, што подразумева да се — гледано у ширем смислу, борите између себе и за животне енергије. Како животних енергија има у неограниченим количинама широм Универзума, ово на први поглед изгледа неразумним, но, само на први поглед.

Наиме, због ниског степена свести и негативних емоција које стално генеришу, већина чакри припадника људске врсте блокиране су или раде са веома малим капацитетом, чиме се код особа јавља потреба за набавком животних енергија. Тада, као једини начин да се те енергије набаве, јавља се њихово отимање од других људи — у сваком случају, отимање од слабијих од себе.

Ово отимање животних енергија обавља се на разне начине, од којих је најважнији отимање животних енергија путем злостављања. Наиме, сваки злостављач самим чином злостављања успоставља енергетску везу са злостављаном особом. Што је злостављање бруталније и што је његово трајање дуже, тиме ће и та веза бити јача и трајнија. Ово је за злоставача веома важно, јер се сваки злостављач на несвесном или свесном нивоу труди да обезбеди што је могуће више извора енергија. Као најбољи и најсигурнији начин за тако нешто, показало се злостављање.

Све ово о чему говоримо Србијанци знају веома добро, јер су њихови црномагијашки свештеници и монаси та знања о злостављању и енергетском вампирисању добили одавно — писали смо већ о томе у једном ранијем каналисању, зар не?

Е сад, како ви Оливере желите да се заштитите од вишегодишњег злостављања које Србијанци спроводе над вама, ми смо вам дали молбу коју требате изговарати, што ће за последицу имати престанак вашег злостављања и вампирисања од стране њих.

Ви сте молбу редовно изговарали и извесни ефекти су постигнути, мада има простора за даљи напредак све док Србијанци у потпуности не престану са вашим злостављањем и енергетским вампирисањем. Док се то не деси и док ваш живот не поприми уобичајени ток, као што га имају животи сваког човека у вашој земљи — мислимо на Србију наравно, ми — Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум бавићемо се Србијанцима на начин на који будемо сматрали да ће бити најефикансији, када су они у питању.

Начина за тако нешто има безброј, пре свега из разлога што су Србијанци на прилично ниском нивоу свести, те им је зато «портфолио зла и злочина» препун веома интересантних података. Са некима од њих упознаћемо и ширу јавност, уколико се што пре — рецимо одмах, њихов однос према вама не промени и поприми позитиван и добронамеран ток. У супротном, бићемо приморани да поново интервенишемо на начин који ми не волимо често да користимо.

Поздрављамо вас Децо Земље.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта слободно и без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

17 мај 17-те године ере Водолије — Београд/Србија