О ЛОКАЦИЈИ СВЕСТИ У ФИЗИЧКОМ ТЕЛУ

Јесте, свест свој извор има у Развојној Свести Душе која се налази у пределу груди, али је ваша свест фокусирана у мозгу. Разлога за ово је више и ми ћемо их све побројати и појаснити у довољној мери да код вас - читаоца, односно Духовних трагаоца, не оставимо ни један неразјашњен поступак.

1. Први разлог због кога је свест човека смештена - тј. фокусирана, у глави, јесу чула која су највише сконцентрисана у глави - односно на њеној површини. Очи, уши, нос и уста/језик представљају четири од пет човекових чула, што води ка томе да због велике концентрације сензорних импулса свест углавном пребива у глави.

Уосталом након што кренете на спавање, оно што се дешава јесте да се смањује број сензорних надражаја: гасите светло, утишавате звуке, мириси и укуси нестају, односно смањују се и локализују на мирисе и укусе сопственог организма и најближег окружења. Ово одсуство сензорних импулса води ка томе да свест напуста главу и "пада" у област груди, где пребива Развојна Свест Душе. Тек тада она може да покрене процес који ви називате Астралном Пројекцијом свести на Емоционални План или Вантелесно Искуство - што означава пројекцију свести на Физички План.

Обе пројекције свести неверовато су важне за опстанак човека и без њих ваша свест врло брзо би колапсирала и урушила се од нагомиланих стресова, мржње и других негативних енергија. Пројекција свести која се одиграва свако вече након што утонете у сан омогућава контакт са Душом и другим духовним свестима, које својим деловањем исправљају све поремећаје код ваше пројектоване свести.

Да није тога - исцељења током пројекције свести за време спавања, ваша врста врло брзо би се деформисала у психо-емоционалном смислу и претворила у неку врсту злих енергетских вампира. Овако, захваљујући исцељењима током пројекције ваше свести непрестано се одржава у што је могуће бољем стању, како би вам се на тај начин помогло у даљем развоју свести.

Оно што овом приликом морамо нагласити, јесте важност овог процеса исцељења, јер се неосновано мисли да је спавање на неки начин само губљење времена или у најбољем случају начин да се одморите и обновите енергију. Ово последње није нетачно, међутим обнављање енергије и одмор могући су и у будном стању, док је за поменуто исцељење неопходно да ваша свест напусти своје физичко тело и план, с обзиром да су обоје на сувише ниском вибрационом нивоу да би се могло деловати на њих. Зато када ваша свест напусти физичко тело могућности њеног исцељења расту и увећавају се у приличној мери, што води бољем очувању вашег физичког, емоционалног и мисаоног здравља.

2. Разлог број два за локализовање ваше свести у пределу главе, јесу нови догађаји који свакодневно пристижу у ваш живот. Ови "нови догађаји" представљају животна искуства која морају да се на један психо-емоционални начин процесуирају и "сместе" у одговарајући "депо" ваших животних догађаја. Како тај процес захтева извесно време и размену података и искустава из ранијих периода вашег живота, проток информација, односно енергија толико је велики да се тај проток мора обавити "на месту" које чини најидеалнији медиј за то. То место јесте мозак.

О мозгу има пуно информација и уколико покушате да помоћу њих објасните оно што смо у претходном делу рекли, нећете успети у томе. Физиологија и анатомија човечјег организма прилично су појасниле рад органа и физиолошке процесе који се дешавају у њему, али притом нису успеле да објасне остале феномене, односно појаве везане за мозак. Једна од тих појава јесте и појава процесуирања доживљеног, која се одиграва у мозгу.

Ово процесуирање доживљеног представља тако сложен и брз процес, да би га свесно било скоро немогуће обавити успешно. Зато се оно обавља на један подсвестан начин, с тим да је читав процес вођен и надзиран од стране ваше Душе. Душа је та која класификује ваша искуства и класификовано успева да усклади са оним што је у претходном периоду доживљено. Уколико се та класификација не изведе на правилан начин, тада ни закључци који настају спонтано неће бити тачни, што ће ваш живот одвести у погрешном правцу.

Да се то не би десило брине се Душа током сна, односно током процеса док ваша свест пребива на плановима изнад Физичког Плана.

3. Елем, сада бисмо мало говорили о трећем разлогу који води ка томе да се ваша свест локализује у мозгу. Трећи разлог јесу мисаони процеси које подржавају одговарајуће чакре - ниже мисаоне чакре: грлена и вратна и више мисаоне чакре: чеона и потиљачна.

Ове четири чакре представљају четири замајца који вашу свест укорењују на мисаоно-духовном нивоу - под условом да су све четири активне и функционалне. Уколико пак нису, у том случају ваша свест варираће од стања мисаоног мира, до пада у емоционални бес или још ниже - забринутост за основне животне потребе: храну, склониште, сигурност... и слично.

4. Четврти разлог су контактне тачке на површини ауре које представљају вашу везу са Универзумом, односно енергијама које га испуњавају и чине. Те контактне тачке су на неки начин "врата" или ако хоћете "улази" кроз које у вашу ауру, енергетске токове и на индиректан начин - чакре, улазе енергије Универзума.

Енергије Универзума могу се у енергетски систем човека увући и кроз чакре, но то је на неки начин нижи ниво енергетског деловања. Енергије које добијате преко чакри углавном служе за функционално деловање ваших тела: физичког, емоционалног и мисаоног.

Енергије пак које су увучене у ваш систем преко контактних тачака на површини ауре, представљају енергије које се пре свега баве мисаоним и осталим процесима које бисмо могли назвати развојно-креативним. Зато су контактне тачке веома важне. јер са собом носе обиље нових информација, знања и вештина.

Уколико су контактне тачке лоше функционалне, тада информације неће стизати до вас или неће бити тачне и сигурне.

"Како све то има везе са мозгом"? - питате се.

Па веза је у процесуириању, јер енерије које увучете у свој енергетски систем преко контактних тачака на површини ауре, јесу енергије које имају водећу улогу у процесуирању поменутих животних догађаја. Без њих тај процес би на неки начин био фаличан, односно непотпун, што би водило ка томе да животна искуства која вам се дешавају немају никакву развојну сврху, тј. да се из њих не извлаче никакви закључци и спознаје. Да се то не би десило, одговорне су енергије које у енергетски систем увлачите преко контаткних тачака на површини ауре.

Све ово што смо рекли чини нам се довољним материјалом да на основу њега можете закључити из којих разлога је свест човека локализована у мозгу. Стога је мозак за функционисање и рад веома важан, али он није једини "депо" у који и кроз који теку информације и одиграва процесуирање. Оба поменута процес одигравају се и у Развојној Свести Душе, с тим да су у овом случају процеси процесуирања толико спори да ће вам бити потребни животи и животи како бисте приметили да се на том плану нешто одиграва. Разлог за њихову спорост јесу животна искуства, односно то да се из одиграних и проживљених искустава извлаче суштински закљуци који се депонују у одређено окце-ћелију Развојне Свести Душе.

Ова депоновања могу се одигравати током текућег живота, али су најчешћа у најефикаснија када се одигравају након завршетка текуће инкарнације. Разлог за ову ефикаснот јесте одсуство Ега који током процесуирања може да се умеша и на извесно време прекине тај процес. Напуштањем пак физичког тела долази до распада вашег Ега, што води ка томе да се процесуирање одвија несметано и тачно.

Ово каналисање свакако није нешто што вас може одбацити у духовне висине, али ће вам помоћи да још мало детаљније појасните себи процесе који измичу вашој свакодневној свести, а који су изузетно важни за ваш живот. Да се та празнина у разумевању не би увећавала, побринули смо се појашњењима која смо вам управо каналисали.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

12 јун 16-те године ере Водолије - Београд/Србија