29 
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗЛОЧИНАЧКИМ ИДЕОЛОГИЈАМА, СЕКТАМА И УДРУЖЕЊИМА

Оливере, може и мислимо да је предлог наслова каналисања одговарајући: "Предлог Закона о Злочиначким Идеологијама, Сектама и Удружењима". Овај наслов - како сте га ви Оливере замислили, тј. срочили, иако на први поглед не оставља неки нарочити утисак, утисак у смислу могућности регулисања односа у друштву који се тичу злочиначких идеологија, секти и удружења, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, не мислимо тако.

Ми смо свуда и у свему, те су нам из тог разлога позната сва правно-регулаторна законска акта, као и закони који су се спроводили, као и они који ће се у будућности спроводити. Из тог разлога желимо истаћи - ми, Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, да није могуће створити законе који ће односе међу Децом Земље регулисати на један - рекле бисмо савршен начин, али је могуће применом одговарајућих закона и подзаконских аката, у великој мери регулисати односе у друштву, нарочито оне, који се тичу одређених, уско специјализованих области тих односа.

Једна од тих области Оливере, јесте и област идеологија, секти и удружења које својим активностима изазивају висок степен узнермиења, неспокоја и зла међу Децом Земље, која насељавају одређену друштвену заједницу. Како би се штета од деловања злочиначких идеологија, секти и удружења свела на што је могуће мању меру, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав универзум Оливере, слободне смо да предложимо следећи "Предлог Закона о Злочиначким Идеологијама, Сектама и Удружењима", који гласи:

Члан 1.
Све идеологије, секте и удружења која својим учењем и активностима доприносе узнемирењу становништва, њиховој међусобној завади и сукобљавању на основама које су специфичне за ту друштвену заједницу, требају се сматрати злочиначким, и у складу са тиме, према њима поступати на начин који ће водити смањењу и престанку активности које су узроковале претходно поменуто узнемирење и сукобе,

Члан 2.
Све вође злочиначких идеологија, секти и удружења који својим активностима изазивају висок степен узнемирења, међусобних сукоба и у крајњем случају ратова, требају се сматрати злочинцима и према њима поступати на начин који ће водити смањењу и престанку активности којима су узроковали узнемирење и сукобе у одређеном друштву,

Члан 3.
Сви државни органи који су по природи својих активности усмерени ка сузбијању негативних и злочиначких активности у одређеним друштвима, у свом раду морају примењивати правило превентивног сузбијања негативних активности у одређеним друштвима. То значи да они морају стално - понављамо: стално, вршити анализу деловања свих јавних, полутајних и скривених идеологија, секти и удружења, са циљем да оне које својом идеологијом представљају опасност по друштво на које се односе, зауставе пре него што у већој, тј. значајнијој мери, развију своје активности.

На тај начин, они ће у знатној мери допринети очувању мира и стабилности у друштвима, чијом се заштитом баве.

Члан 4.
Уколико одређена идеологија, секта или удружење из више разлога успе да избегне претходно поменуте превентивне мере сузбијања злочиначких идеологија, секти и удружења, према истима се треба заузети став пасивног супростављања. У пракси, то значи да органи који се баве заштитом одређеног друштва, морају имобилирати активности злочиначких идеологија, секти и удружења једном врстом пасивног отпора који на површини не ствара видљиво дејство, али који на - рекле смо већ, пасиван начин, блокира активности злочиначких идеологија, секти и удружења, што ће постепено водити смањењу и престанку њихових злочиначких активности.

Члан 5.
Уколико одређена идеологија, секта или удружење покаже висок степен агресивности према некој другој друштвеној групи, или уколико покрене серију терористичких напада на исте, у том случају органи задужени за безбедност одређеног друштва, морају реаговати на одговарајући начин ка сузбијању њихових терористичких активности. Веома је важно притом водити рачуна да ни у ком случају - понављамо: ни у ком случају, не примене прекомерну употребу силе према истима, јер ће у том случају од њих направити хероје онима, који подржавају њихова терористичка дела.

Члан 6.
Уколико службе задужене за заштиту одређеног друштва нису у могућности, да на један ефикасан начин зауставе претходно поменуте терористичке активности, тада требају да у свим средствима јавних медија на један смирен и логичан начин појасне циљеве тих терористичких напада. На тај начин они ће у великој мери успети да умање штету и страх који су поменути терористички напади изазвали, јер ће их на тај начин веома успешно рационализовати у свести трауматизираног и заплашеног становништва одређеног друштва.

Члан 7.
Уколико терористичке активности злочиначких идеологија, секти и удружења из фазе тероризма, прерасту у фазу отворене побуне и рата, тада службе задужене за очување безбедности и мира одређеног друштва, у садејству са јединицама националне војске, своја дејства требају усмерити ка пацификацији побуне и рата који је у зачетку. То значи да својим дејствима ни у ком случају не смеју изазвати масовну погибију побуњеника, јер ће то представљати иницијалну капислу за општу побуну већине која припада побуњеничкој групи, а која је до тада била неодлучна, тј. која је била за очување мира.

Уколико је до тога пак већ дошло, тада органи безбедности и војне јединице своја дејства морају усмерити ка потпуно другом делу војишта, како додатним дејствима не би увећале број погинулих код побуњеничких снага.

Члан 8.
Ако све претходно што смо навеле не да никаквих опипљивих резултата, тј. уколико је жеља побуњеника да по сваку цену изазову рат општих размера, тада органи безбедности и војне јединице своја дејства требају усмерити ка уништењу њихове
 ратне технике и материјално-техничких средстава/уређаја, са циљем избегавања нових погибија код побуњеника, уколико је тако нешто могуће.

На тај начин они ће успети да за известан период - у неким случајевима можда и трајно, доведу до престанка сукоба и ратова на територији/друштву чијом се безбедношћу и одбраном, по суштини своје професије баве.


Претходних осам чланова "Предлога Закона о Злочиначким Идеологијама, Сектама и Удружењима", не представљају правну материју које се требате придржавати дословце, већ је то сет упутстава чија је намена да се сукоби и ратови које често изазивају злочиначке идеологије, секте и удружења, зауставе што је могуће пре, уз што је могуће мање жртава на обе сукобљене стране. У том циљу, надамо се да ће вам предлог претходно поменутог закона о злочиначким идеологијама, сектама и удружењима, бити од користи.

У нади да смо вам овим каналисањем додатно појасниле стварност у коју сте уроњени и коју проживљавате из дана у дан, поздрављамо вас Децо Земље, као што поздрављамо и вас Оливере, и желимо вам пријатан боравак и брз опоравак од повреде, у Црној Гори.

Духовне Енергије Универзума


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

02 мај 19-те године еона Водолије - Подгорица/Црна Гора