298    
О ФАКУЛТЕТСКОМ ОБРАЗОВАЊУ И ЗАМКАМА ЕГА

(Хе... хе... добро, видимо да сте напокон успели да се снађете за хартију :), Оливере...*)

Наиме, ви сте се Оливере запитали, тј. приметили сте да већи број Духовних Трагаоца који су факултетски образовани на неки начин не показују напредак на пољу духовног развоја, тј. на пољу развоја своје духовне свести. Као што сте исправно закључили Оливере, разлог за то је њихов Его, који у овом случају има "добру подлогу" - да се тако изразимо, за свој став. Под изразом "добру подлогу" подразумевамо факултетско образовање поменутих Духовних Трагаоца, које се у већини случајева показало као отежавајућа препрека развоју њихове духовне свести.

Под претходно реченим, подразумевамо да Его факултетски образованих Духовних Трагаоца на један отворен начин храни њихову Его-позицију, позицију особâ које заслужују сам врх у свим областима својих активности, укључујући ту и област духовности. Но, на сву срећу то није тако, јер за нас - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, ваш социјални, образовни, материјални, друштвени... или неки други ниво, ништа не значи. Оно што нам је битно, јесте високо развијен ниво ваше духовне свести, што представља резултат уложених напорâ у развој ваше свести који је текао током свих ваших претходних инкаранција. 

Када приметимо да је Развојна Свест Душе која се инкарнирала већ досегла висок степен развоја своје духовне свести, тада ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, делујемо тако, што над њом спроведемо процес Одуховљења. Тај процес веома позитивно делује на њену свест у духовном смислу, чиме та Развојна Свест Душе добија могућност да у том животу досегне и материјализује Просветљење.

Међутим, код Духовних Трагаоца који су због свог факултетског образовања ухваћени у замку свог Ега, то је немогуће спровести, јер све док Его доминира њиховом свешћу, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, не можемо деловати на њих у развојно-исцељујућем смислу.

Како бисмо покушале да помогнемо Духовним Трагаоцима који поседују факултетско образовање да се извуку из замке у коју их је заробио њихов Его, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, кажемо следеће: сваки развој заснива се на Слободној Вољи, што значи да док особа сама не осети импулс да се промени, то се не може постићи никаквим спољшним деловањем.

Под "спољшним деловањем" подразумевамо и деловање нас - Духовних Енергија Универзума које прожимамо читав Универзум, али и деловањâ других духовних енергија-свести. Но, уколико претходно поменути Духовни Трагоци - мислимо на факултетски образоване Духовне Трагаоце, осете потребу за променом своје свести, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, вољне смо да им помогнемо на следећи начин: довољно ће бити да седну у положај за медитацију, затворе очи, руке спусте у крило и када осете да су досегле смирење на сва три нивоа свог бића - физичком, емоционалном и мисаоном, изговоре у себи следећу молбу:

"Молимо Духовне Енергије Универзума да обришу све Его-ставове везано за наше факултетско образовање"

и ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, учинићемо све што је до нас да вам изађемо у сусрет.

Морамо напоменути да ова молба није безазлена, тј. да она са собом носи брисање Его-става Духовног Трагаоца повезаног са својим факултетским образовањем, што као резултат - уколико његово брисање буде успешно, има губљење интересовања за даљим бављењем факултетском облашћу којом се Духовни Трагаоц до тада бавио. Ово свакако не значи да је поменута факултетска област била погрешна, већ да интелектуално у спознајном смислу има своју границу раста и развоја, те да се тај раст и развој свести могу наставити, али тек када се Духовни Трагаоц ослободи свог Его-става, везано за факултетско образовање.

У супротном, особа, тј. Духовни Трагаоц неће постићи никакав напредак у развоју своје духовне свести, већ ће остатак живота провести у уверењу да је досегао врхунац развоја своје свести и да изнад факултетског образовање нема ништа. То свакако није тачно и што пре факултетски образовани Духовни Трагаоци то схвате, тим пре ће успети да се извуку из замке свог Ега и наставе са развојем своје духовне свести.

У нади да вам је ово каналисање било од користи поздрављамо вас Децо Земље, као што поздрављамо и вас Оливере, и желимо вам пријатан одмор у хладовни обала реке Мораче.

Духовне Енергије Универзума
 

* Налазимо се у хладу једног дрвета на обали Мораче и како смо протеклих дана размишљали о проблему развоја свести код факултетски образованих Духовних Трагаоца, осетили смо да Духовне Енергије Универзума желе да каналишу на ту тему. Међутим, како нисмо имали хартије на коју бисмо записали каналисање - што нам се ретко дешава, као једини избор преостао нам је прилично чврст и за писање непријатан картон, на коме смо до тада лежали.


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

31 јул 18-те године еона Водолије - Подгорица/Црна Гора