297 
О ДИСАЊУ ТОКОМ МЕДИТАЦИЈЕ

Оливере, добро сте приметили феномен везан за медитацију, који се састоји у томе да се током Медитације Душе ритам дисања спонтано - значи и ненапорно, тј. лако, спуста на веома низак ритам дисања. Разлог за ово требате тражити у деловању духовних енергија-свести на вас Оливере, током медитације.

Наиме, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, веома смо заинтересоване - понављамо: заинтересоване, да Деци Земље - пре свих Духовним Трагаоцима, појаснимо све "важне тачке" - да се тако изразимо, Медитације Душе. Једна од тих важних тачака јесте и феномен дисања током медитације.

Оливере, ви сте сигурно упознати са чињеницом да се људска свест налази у Развојној Свести Душе, која је лоцирана у пределу груди. Но, оно што не знате, јесте да је Развојна Свест Душе током медитације коју сте ви назвали "Медитацијом Душе", веома активна. Та њена активност огледа се на више начина, при чему је један од њих и ритам дисања.

Наиме, увек када ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум делујемо у медитацији на вас, тј. на вашу свест Оливере, ваша Развојна Свест Душе аутоматски смањи ваш ритам дисања, како би се на тај начин читав ваш физички систем "смирио" и на неки начин допустио духовном делу вашег бића да дође у први план. Ово "смирење" физичког организма најлакше и најбрже је обавити путем дисања, јер оно - мислимо на дисање, представља окидач за многе физиолошке процесе који се одвијају у физичком телу.

За разлику од погрешно устаљеног мишљења да се дисањем у организам уноси "прана", морамо рећи да то није тачно, односно да се дисањем у одређеном ритму не могу увећати количине енергија Функционалости, јер се те енергије уносе у енергетски систем кроз систем 12 чакри.

Дисање, тј. ритмичко дисање, обогаћује крв додатном количином кисеоника, али оно нема неког посебног ефекта у процесу развоја свести. Разлог за то требате тражити у вољном, тј. Его моменту читавог процеса, који самим тиме у старту не задовољава основне предуслове сваког духовног процеса: спонтаност, пријатност, постепеност.

Већ смо у једном од ранијих каналисања поменуле да свака медитација која у себи има неку врсту мисаоне, емоционалне или физичке присиле, аутоматски након извесног времена такве "праксе" води лакшим или средње тешким поремећајима или болестима. Стога овај наш текст-каналисање схватите као једну врсту пријатељског упозорења и скретања пажње на чињеницу да је немогуће кориштењем Снаге Воље и Ега, направаити помак у развоје своје духовне свести. 

То се никада неће одиграти на такав један начин и што пре то схватите, то ћете пре успети да пронађете неки облик не-Его медитације, која ће вам омогућити да развијете своју духовну свест до нивоа уласка у Просветљење.

До тада поздрављамо вас Децо Земље, као што поздрављамо и вас Оливере, који на један благ, али упоран начин мало по мало - корак по корак, рекле бисмо, развејавате све препреке које су многи поставили пред Духовне Трагаоцое.

Духовне Енергије Универзума


скенови: 1 2


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

23 јул 18-те године еона Водолије - Подгорица/Црна Гора

Email this page