294   
О ПРОЦЕСУ ОДУХОВЉЕЊА

Оливере, ви сте се упитали да ли би тема о процесу Одуховљења који ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, повремено спроводимо над појединцима чија је свест довољно развијена да би код њих тај процес имао ефекта, била интересантна Духовним Трагаоцима и као што можете видети :), наш одговор вам стиже у виду каналисања које управо тече.
 
Као што смо то већ рекли Одуховљење није чест процес, већ повремено - када запазимо да је нека управо инкарнирана Развојна Свест Душе досегла висок ниво развоја свести, тада ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум делујемо на њу на један специфичан начин.
 
Израз "један специфичан начин" може вам се учинити чудним, но ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум спремне смо и вољне :) да га поближе појаснимо.
 
Наиме Оливере, ви сте упознати са тиме да смо вас у доби од 9 година исцелили од епилепсије и да смо тада над вама спровели процес Одуховљења. С обзиром на узраст у којем сте се тада затекли, ви наравно нисте могли схватити шта се десило са вама, али на један спонтан и дубоко-тихо интуитиван начин, схватили сте да су промене које смо иницирали код вас веома позитивне и развојно усмерене.
 
Ово "веома позитивне и развојно усмерене" требате схватити буквално Оливере, јер су вам те промене помогле да тако брзо напредујете у процесу развоја свести. Да у ком случају нисмо над вама спровеле процес Одуховљења, ваша интересовања и активности биле би усмерене ка неким другим областима живота и рада. То свакако не значи да ваш живот у том случају не би имао вредност и значај, јер је свака област људског живота и рада вредна поштовања. Но, ваше "бављење духовношћу" :) - да га тако назовемо, по значају који има по развој и напредак Духовних Трагаоца широм планете, превазишло је све што бисте могли постићи бавећи се неким другим областима живота и рада.
 
Живот је Оливере дар који требате искористити мудро и паметно, а многи животи Деце Земље проћердани су и уништени на безброј начина. Живети свој живот у складу са принципима духовног развоја представља вредност, која се не може надоместити и превазићи никаквим земаљским благом и привилегијама. Из тог разлога процес Одуховљења има изуетан значај за све особе које су биле изложене њему, јер је након тога њихова свест промењена у оној мери у којој је то било могуће постићи, а да притом ни на који начин код њих не узрокујемо неку врсту енергетског поремећаја или дисфункционалности.
 
Процесу Одуховљења током историје биле су подвргнуте многе познате личности, у које спадају и Љубиша Стојановић и Никола Тесла. Љубиша о томе није говорио на семинарима и у књигама које је објавио, "плашећи се" да се то од стране злонамерних појединаца не схвати на погрешан и негативан начин.
Никола Тесла вам је пак током једног каналисања поменуо Одуховљење као важан час прекретнице у развоје његове свести, сматрајући да је тај процес био иницијатор све креативности која је код њега била јако изражена.
 
Из тог разлога - разлога јаког подстицаја развоја свести код појединаца код којих смо примениле процес Одуховљења, желеле бисмо да искористимо ову прилику Оливере да све Духовне Трагаоце замолимо да када осете да је прави тренутак за тако нешто седну, затворе очи, руке спусте у крило и када осете да су досегли смирење на сва три нивоа свог бића: физичком, емоционалном и мисаоном, изговоре у себи следећу молбу:
 
"Молимо Духовне Енергије Универзума да над нама спроведу процес Одуховљења"
 
и ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, учинићемо све што је до нас да им изађемо у сусрет.
 
Морамо истаћи да процес Одуховљења нема никаквих "контраиндикација", односно да он код особе над којом је тај процес примењен не узрокује било коју врсту нефункционалости, већ је на интуитивно дубок-тих начин усмерава ка оним областима живота, рада и интересовања, које ће водити њеном успешном развоју свести. То ће трајати годинама и деценијама, све док не досегне ниво развоја свести који захтева неки облик не-Его медитације. Након што Духовни Трагаоц успе да себе обучи примени не-Его медитације, веома брзо - веома брзо гледано са тачке гледишта свих његових претходних инкарнација, захваљујући својој Души успеће да спусти вибрације своје свести до нивоа након кога његов развој преузимамо ми - Духовне Енергије Унивезрума које прожимамо читав Универзум.
 
Тај догађај означиће квалитативну прекретницу у развоју Духовног Трагаоца, која ће кулминирати његовим уласком у Просветљење. Уколико успе да то Просветљење и материјализује, тада је завршио циклус имирања и рађања на планети Земљи, поставши бесмртна духовна свест - Духовник.
 
У нади да ће вам ово каналисање бити од користи поздрављамо вас Децо Земље - нарочито Духовне Трагаоце, као што поздрављамо и вас Оливере, који се о њима бринете на начин који одговара једном Духовнику.
 
Духовне Енергије Универзума
 
 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова
 
29 мај 18-те године еона Водолије - Земун/Војводина