288    
О ПРОЈЕКЦИЈИ И ПОИСТОВЕЋИВАЊУ ЕГА

"Држава то смо ми"! - речи су које се приписују француском краљу Луjу XIV-ом. Ова често цитирана мисао истинита је у највећој могућој мери и ви сте Оливере запазили њену важност. Суштина која лежи иза ње састоји се у Пројекцији и Поистовећивању, који представљају два основна процеса испољавања сваког Ега.

Наиме Оливере, живот Ега прилично је "скучен" - да се тако изразимо, што значи да су могућности испољавања његове свести јако ограничене. Како Его у организационо-структурном погледу нема никакву препознатљиву и стабилну структуру, он - Его, "принуђен је" - да се тако изразимо, да се поистовећује са свиме са чиме ступи у додир. То поистовећивање омогућава му да црпи енергију из особȃ са којима се поистовећује, односно са њиховим психо-емоционалним испољавањима и реакцијама.

Зато Его стално покушава да се поистовети са психо-емоционалним реакцијама или ставовима особе која реагује на полу-свесном нивоу, што само по себи не може да функционише на дуже стазе. Но, како се Его труди да појача свој утицај на особу у чијој аури борави, таква врста активности за њега представља извор сталне напетости и "нервозе" - ако тај израз може да се примени на њега.

Стога како бисте се ослободили деловања свог Ега - односно поистовећивања које он спонтано обавља, потребно је да престанете да се пројектујете у све оно што вас привлачи током контакта са другим особама. Међутим таква врста "деперсонализације" - што је у овом случају израз којим означавамо одвајање од сопственог Ега, захтеван је процес који уз то траје прилично дуго. Додатни проблем је тај што не постоји "методологија" процеса деперсонализације, односно одвајања од Ега.

Медитација Душе као успешан приступ деперсонализације Ега превише је ретка, тј. користи је занемариљиво мали број људи-медитаната. Корист коју они имају у процесу деперсонализације Ега прилична је, што истовремено не значи да ће ти медитанти успети да досегну ниво Просветљења. Но, без обзира на то, корист коју притом имају - корист у смислу развоја своје духовне свести, прилична је и представља незамењив и значајан корак у њиховим животима-инкарнацијама.

Ако бисмо се поново вратили на мисао са почетка овог каналисања, могли бисмо закључити да је поистовећивање процес који је спонтан и аутоматски, што значи да измиче пажњи особе која га спроводи. Тиме она на неки начин постаје "узгредна жртва" свог Ега, који тај процес користи као вид испољавања своје свести. То је начин на који он живи и доживљава свет са којим долази у контакт.

Ово је било каналисање о Поистовећивању и Пројекцији Ега, чиме завршавамо контакт са вама Оливере овом приликом...


..."А о Пројекцији"? - питате се Оливере, мислећи притом да нисмо довољно говорили о том делу психо-емоционалног испољавања особа, односно њихових Егоа.

Пројекција је на неки начин неодвојива од Поистовећивања и можемо рећи да оне представљају две стране истог новчића. Стога чим се Его особе поистовети са нечим, истог тренутка он са, тј. из "стајне тачке" поистовећивања тај садржај пројектује у средину у којој борави и ради. На тај начин процес "поистовећивање-пројекција" непрестано и аутоматски мења свој израз испољавања, све у зависности од околности и ситуацијȃ којима је та особа изложена.

Надамо се да смо овим додатно појаснили тему о којој говори ово каналисање, чиме завршавамо контакт са вама Оливере овом приликом.

Поздрављамо вас Децо Земље, а поздрављамо и вас Оливере, као и вашу жељу да Духовним Трагаоцима и свим заинтересованима детаљно појасните начине на које функционише свест Деце Земље.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

06 април 18-те године еона Водолије - Београд/Србија