285    
О ПАСИВИЗИРАЊУ СОПСТВЕНОГ ЕГА

Оливере, упитали сте се на који начин је могуће помоћи Духовним Трагаоцима да се самозаштите од сопственог Ега и ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум кажемо следеће: од Ега је немогуће наћи неку 100%-ну заштиту, али Истине ради морамо рећи да ни он - Его, није свемогућ.

Већ смо говорили о томе да Его често слаби,тј. да његов енергетски потенцијал варира, што значи да постоје тренутци у егзистенцији Ега када је он на минимуму свог функционисања. Ово "на минимуму свог функционисања" не значи да Его на неки начин "паузира" - да се тако изразимо, у деловању на свест особе у чијој аури пребива,тј. борави, већ да тада његово деловање на њену свест нема ефекат у пуном смислу те речи.

То даље значи да постоје периоди у животу особе када њена свест на један спонтан и природан начин "пружа отпор" - да се тако изразимо, деловању Ега на њу. Проблем је у томе што особа ни на који начин није у стању да препозна те периоде смањеног деловања Ега, јер није ни свесна његовог постојања и деловања на њену дневну свест.

Стога за вас који читате ово каналисање - а који припадате групи Духовних Трагаоца, било би од изузетне важности када бисте могли препознати те периоде када Его не успева да своју свест наметне свести особе у чијој аури пребива. Како бисмо вам помогли да се ослободите деловања свог Ега тако што ћете на неки начин успети да продужите деловање тих не-Его периода свести, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум кажемо следеће: Его је веома жилава и отпорна свест, и поред тога што нема неку структуру коју бисмо могли назвати стабилном и јаком.

Но и поред тога, с обзиром да не поседује свест о широј области постојања читав његов свет своди се на то да је он фокусиран искључиво на сопствено преживљавање и опстанак. Из тог разлога Его постиже "изванредне" резултате на пољу самоодржања и опстанка, што води томе да се могућности његовог "уклањања" од стране особе у чијој аури пребива сведу на прилично скромну меру.

Но ипак, постоји начин које је веома једноставан и ефикасан када је у питању "имобилизација и пасивизирање Ега" - да се тако изразимо. Јесте Оливере :), у питању је изговарање Истине.

Ви сте Оливере веома рано наслутили да изговарање Истине има веома позитивно деловање - позитивно у смислу пасивизације вашег Ега, што вам је помогло да тако брзо напредујете у процесу вашег духовног развоја.

Е сад, истине ради морамо рећи да изговарање Истине има ефекта само ако је спонтано, односно уколико представља унутрашње стање свести Духовног Трагаоца. Уколико је пак у питању "тајна техника" за коју сматрате да ће вам помоћи да развијете вашу духовну свест, тада од ње нећете имати користи, јер то изговарање Истине неће одговарати унутрашњем стању свесту Духовног Трагаоца, тј. вас.

Многи ће се на наше претходне речи осетити помало превареним и изиграним, очекујући да ћемо вам открити неку тајну - самим тиме и лаку, технику развоја духовне свести. На сву срећу :) то није могуће, јер нико вам не може поклонити нешто што својим духовним развојем нисте заслужили, али истовремено нико вам не може ни оспорити ништа што сте тим истим духовним развојем постигли.

Све што смо рекли у претходна два поглавља води закључку да је за духовни развој неопходан висок ниво моралности, што је само делимично тачно. Ово "делимично тачно" наглашавамо, јер многе "високо моралне" особе нису нимало моралне, већ су у питању вешти манипулатори који током читавог свог живота чине разна негативна дела, истовремено одржавајући лик високо моралне и часне особе.

Оно о чему говоримо пак, јесте јак и стабилан осећај унутрашње моралности који не осећа потребу за експонирањем у јавности, нити извлачењем неке материјално-друштвене користи од тога. То је само степен досегнутог развоја свести постигнут током свих претходних инкарнација, што значи да то стање свести свој извор има у ћелијама-окцима Развојне Свести Душе особе. Самим тиме такво једно стање свести не може се поништити или "изгубити", и то је Оливере разлог зашто ваша свест није доживела пад након што сте оном конобару украли новчаник. Ви сте и сами на неки начин били зачуђени том чињеницом, јер сте очекивали да ће након тога доћи до извесног пада у степену развоја ваше духовне свести.

Ово истичемо, јер је веома важно - важно пре свега за Духовне Трагаоце, да схвате да неки погрешан потез који су починили током свог живота - а који је имао негативно деловање на другу особу или особе, не представља препреку у развоју свести, осим уколико ви то не сматрате тако из осећаја гриже савести и самоосуђивања.

Оливер је добар пример да се скоро све лоше што сте учинили на неки начин може поправити, уколико је та "поправка" спроведена кроз процес изговара Истине. Једино на такав један начин можете умирити грижу савести, која представља опомену ваше Душе да сте вашим негативним поступком нарушиили Слободну Вољу неке особе и негативно деловали на њу. Коликогод то било непријатно по вас, таква једна спознаја - спознаја о сопственој кривици, представља добар основ за изговарање Истине о почињеном, што се треба спровести на начин који ће омогућити да са тим буду упознати сви којих се то изговарање Истине тиче.

Стога јавно доступно изговарање Истине било би најбоље решење, а како то изгледа, могли сте видети на примеру изговарања Истине које је спровео Оливер, током процеса његовог развоја духовне свести.

Поздрављамо вас Децо Земље, а поздрављамо и вас Оливере који трајете, и вашим трајањем борите се за напредак у духовном развоју све Деце Земље, нарочито Духовних Трагаоца.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

18 март 18-те године еона Водолије - Београд/Србија