283  
О МЕДИТАЦИЈИ ДУШЕ

Оливере, видимо да сте размишљали о Медитацији Душе, односно о начину на који би наједноставније објаснили Духовним Трагаоцима начин њеног деловања. Како је та тема веома важна за развој сваког Духовног Трагаоца, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум вољне смо да каналисањем које управо тече Духовним Трагаоцима омогућимо што је могуће јаснији, једноставнији и свеобухватнији увид о значају и дометима Медитације Душе на пољу духовног развоја.

Као што знате, Медитацију Душе "пронашао је" Љубиша Стојановић из Новог Сада, који је у то време сарађивао са више разних Духовних Трагаоца. Ово "разних", односи се на поље њихових интресовања унутар широке области духовних појава, што је битно истаћи овом приликом, јер се Духовни Трагаоци могу "бавити духовношћу" на веома различите и шаренолике начине. Начин на који се Љубиша бавио духовношћу, односно сопственим духовним развојем, имао је за резултат "проналазак" Медитације Душе, коју је он назвао: медитација "Пут ка просветљењу".

Е сад, већ смо говорили у ранијим каналисањима да сваки Духовник спонтано - путем каналисања, формира сет израза који су карактеристични само за њега и у томе нема ничег погрешног. Сваки човек који постоји на планети Земљи јединствен је по многим основама у односу на све остале људе и та јединственост пратиће вас током свих живота-инкарнација, укључујући ту и период живота који обухвата ваш духовни развој и улазак у Просветљење. Та јединственост наставиће се и касније, током развоја свести који ће тећи на Духовном Плану, што ће се очитавати и након досезања стања Нирване, које је стање свести када Духовник започиње са креирањем сопственог Универзума.

Овај мали отклон од теме био је неопходан, како бисте разумели да у духовности различитост у терминима или опису духовних појава није "грешка", већ јединственост израза духовности. То свакако неће тећи на неки брз начин, већ ће се та јединственост формирати током година и деценија рада.

Елем, да се вратимо Медитацији Душе.

Рекли смо већ да Медитација Душе служи како би медитантима помогла у духовном развоју, на начин што ваша Душа на вашу молбу за исцељење или развој делује својим духовним енергијама-свести на одговарајући начин. Тих начина може бити више, што зависи од енергетског стања ауре, енергетских токова*, односа беле и сиве енергије у аури и енергетским органима-структурама... и још много чега. Стога ће деловање Душе** на медитанта бити специфично, счецифично у смислу да ће бити прилагођено његовим најакутнијим потребама. Када се та акутна, тј. хитна исцељења обаве, тада Душа прибегава брисању Ега, тако што брише оне његове делове којих је медитант најрадији да се ослободи, тј. да  они престану са својим деловањем на његову свест и тело.

Овај процес тече спонтано, пријатно и постепено, а одиграва се из медитације у медитацију. Из тог разлога - спонтаности, пријатности и постепености не може доћи до неке врсте контраиндикације или стреса, што се дешава када се користе неке врсте тзв. Его-медитација. Код Медитације Душе до тога пак не може доћи***.

Е сад, Медитација Душе сама по себи није гарант да ћете напредовати у духовном развоју - у развоју свести, јер она представља једну врсту духовне алатке којом се делује на вас, на вашу свест, док од вас - медитанта, зависи како ћете реаговати на ефекте који настају практиковањем Медитације Душе. Многи медитанти и поред редовне медитације не успеју да направе известан помак у духовном развоју - у развоју свести, јер су превише фокусирани на постизање успеха на пољу духовног развоја. Ово значи да су и даље под активним деловањем Ега, осим што су материјално-финансијске циљеве заменили духовним.

Такође, још једна велика грешка представља немогућност медитаната да се  препусте вођству Душе**** и променама које ће у њиховим животима тада наступити. Бити под вођством своје Душе, а истовремено водити живот на потпуно исти начин као што сте то чинили док сте били под вођством вашег Ега немогуће је и што пре то схватите, то ће бити боље по вас. Обнављање везе са вашом Душом и њено исцељујуће-развојно деловање имаће велики значај по вас када је развој свести у питању, али само уколико се препустите вођству своје Душе.

Уколико се пак и даље држите свог Ега, тада Медитација Душе и поред ефеката које има на вашу свест не може насилно избрисати ваш Его или вас натерати да се одвојите од њега, уколико ви то не желите да урадите. Таква ситуација представља једну врсту "духовног живог песка", односно ситуације која може потрајати до краја живота. Да би се превазишла, медитант мора након извршене само-анализе донети одлуку - ако је донесе, да се одрекне оних делова Ега за које сматра да га коче у развоју свести, након чега ће Душа прибећи брисању тих делова Ега током медитације*****.

Морамо истаћи да ово функционише само у случају када је одлука медитанта о брисању дела Ега искрена, односно када он схвати да га тај део Ега својим деловањем зауставља и кочи у развоју свести. Уколико је пак та одлука на неки начин "изнуђена", Душа неће прибећи брисању тог дела Ега, јер она ништа не ради на силу, нити нарушава Слободну Вољу особе у чијем генерисању свести је учествовала******.

Медитација Душе - односно деловање Душе медитанта, има веома широк спектар испољавања када је у питању њено исцељујуће-развојно деловање, чији би опис превазишао тему овог каналисања. Чини нам се да смо претходним информацијама довољно појаснили основни начин деловања Медитације Душе, чиме завршавамо ово каналисање.

Поздрављамо вас Децо Земље, а поздрављамо и вас Оливере који се - видимо то, бринете о развоју Духовних Трагаоца на планети Земљи.

Духовне Енергије Универзума

 

*            276 О СВРСИ И НАМЕНИ ЕНЕРГЕТСКИХ ТОКОВА
**           25 ВЕЗА С ДУШОМ
***          429 О ТРАЈАЊУ МЕДИТАЦИЈЕ ДУШЕ
****         38 ПРЕПУШТАЊЕ
*****       117 БРИСАЊЕ ЕГА
******      265 О ЕМБРИОНИМА СВЕСТИ


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

1 март 18-те године еона Водолије - Београд/Србија

Email this page