282   
О ПРОМЕНИ УКОРЕЊЕНОСТИ СВЕСТИ

Оливере, можемо каналисати још један интересантан текст, интересантан у смислу да ће помоћи Духовним Трагаоцима у бољем разумевању стварности у коју су уроњени.

То даље значи да већина Духовних Трагаоца и поред великог фонда прикупљеног знања о духовности не поседује јасно виђење,тј. схватање стварности онакве каква она заиста јесте. Узрок томе су остаци Ега у њиховој аури, јер они представљају носиоце уверењâ и животних ставова који чине свест-мини универзум дате особе. Како су та уверења и животни ставови најчешће формирани у раном периоду њиховог развоја - до 20-25 године живота, они су најчешће настали спонтано, као резултат неког догађаја који је утицао на њих.

То даље значи да они на неки начин представљају спонтане и импулсивне реакције-закључке, што води томе да спадају у групу полусвесних емоционалних закључака. А јасно вам је - надамо се да јесте, да емоције представљају веома низак ниво развоја свести, те да су стога неподесне да би се на њима градио животни пут особе.

Тек узлетом свести на Мисаони План особа постаје слободна да јасно уочи важне тачке у сопственом животу, које може искористити као упоришта/темеље на којима ће градити свој живот. Без њих живот ће јој бити изложен променљивим емоционалним реакцијама, које ће је бацати са једне на другу страну живота. Таква врста живота нема квалитет стабилности и предвидљивости догађаја, чиме живот особе услед несигурности губи на квалитету и поузданости.

Стога да бисте избегли такав развој ситуације - примедба се односи на Духовне Трагаоце, али и на све који прате и исчитавају наша каналисања, потребно је своју свест "извући" из поља емоционалих реакција. Ово је свакако лакше рећи него учинити, јер емоционално поље има јак магнетни карактер/дејство који/е аутоматски веже свест Духовног Трагаоца/особе за Емоционални План.

Ми свакако нећемо утицати на Духовне Трагаоце/особе да вољно мењају ниво укорењености своје свести, јер нам тако нешто није у природи. С друге стране, уколико неки Духовни Трагаоц/особа осети потребу да уздигне своју свест на Мисаони План, најбољи начин за тако нешто јесте молба упућена нама - Духовним Енергијама Универзума које прожимамо читав Универзум и ми ћемо урадити све што је до нас да им помогнемо најбоље што можемо.

Молбу можете упутити на следећи начин: седите у положај за медитацију, затворите очи, руке спустите у крило и када осетите да сте досегли смирење на сва три нивоа вашег бића - физичком, емоционалном и мисаоном, изговорите у себи следећу молбу:

"Молимо Духовне Енергије Универзума да нашу свест уздигну и укорене на Мисаоном Плану"

и ми ћемо учинити све што је до нас да вам изађемо у сусрет.

Требамо напоменути да наша помоћ - одговор на ваше молбе, није тренутна, јер сви духовни процеси теку спонтано, пријатно и постепено. Из тог разлога уколико нисте склони ауто-анализи садржаја своје свести можете помислити да молба није дала свој ефекат и поред тога што је до промене укорењености ваше свести дошло,тј. наступило.

Стога, морате разумети да нестрпљење припада сфери Его-реакција, док духовност има свој ток који захтева извесно време и спонтаност. Осећај пријатности који прати тај процес представља трећи део процеса духовне промене, чиме особа бива изложена промени дела своје свести.

То само по себи не може деловати на њену читаву свест која има прилично широк опсег испољавања, али ће промена свести део по део утицати да временом - у питању су године, па и деценије, дође до квалитативног развоја њене свести у читавом обиму. То ће водити зрелости њених схватања и животних ставова, чиме се приближава нивоу који је неопходан за успостављање свесне везе са сопственом Душом и на тај начин са започињањем развоја своје духовне свести. Тај део обавља се путем Медитације Душе, о чему смо већ каналисали током претходног периода.

Ово је било каналисање о промени укорењености свести, чиме овом приликом завршавамо контакт са вама Оливере.

Поздрављамо вас Децо Земље, а поздрављамо и вас Оливере који се - видимо то, и даље храбро и упорно борите са недаћама које су стављене пред вас.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

27 фебруар 18-те године еона Водолије - Београд/Србија