27    
О ЛУКАВШТИНАМА КАТОЛИКА И МУСЛИМАНА

Оливере, ваш закључак о муслиманима и католицима потпуно је тачан, а ми ћемо вам појаснити оне његове делове који вас буне, односно који вам нису довољно јасни.

Оно што вас чуди - нарочито код муслимана, али у доброј мери и код католика, јесте како то да вас они мрзе - али баш мрзе, а да се то у личном контакту не испољава на неки видљив начин на енергетском нивоу испољавања.

"Како то муслимани и католици енергије мржње и зла чине невидљивим у опажајно-енергетском смислу"? - питате се.

Па тако што ту мржњу и зло једноставно речено потискују из поља свесног испољавања истих. То значи да једноставно речено не допустају да се мржња и зло које у личном контакту осећају према вама као представнику србског народа или као медитанту, аркановцу или по неком другом њима негативном обрасцу, испољи на видљив и јасан начин. Стога они ту мржњу и зло које осећају према вама контролисано - понављамо контролисано, држе испод нивоа свесног испољавања истих.

То свакако не значи да те негативне емоције на тај начин губе своје дејство на њих, већ да оне своје дејство или ако хоћете - своју природу, не испољавају директно и отворено. Стога увек када у контакту са вама (или неким другим Србином, медитантом, акрановцем...) и муслимани и католици енергије мржње и зла не испољавају директно, већ их потискују.

Из тог разлога ви нисте успевали њихово понашање спрам вас да протумачите на исправан начин, него сте мислили да су људи са којима комуницирате - мислимо на католике и муслимане, нормални и добри као што сте то ви.

Ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум никада откада Универзум постоји - значи вечно, нисмо правили разлику између народа или појединаца - у смислу да неки народ или појединце на неки начин оштетимо у смислу процене и оцене њихових психо-емоционалних карактеристика. Све што кажемо, увек кажемо на начин који је у складу са Истином. Стога то ћемо применити и сада, и рећи да католици и муслимани - генерално гледано наравно, на нивоу свести на коме се тренутно налазе не представљају особе којима би требали безрезервно поклонити поверење. Много је негативних енергија у њиховим аурама и сувише је низак ниво развоја њихове свести, да би они смогли снаге да те негативне енергије на некиначин превазиђу и/или избаце из својих аура.

Стога до даљег - мислимо на читав период вашег боравка у овој последњој инкарнацији, морате избегавати личне контакте са католицима и муслиманима, јер ће вам они и даље - упорно и истрајно, чинити зло на неки од безброј начина. Ви никога не мрзите и никоме не желите зло - напротив, али ви сте Духовник, неко ко је досегао Просветљење. Самим тиме представљате толико ретку појаву, односно толико ретког појединца међ Децом Земље, да нам је врло тешко наћи одговарајуће поређење као илустрацију тога.

Ни католици ни муслимани - да не помињемо Србијанце, те ваше квалитете не могу опазити у психолошком смислу, већ ће вођени мржњом и злом у вама увек - доживотно, видети непријатељског војника коме треба нанети зло на што је могуће невидљивији и лукавији начин.

Вама се можда на неки начин чини претераним ово што смо рекли, но ми вас уверавамо да је то што смо рекли у претходном пасусу 100% тачно. Зато би вам наш савет био да их што је могуће културније избегавате и на тај начин очувате ваше здравље - како физичко, тако и психо-емоционално.

Јесте, с обзиром да сте ушли у Просветљење ништа што је лоше - а што свој извор има изван вас, не може се задржати у вашој аури, али то не значи да сада требате представљати полигон за њихово - мислимо на католике, муслимане и Србијанце, испољавање мржње и зла не толико спрам вас, већ више спрам оних које они повезују са вама на један индиректан начин.

Бити Духовник на неки начин велика је част - мада ви тога нисте свесни, јер сте превазишли сујету, но то не значи да се ваш живот треба завршити трагично због оних чији је ниво досегнутог развоја свести прилично - да не кажемо недопустиво, низак. Они ће свој развој наставити у овом и током наредних живота, и сигурно је да ће један број њих у што је могуће догледно време постпено почети да се окреће добру.

Но то не значи да ви треба да учествујете у том процесу, јер оно чиме ви треба да се бавите везано је за особе - мислимо на Духовне Трагаоце, чија је свест већ прилично узнапредовала у смислу духовног развоја. Они - Духовни Трагоаци, представаће оазу духа која ће вам помоћи да се испољите на начин који је својствен вама и вашем степену развоја свести. Муслимане и католике пак оставите њима самима, и на тај начин учинићете праву ствар за обе стране.

Поздрављамо вас Оливере.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

21 фебруар 17-те године ере Водолије - Београд/Србија