276    
О ТРАЈНОМ НАПУШТАЊУ ФИЗИЧКОГ ТЕЛА

Може Оливере, овом приликом каналисаћемо информације и знања о области духовног развоја која је веома интересантна - то ће бити каналисање о преласку из живота усмрт.

Ова тема заокупљала је свест људске врсте од тренутка када сте се инкарнирали кроз врсту хомо сапиенс и многа учења и списи - како јавни, тако и тајни, бавили су се њоме. Самим тиме ово каналисање имаће значај, јер ће информације које ћемо поделити са вама на тачан и истинит начин додатно појаснити поменуту област.

Елем, све почиње на неки начин прилично изненада, односно када наступи тренутак кидања Темене Врпце-Црева*, које вас повезује са вашом Душом. До његовог прекида може доћи на два начина: тешким оштећењем вашег физичког тела услед болести или неке спољне повреде и кидања Темене Врпце-Црева од стране Душе те особе. Овај други случај наступа када је Сврха Живота особе испуњена, односно када је њена инкарнација доспела до свог планираног краја. Тада је време да се та развојна Свест Душе врати на Духовни план и припреми за нову инкаранцију.

Све претходно поменуто на један јасан и линеаран начин покушава да вам представи процес напуштања физичког тела или како ви кажете - смрти Но, смрт у ствари и не постоји, већ тада долази самодо промене димензије свести на којој обитава ваша свест. Све остало остаје исто, исто у смислу функционисања вше свести, јер физичко тело представља само "сидро" које вас држи укорењеним на физичком плану. Оно није генератор ваше свести - као што се сматра, већ само њен привремени носилац током вашег боравка на физичком плану. Када га трајно напустите, тада ваша свест финкционало делује на Духовном плану.

Све што смо рекли у претходном делу каналисања доста појашњава улогу свести на разним плановима постојања, односно њену постојаност. Свест особе не може се угасити и нестати, јер је она вечна и бесмртна развојна Свест Душе која се из живота у живот присећа своје духовне суштине.

Из тог разлога - присећања духовне суштине, духовни развој - односно Медитација Душе као његов основни вид духовног развоја веома - рекли бисмо пресудно, је важна за сваког Духовног Трагаоца. Стога што пре почнете са практиковањем Медитације Душе, то ће пре ваш духовни развој - развој ваше духовне свести, добити на замаху. У том циљу надамо се да ће они који одржавају семинаре започети са обуком нових медитаната, како би им омогућули да практиковањем Медитације Душе унапреде свој духовни развој.

У супротном, само причањем  и приповедањем о духовности и духовном неће постићи никакав позитиван ефекат на Духовне Трагаоце, јер је то емоционално-мисаони облик активности. Тек практиковањем Медитације Душе можете развити своју духовну свест и на тај начин досегнуту Просветљење. Ако након њега вашим активностима остварите и Кристализацију Свести** успећете да заврштите циклус инкарнација на физичком плану, чиме постајете трајна духовна свест, односно Духовник.

Овим завршавамо каналисање о трајном напуштању физичког тела, тј. смрти, чиме завршавамо и контакт са вама овом приликом Оливере.

Поздрављамо вас Децо Земље, а поздрављамо и вас Оливере, као и ваше напоре да област духовности приближите Духовним Трагаоцима и свој Деци Земље коју та област интересује.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

14 јануар 18-те године еона Водолије - Београд/Србија