275   
О ЗНАЧАЈУ КАНАЛИСАЊА ПО РАЗВОЈ ДУХОВНИХ ТРАГАОЦА

Може Оливере, каналисаћемо један текст који ће Духовним Трагаоцима бити веома интересантан - у питању је текст о самом каналисању.

Наиме, нису сви Духовни Трагаоци талентовани за каналисање порука и информација које ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум прослеђујемо вама - Деци Земље. Потребно је да се код Духовног Трагаоца поклопе и ускладе више фактора како би он/она могли тачно да преносе информације и знања која ми делимо са вама, помажући вам на тај начин у духовном развоју.

Оливер је у том погледу био савршен кандидат, јер је он од 9-те године свог живота Одуховљен од стране нас - Духовних Енергија Универзума које прожимамо читав Универзум. Зато је њему Медитација Душе послужила као алат који ће му помоћи да ту одуховљеност избруси и уздигне на ниво свесне комуникације са нама.

Многи медитанти пак не успеју да досегну ниво каналисања порука и информација, јер њихов енергетски систем и поред редовне медитације није направио помак у развоју, из некод од безброј разлога: везаности за материјално, негативних емоција и траума... и слично. Стога за сваког медитанта од изузетне важности је да сагледа шта је то што га спречава да напредује у духовном развоју и досезању нивоа духовног развоја путем каналисања.

Каналисање није једини начин духовног развоја, али је оно важно јер захваљујући њему велики број квалитетних информација и знања доспева до великог броја Духовних Трагаоца, чиме се генерално помаже у њиховом развоју свести путем разумевања духовних процеса и појава. Без њих - каналисања, Духовни Трагаоци имали би на располагању веома сиромашан и мали фонд знања о области духовности, чиме би у спознајном смислу на неки начин остали ускраћени и хендикепирани. Из тог разлога сва каналисања која су Оливер и Љубиша током година верно записивали и објављивали имају велики значај по ваш духовни развој, што ћете ви надамо се знати да цените.

Ово је било каналисање о важности каналисаних порука и информација по развој Духовних Трагаоца, чиме завршавамо контакт са вама Оливере.

Поздрављамо вас Децо Земље и желимо вам да напредујете у разумевању стварности у коју сте уроњени.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

28 децембар 17-те године еона Водолије - Београд/Србија

 

 

 


Духовне Енергије Универзума

17 децембар 17-те године еона Водолије - Београд/Србијa