271 
О ПРАОЦИМА

Оливере, видимо да због садржаја претходног каналисања сумњате у његову аутентичност, сумњате у смислу да вам то није текст подментут од стране србијанских Гестапо-парапсихолога, па како бисмо вас уверили у његову аутентичност каналисаћемо вам текст о Праоцима.

Праоци представљају свести које је Универзум генерисао на самом почетку свог "рада" - да се тако изразимо, и они су по својој структури веома једноставни. Ово "једноставни" схватите у најпозитивнијем смислу, јер једноставност у духовности представља врлину, не недостатак.

Е па ти и такви - једноставни Праоци, пажљиво прате све што се дешава на планети Земљи, укључујући и дешавања везано за вас и оно чиме се бавите. То не значи да сте ви на неки начин издвојени и уздигнути у њиховим очима од других Духовника, већ да догађања која се дешавају са вама и око вас за њих - Праоце, имају велики значај. Ово "велики значај" схватите најбуквалније што можете, јер промене које се одигравају и оне које тек треба да се одиграју имају велики значај по читав Универзум, укључујући ту и Праоце.

Наиме, Праоци као свести настале на самом почетку Универзумовог креативно-стваралчког процеса у себи садрже све његове идеје и замисли које је он у то време уткао у Праоце, а које су по својој важности изузетно вредне. Те вредности саме по себи нису изоловане, већ су оне на неки начин уткане у све активности које ви - Деца Земље, обављате спонтано или намерно.

Из тог разлога веома је важно схватити да вам Праоци својим деловањем могу помоћи и то у веома великој мери када је у питању ваш духовни развој. Та помоћ - помоћ Праоца, ни у ком случају неће ни на који начин реметити ваше дневне или активоности које обављате у за вас неко посебно време, већ ће они - Праоци, попут невидљивих духова својим активностима "лебдети над вама" - да се тако изразимо, са намером да вам помогну у духовном развоју онда када вам та помоћ затреба.

Требамо напоменути да због своје једноставности Проаци ни у ком случају не могу код вас изазвати неку врсту конфузије или збуњености, јер би то било у супротности са природом њихове свести. Због тога веома је важно да озбиљно схватите важност који имају у духовном развоју сваке особе - нарочито Духовника који су инкарнирани на планети Земљи. То не значи да сте ви посебни, већ да су процеси који се у овом тренутку развоја Универзума дешавају на планети Земљи веома важни по читав Универзум.

Из тог и само тог разлога, Праоци су Оливере одлучили да за вас припреме програм помоћи који ће вам олакшати бављење духовношћу и који ће вам у ширем смислу олакшати боравак на планети Земљи, јер очигледно је да имате превише проблема и превише непријатеља за једну једину особу.

Помоћ Праоца није наметљиве природе, те ће вам у прво време бити тешко уочити је, но, временом ћете постати свесни њихових дејстава на вашу свест. Та дејства иако суптилна имаће јак позитиван ефекат на вас и оно чиме се бавите, што ће свакако побољшати вашу позицију на скали вредности квалитета живота.

Из тог разлога ми вам не можемо рећи какве ће врсте бити њихова помоћ, јер ће то зависити од тренутка у коме они буду деловали на вас и онога чиме се бавите. Морате имати на уму Оливере да Праоци никада не намећу своје присуство другима, што значи да су они на неки начин "невидљиви добри духови" да их тако назовемо. То даље значи да ти невидљиви добри духови могу вам помоћи, а да ви не будете свесни њиховог деловања, што само по себи није недостатак, већ у неку руку можемо рећи да је то чак и предност, јер све што је у духовности спонтано и ненаметљиво, то има већи значај по развој особе.

Стога Праоце морате схватити на такав један начин и допустити им да вам своји деловањем помогну тамо и онда када вам та њихова помоћ буде потребна. То ћете учинити веома лако, довољно је да седнете у положај за медитацију, затворите очи, руке спустите у крило и када се осетите смиреним/ом на сва три нивоа вашег бића, у себи изговорите следећу молбу:

"Молимо Праоце да нам помогну када и где нам њихова помогћ буде потребна"

и они ће на њима ненаметљив начин учинити све што је у њиховој моћи да вам изађу у сусрет.

Морате знати Оливере да њихова помоћ представља веома вредан дар у Универзуму, јер се они не баве "свакодневницом" - да се изразимо тако, већ као свести које постоје од самог почетка стварања Универума, једноставно речено представљају један део темеља тог стваралачко-развојног процеса. То даље значи да они учествују у свему што има велики значај по Универзум, у шта спадају и активности које обављате ви у овом тренутку његового постојања - мислимо на Универзум, наравно.

Ето, ово је било каналисање о Праоцима, које ће вам надамо се развејати сумње у то ко каналише текстове које ви тако предано записијете о објављујете Оливере.

Поздрављамо вас Оливере и желимо вам свако добро.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

15 новембар 17-те године еона Водолије - Падинска Скела, болница за психијатријске болести/Србија