269  
О ДУХОВНИЦИМА И «ДУХОВНИМ МОЋИМА»

Не хакујте каналисање. Нађите неки поштен посао. Ожените се

У једном претходном тексту укратко смо говорили о «духовним моћима», тј. о нашем виђењу те појаве, но, очигледно је да један број саговорника који нас повремено контактирају на улици није разумео у потпуности наше излагање.

Ми — Оливер, не поседујемо никакве «духовне моћи», моћи у смислу енергетских појава типа видовитости, читања мисли, гледања ауре… којима бисмо могли утицати на некога — нити осећамо потребу за тиме, већ смо процесом духовног развоја нашу свест развили до нивоа јединства са Унивeрзумом, односно, са свиме што постоји у њему. То значи да ће нам све што нам затреба у информативно-исцељујуће-развојном смислу аутоматски бити доступно.

Е сад, немојте помислити да је ово «све» опет једна врста «духовне моћи», већ је у питању систем «узајамне помоћи и солидарности Универзума» да га тако назовемо, који спонтано делује када досегнете стање свести јединства са њим. То стање може се испољити на безброј начина, што зависи од интересовања самог Духовника и досегнутог степена развоја духовне свести, јер је сваки Духовник прича за себе.

Стога је свођење Духовника на једну врсту парапсихолошког мага-опсенара погрешно, јер се ниједан Духовник неће понашати на такав начин. Способност духовног исцељења, виђења енергетског система и садржаја ауре*, способност примања порука у виду писаних, аудио или визуелних порука… нису моћи, то су само ефекти јединства с Универзумом у коме пребива свест Духовника, који се спонтано јављају када се укаже потреба за њима, уколико је Духовник досегао ниво духовне свести непоходан за тако нешто.**

Ово ћете лакше разумети ако се присетите да брисањем Ега нестаје његова саможива и агресивна самосвест, чиме свест Просветљеног поново поприма стање Јединства са Универзумом. Уколико даљим духовним активностима Просветљени успешно заврши процес Кристализацијe Свести, тада досеже стање коначне материјализације свести — стање Духовника, што значи да је завршио циклус рађања и умирања на Нижим плановима Универзума.

Стога, све енергетско-духовне појаве које смо већ поменули у претхoдном делу овог текста немају статус «духовних моћи», јер без Ега Моћ нема снаге да се испољи на начин који би могао да наруши нечију Слободну Вољу. Молба као облик комуникације са духовним енергијама Универзума, служи како бисмо их замолили за извесно духовно деловање које има исцељујуће-развојну сврху. Понављањем таквог деловања долази до исцељења или развоја свести особе — уколико постоји потреба за таквим деловањем.

Да још једном поновимо за случај да нисмо били довољно јасни у претхоном делу овог излагања: Моћ има свој пуни израз само кроз Его, без њега она је само слепа сила која може «обигравати» око вас, али то обигравање на вас неће оставити утисак, јер без Ега не постоји интересовање — ни могућност, за успостављањем контакта са њом. Из тог разлог сваки Духовник истовремено је и Немоћник, неко ко је прочистио себе од свих облика моћи.

Захтевати или очекивати од њега једну врсту магичког шоу-програма сулудо је, јер је то област забављачке магије и парапсихолошких појава. Оно пак што Духовник може, јесте способност да бројним духовним енергијама Универзума упути исцељујуће-развојне молбе, које ће својим деловањем разрешити неке од ваших горућих поремећаја и проблема у оној мери, у којој то допуста ваша карма и физичко стање организма, настало услед вишегодишњег/вишедеценијског деловања болести.

Оливер Сергеевич Морозов
 

* Не, наше Унутрашње Око није активирано, али нам повремено, када се укаже потреба за тиме на визуелан начин — путем кратког «филма», буде појашњена одређена појава.

** Кристализација Свести не представља крај духовног развоја — већ стабилан наставак развоја духовне свести током кога Духовнику постају доступни облици комуникације и опажања енергија и појава у Универзуму које неко може назвати «духовним моћима».

СЛИЧНО:
- МОЋНИЦИ И ДУХОВНИЦИ
- УЛОГА ДУХОВНИКА У ДРУШТВУ
- ДУХОВНИЦИ
- ДУХОВНИЦИ — УПУТСTВО ЗА РАЗУМЕВАЊЕ


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

4 септембар 17-те године еона Водолије — Нови Сад/Војводина