266   
О ПСИХОПАТАМА — ДУХОВНО ВИЂЕЊЕ

Оливере у праву сте, дефиниција психопате — мислимо на особу наравно, прилично је површна, па и нетачна. Под психопатом обично се подразумева «особа која у свом испољавању није способна да генерише емоције». Под овом дефиницјом психопате подразумева се — односно, наглашава се, да су тој особи емоције стране,тј. да их она није свесна.

Међутим, ми — Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум поменуту дефиницију психопате,тј. њено тумачење, сматрамо у најмању руку непрецизном, па и нетачном. Као дефиницију коју бисмо могле користити да бисмо описале психопату, можемо рећи следеће: «психопата представља особу која поседује низак степен емпатије за бол и патњу других». Ово «емпатије» слободно можете превести као «саосећања», јер се оба појма користе као синоними.

Дакле, драги читаоци и Духовни Трагаоци, из ове наше дефиниције произилазе сасвим другачији закључци, него што је то био случај са претходном «аматерско-медијском» дефиницијом психопате. Чини нам се да разлога за тако непрецизну — да не кажемо и погрешну, дефиницију има доста, један од најважнијих представља жеља Моћникâ који спадају у категорију психопата да своја стања повећаног беса и агресије на неки начин «нормализују», односно да и их прикажу као здрава стања свести једне обичне особе. С обзиром на речено они нису психопате, јелте, јер према њиховој дефиницији психопате не испољавају емоције.

Друга манипулација поменуте дефиниције састоји се у индиректној компромитацији особâ чији је степен развоја много виши, тј. напреднији, од њиховог и које су самим тиме добрим делом своју свест укорениле на мисаоно-духовном нивоу. Тиме, оне су у доброј мери испуњене енергијама Мира, што за последицу, тј. позитиван резултат има смирено стање свести или ако хоћете, одсуство спонтаних емоционалних реакција — углавном негативних, на појаве и људе са којима те особе ступају у додир.

Ово би била два главна циља тако непрецизне и површне дефиниције психопате која се може уочити у јавности, претежно у писаним медијима. Одсуство реакцијâ професиналаца задужених за бригу о менталном здрављу грађана поводом тако непрецизне дефиниције психопате на неки начин забрињава, јер или они добро не раде свој посао (који се не одиграва само током радног времена), или им је сугерисано да се не мешају у то.

У сваком случају чини нам се дa смо овим кратким каналисањем исправили непрецизност у дефинисању појма психохпате, а да ли ће та наша кратка интервенција утицати да се убудуће тај појам прецизније опише у јавности, показаће време и догађаји који надолазе.

Поздрављамо вас Децо Земље, као што поздрављамо и вас Оливере који се бринете о добробити заједнице у којој тренутно живите.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

27 август 17-те године еона Водолије — Нови Сад/Војводина