Не хакујте каналисање. Нађите неки поштен посао. Ожените се.
 

264   
О УТИЦАЈУ НИЖИХ ПЛАНОВА НА СВЕСТ ДУХОВНИХ ТРАГАОЦА

Јесте Оливере, јасно сте уочили шта представља проблем у развоју једног броја Духовних Трагаоца. Наиме, ми — Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум веома радо и спремно одговарамо на молбе Духовних трагаоца који су досегли ниво развоја свести довољан да успоставе контакт са нама. Но, истовремено то не значи да су они — поменути Духовни Трагаоци, ослобођени деловања планова на којима и даље пребивају: Физичком, Емоционалном и Мисаоном. Ова три поменута плана спадају у тзв. «Ниже Планове» свести, тј. у планове који су по својој природи нестални и нестабилни, а неки од њих — нарочито Нижи Емоционални План, у готово 95% случајева по свом деловању је негативан.

Из тог разлога, током овог каналисања трудићемо се да вам појаснимо чињенице који вам могу олакшати развезивање од утицаја поменутих планова. То значи да ћете ви и даље боравити на њима, али да они неће имати јако — рекли бисмо пресудно деловање на ваше поступке и свест. Ово је веома важно за даљи развој Духовних Трагаоца, јер поменути Нижи Планови својим наметљивим деловањем имају веома лоше дејство на свест Духовних Трагаоца. Ту пре свега мислимо на њихову везаност и зависност од материјално-финансијских чинилаца и наравно, на толико широк спектар емоција — пре свих оних негативних.

Све ово и још доста непоменутог одвлачи свест Духовних трагаоца од мисаоно-духовног нивоа,тј. онемогућава им да се укорене на њему. На тај начин Духовни Трагаоци су једном ногом на Нижим, а другом на Вишим плановима. Таква ситуација извесно — краће време, неће вам нанети штету, но, уколико потраје, тада ваше бављење духовношћу може бити озбиљно доведено у питање.

Притом, морате пре свега схватити да материјално-чулни и емоционални импулси које осећате, нису импулси који би на било који начин могли допринети вашем напредовању на пољу духовности. Њиховим задовољењем и испуњењем нећете направити искорак напред, већ ће то бити пар корака уназад — да се тако изразимо.

Стога уколико мислите да задовољењем материјално-финансијког и емоционалног дела ваших активности* напредујете, желеле бисмо — ми Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, да вас обавестимо да грешите. Ништа што је са Нижих Планова нема никакву трајну вредност за вас — гледано у духовном смислу. Нижи Планови постоје сaмо као једна врста сценографије која ће вам послужити да се присетите себе и сврхе доласка на ову планету. Ван тога, они за вас — Развојне Свести Душâ, немају никакву вредност. Из тог разлога свако претерано везивање за појаве Нижих Планова успорава вас — у неким случајевима и зауставља на путу духовног развоја. Да се то не би десило вама који читате ово каналисање, замолиле бисмо вас да размислите о њему у светлу његове примене на вас живот.

Поздрављамо вас Децо Земље, а посебно поздрављамо вас Оливере због издржљивости и упорности да истрајете у бављењу духовношћу, иако би многи хтели да вас одвикну од ње.

Духовне Енергије Универзума
 

* Под изразом «материјално-финансијског и емоционалног дела ваших активности» требамо подразумевати и задовољење чулних «активности». Ово не значи да су чулна задовољства по-грешна, она су таква каква јесу, већ да њиховим задовољењем Духовни Трагаоц може функционисати до неког рецимо средњег нивоа духовног развоја, но, након тога чулна задовољства која се јављају спонтано или имају повод у другој особи или појави, постају кочничар његовог/њеног напретка у духовном развоју. Тада се код Духовног Трагаоца спонтано јави потреба — ако се појави, за превазилажењем зависности од чулних задовољстава. Начин за постизање тога јесте одговарајућа молба упућена Души или Духовним Енергијама Универзума, након чега ће оне током наредних месеци/година деловати на енергетски систем Духовног Трагаоца на начин који ће довести до престанка јављања импулса који воде чулним задовољствима.


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

20 август 17-те године еона Водолије — Београд/Србија