261  
ИСТИНА О ДЕМОНИМА

Оливере, Оливере... видимо да нисте исправно схватили каналисањâ која се односе на Демоне. У првом каналисању у коме смо их поменуле - каналисању "Религије и Демони", рекле смо да је Демоне могуће уништити и да то може учинити само беба пронађена у житу када замоли Титане да обаве чин уништења Демона. Вама је тај процес био приказан, тј. вођени сте на Виши Емоционални план, где сте у виду посматрача пратили цео процес проналажења бебе у житу, Титане и уништење Демона. Тако да што се тога тиче, ту нема недостатака.

Вама је забуну изазвало друго каналисање : "О поседнутости од стране Демона", у коме смо вам ми одговориле да је то немoгуће учинити, јер су Демони "производ" Контрауниверзума који је настао деловањем Слободне Воље самог Универзума - деловањем у смислу стварања нових енергија-свести. Тиме све што је Контрауниверзум створио представља чин његове "креативности" - да се тако изразимо, иако је та "креативност" по својој суштини зла.

Контрауниверзум стога представља "извор" - да се тако изразимо, свих "генијалних" идеја које се тичу неког злочина према појединцу, групи или читавим народима. Ово наводимо јер сте се пре неколико дана упитали Оливере, одакле стижу идеје - "генијалне" идеје, које за последицу имају смрт и разарањâ широм света, да ли и оне стижу од Душе поменутих "генијалних" особа.

Не, не стижу од стране њихових Душа, већ на њих делује свест Демонâ - веома ретко, али баш веома ретко и свест самог Контрауниверзума.

Како видимо да вам и даље није јасно да ли је Демоне могуће уништити или не, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум желимо да кажемо следеће, везано за Демоне: Демони су свест створена од стране Контрауниверзума. тј. од стране његове Слободне Воље, те стога они - Демони које је створио Контрауниверзум, не могу бити уништени од стране Деце Земље или нас - Духовних Енергија Универзума које прожимамо читав Универзум.

Али - кажемо "али", Демоне може уништити беба пронађена у житу, када за то замоли Титане и ви сте Оливере већ присуствовали том чину уништења Демона.

"Ко је беба пронађена у житу"? - питате се Оливере.

Е па, морамо вам рећи да је то можда највећа тајна Универзума у коме постојите и развијате се ви - Деца Земље, и да још није сазрело време да се та тајна саопшти свету, тј. вашој јавности.

Поздрављамо вас Децо Земље, а посебно поздрављамо вас Оливере, који се видимо веома лепо развијате у још једног Духовника, који ће својим радом и залагањем помоћи Деци Земље да се врате на пут који их води миру, развоју и напретку на свим пољима ваших активности.

Духовне Енергије Универзума


скенови: 1 2


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

05 август 17-те године еона Водолије - Београд/Србија