259   
О ПРОМЕНАМА У СВЕСТИ ПОЈЕДИНАЦА И ДРУШТАВА

Оливере то сте веома лепо рекли: "Ниједан појединац или друштво не могу да напредују у свом развоју уколико се не мењају. Ниједан појединац или друштво не могу да се промене док себе не сагледају на објективан и разуман начин. Ниједан појединац или друштво не могу себе сагледати на објективан и разуман начин, уколико то сагледавање не протекне кроз процес изговарања Истине - јавног и отвореног изговарања Истине".

Ових пар реченица Оливере које сте форумулисали размишљајући о деловима из претходног каналисања, имају изузетан значај за развој сваке особе и друштва. Из тог разлога молимо све читаоце овог каналисања - а нарочито Духовне Трагаоце, да размисле о њима и да покушају да их примене на сопствене животе. Верујте нам на реч, а ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум увек говоримо Истину, да вам ништа неће тако позитивно утицати на живот, као што то могу примена ових претходно формулисаних реченица од стране Оливера.

Немојте да вас одбија то што их је формулисао он - Оливер, а не неки амерички, индијски или ко зна чији аутор, јер мудрост извире свуда и у свима, само је потребно отворити се за њу. Оливер вам је током описивања својих путовања по азилима наговестио да је у Финској дошао до границе са Русијом, која је за њега значила земљу Слободе у сваком смислу - нарочито у смислу престанка злостављњања коме је био изложен од стране католика, муслимана и Србијанаца. Но и поред тога, Оливер је одлучио да не пређе тих 20-30 корака који су га делили од Слободе, јер би тиме вас - Србе и Србијанце, оставио беспомоћне у раљама људи које слободно можемо назвати "полуживотињском врстом".

Од тада је прошло добрих 5 година током којих је он - Оливер, био изложен најбруталнијем и најагресивнијем злостављању од стране католика, муслимана и Србијанаца, а да му нико од вас - понављамо: нико, није хтео помоћи. Но и поред тога, он је храбро и упорно наставио да се бори за будућност људске врсте у којој ће човек бити вреднован и поштован, уместо што је спуштен на ниво роба - као што је сада случај.

Овај мали отклон од каналисања написале смо како бисмо вам ставиле до знања колико је Оливер несебичан у ономе што чини. Та његова несебичност није новијег датума, већ своје порекло вуче од тренутка од када смо га ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, исцелиле од епилепсије у 9 години живота, истовремено спровевши на њему процес који бисмо могли назвати: Одуховљењем. Сам израз говори доста, а можемо додати и то да је процес Одуховљења кармички, односно да особа која је изложена њему у развојном смислу поседује могућности да буде изложена једном таквом процесу.

У супротном, тај процес код особе чија се свест налази на ниском степену развоја свести не би имао никакв ефекат.

Све ово написале смо ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, како бисмо вам помогле да схватите да имате ретку могућност да учите на извору информација које су по својој суштини духовне у проценту од 100%. То даље значи да сви који се потруде да свој духовни развој усмере и прилагоде принципима које је Оливер изнео у каналисањима којих има преко 400, могу бити сигурни да ће се њихов процес духовног развоја кретати сигурним и исправним путем. Колико ћете пак напредовати на том путу зависи од много чега, при чему сте ви, тј. ваше реакције и одлуке, најважнији.

Чини нам се да смо овим рекле све што је било важно да се каже у овом каналисању, чиме га и завршавамо.

Духовне Енергије Универзума


скенови: 1 2


Сви текстови са сајта слободно и без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

29 јул 17-те године еона Водолије — Београд/Србија