258  
О ЗАУСТАВЉАЊУ ТОКА ЕГА

Оливере, запитали сте се како помоћи медитантима који практикују медитацију Душе коју је међу вас - Децу Земље што настањујете Србију и Војводину, увео Љубиша. Ви сте Оливере зауставили ток Ега на начин на који смо вам ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, сугерисале у виду кратког "видео-филма" - стали сте на лопту. За вас је Оливере фудбал био велика љубав тамо негде до 23-24 године и да су ваше животне, тј. породичне околности биле другачије, вероватно бисте направили запажену фудбалску каријеру.

Но, живот никада не иде праволинијски, већ је препун окука и рупа које вам отежавају ионако већ тежак живот. Како бисмо вам помогли да зауставите ваш ток Ега, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, искористиле смо вашу љубав према фудбалу и ви сте готово тренутно схватили шта је у питању.

То схватање да је наступило време да се зауставите у заиграности вашег Ега животом и његовим појавама, помогло вам је да се прилично брзо одвојите од њега - Ега, и појава која га чине животним и виталним. Многим Духовним Трагаоцима то пак веом тешко пада, пре свега из разлога што нису свесни да су "у току Ега" - ако можемо тако да се изразимо. То даље значи да су они и даље под јаким утицајем Ега, који их води ка томе да и даље остварују циљеве Ега, иако су они потпуно супротни од активности којима се баве кроз процес духовног развоја, тј. медитацију.

Тај раздор у свести, понашању и поступцима Оливере, води их ка томе да не могу да напредују ни на једном од ова два поља животних активности која су по својој суштини дијаметрално супротна. Због тога духовни Трагаоци после извесног времена постају благо незадовољни собом, јер им је јасно да њихов живот не добија на квалитету ни у једном од ова два поља животних поступака. Такав један осећај прилично је неугодан за сваког Духовног Трагаоца и неминовно води ка томе да они - Духовни Трагаоци који се баве медитацијом, почну да сумњају у сам поступак медитације и ефекте који би требали да проистекну из исте.

Како бисмо им помогли Оливере да превазиђу једно тако неугодно стање свести, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум одлучиле смо да им преко вас омогућимо да тај неугодан период њиховог духовног развоја превазиђу на прилично лак начин. Довољно ће бити да седну у положај за медитацију, затворе очи и када осете да су досегли смирење на сва три нивоа свога бића: физичком, емоционалном и мисаоном, изговоре у себи:

"Молимо Духовне Енергије Универзума да зауставе ток Ега у нашој свести"

и ми ћемо учинити све што је до нас да им помогнемо најбоље што можемо.

Морамо напоменути да је ово веома важан процес за све Духовне Трагаоце, јер уколико не успеју у томе - у заустављању тока Ега, све њихове актовности које се тичу медитације Душе имаће веома слаб ефекат на њихову свест, и самим тиме и на њихове животе. Да бисмо им помогли да превазиђу то стање дали смо текст претходне молбе, који ће им помоћи да што је могуће пре зауставе ток Ега у својој свести.

Поздрављамо вас Оливере, као што поздрављамо све Духовне Трагоце који вредно и упорно раде на развоју сопствене свести.

Духовне Енергије Универзума


скенови: 1 2


Сви текстови са сајта слободно и без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

15 јул 17-те године еона Водолије — Београд/Србија