255   
О ПРОЦЕСУ КРИСТАЛИЗАЦИЈЕ СВЕСТИ

Оливере, упитали сте се шта се тачно дешава током процеса Кристализације Свести, да ли се енергије Свести спајају са енергијама Жутог Језгра и слично.

Процес је мало другачији од оног који сте замислили ви и ми — Духовне енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, у овом каналисању покушаћемо да га појаснимо на што је могуће једноставнији начин.

Дакле, након уласка у просветљење Оливере, ваша свест започела је једну врсту сопственог «згушњавања» ако можемо тако да се изразимо, у смислу да је постала «гушћа», него што је то случај код других људи. Разлог томе су молбе које упућујете нама — Духовним Енергијама Универзума које прожимамо читав Универзум, на које ми одговарамо извесним енергетским деловањем. Како су енергије којима делујемо високог духовног квалитета, оне током деловања по основу ваших молби спонтано делују на вашу свест у читавој аури, чиме она — свест, добија на квалитету — ако можемо тако да се изразимо.

Како се из дана у дан квалитет ваше свсти на поменути начин увећавао, тако је она по свом вибраторном нивоу постајала сличнија вибрацијама Жутог Језгра. Када је разлика између њих постала скоро безначајна, тада су се ваша свест Оливере и свест Жутог Језгра спојиле у једно, чиме се завршио процес кристализације ваше свести.

Овај процес до сада није завршио велики број Духовника, из разлога што сви Духовници не наставе да се баве духовним развојем на један квалитетан начин — квалитетан у духовном смислу, него привучени неким испољавањима која настају уласком у Просветљење, на известан начин постану шоу-биз звезде. Овај израз иако неуобичајен за област духовности, веома тачно појашњава шта се дешава са свешћу оних који су ушли у Просветљење, али који то Просветљење нису материјализовали на прави начин.

Иако им је уласком у Просветљење свест постала једно са свиме што постоји у Универзуму, они су свесно одлучили да своје активности усмере у правцу који они сматрају одговарајућим. Многима ће ова наша изјава деловати чудно, но, само под претпоставком да сматрате да је бити Просветљен процес сличан клонирању. Истина је пак битно другачија, јер је сваки Просветљени свест која самостално доноси одлуке и поступâ у складу са њима. Ако одлучи да своје активности усмери у правцу за који сматра да је одговарајући, ми — Духовне Енергије Универзума не можемо се мешати у то, нити осећамо потребу за тако нечим. Једино што можемо приметити, јесте да се на тај начин једно достигнуће које је веома ретко у Универзуму у великој мери обесмишљава и деградира, но, то је одлука Просветљеног, у шта се ми не мешамо.

Ви сте Оливере кренули у добром правцу и код вас је процес Кристализације Свести завршен. То значи да је ваша свест интегрисана са свешћу Жутог Језгра, чиме се ваш циклус рађања и умирања на физичком плану планете Земље завршио. То је успех који је веома редак у Универзуму и нама — Духовним Енергија Универзума које прожимамо читав Универзум, драго је што сте успели у томе.

Поздрављамо вас Оливере, као што поздрављамо и сву Децу Земље која ходе путем духовног развоја.

Духовне Енергије Универзума


скенови: 1 2


Сви текстови са сајта слободно и без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

09 јул 17-те године еона Водолије — Београд/Србија