Не хакујте текст. Нађите неки поштен посао. Ожените се.

 

251     
О ПРОСВЕТЉЕЊУ   
НАШЕ ВИЂЕЊЕ И ДОЖИВЉАЈ ПРОЦЕСА ПРОСВЕТЉЕЊА  

Неколико пута до сада намеравали смо да напишемо кратак текст, у коме бисмо дали виђење процеса Просветљења. Повод за то представљало је обиље дезинформација о Просветљењу, које смо уочили на неколико домаћих и иностраних форума о духовности. Но, како је одијум мржње и агресивности спрам нас био прилично широк и јак, одлучили смо да то одложимо на извесно време, како текст не би био схваћен као облик интернет-саморекламерства.

С обзиром да су нас јуче Духовне Енергије Универзума замолиле да то ипак учинимо, покушаћемо да у овом тексту процес Просветљења представимо на један јасан, објективан и разумљив начин. Ово свакако не значи да неко други неће имати другачије виђење процеса Просветљења — све у складу са сопственим искуством и доживљајем тог процеса, нити је то погрешно.

Можда је добро да текст започнемо са освртом на израз «процес Просветљења», с обзиром да је устаљено мишљење да је Просветљење нешто што се дешава у тренутку: до јуче сте били особа са уобичајеним проблемима, а онда одједном као резултат напора уложених у медитацију, улазите у Просветљење — свест вам се шири до крајњих граница Универзума, јавља се осећај блаженства и разни светлосни ефекти.

Но, у стварности то се најчешће не одиграва на претходно описани начин. Просветљење представља процес који је природан резултат напора уложених током свих ваших претходних инкаранција, са намером да у себи препознате и развијете позитивне квалитете ваше свести. Тај процеса добија на квалитету и убрзању када свесно обновите везу са својом Душом, што је Љубиша тако лепо и детаљно појаснио, и практично приказао на семинарима које је годинама одржавао.

Требамо напоменути да процес Просветљења није линеаран, већ има флуктације — успоне и застоје, али је то процес који вашу свест из медитације у медитацију води ка вишим нивоима свести. Његова суштина састоји се у томе што медитација Душе својим деловањем брише ваш Его, тј. ваше Егое који су распршени у аури, исцељује поремећаје у енергетским телима и структурама свести које постоје у аури и мења, тј. снижава ниво вибрација ваше свести. Овим није исцрпљен списак позитивних дејстава медитације Душе, но, за потребе овог текста навели смо оне које имају највећи значај. 

Стога, поменута медитаца Душе на један спонтан, пријатан и постепен начин води вас ка Просветљењу. Тај процес може трајати годинама, деценијама — па и животима, али без обзира на то колико дуго траје, једном када га започнете кроз медитацију Душе никада више неће престати и «изгубити се», већ ћете без обзира на животне околности ваше наредне инкарнације, веома лако и релативно брзо пронаћи начин — спонтан или ситуациони, који ће вам омогућити да наставите са медитацијом Душе тамо где сте стали у претходној инкарнацији. Ово значи да је стање ваше свести досегло веома висок ниво духовног развоја.

Медитацију Душе започињете након што успешно завршите вишемесечни курс који је осмислио Љубиша уз помоћ Духовних Енергија Универзума, током кога прво покрећете ток енергија Функционалности кроз руке, затим и кроз чакре, у оба случаја са намером да делујете на исцељујући начин. Трећи услов за започињање са медитирањем представља добро стање нервног система — мисли се на његов енергетски потенцијал-стање, које је Љубиша бројчано дефинисао као вредност од 98,7%.

Тек када би посетилац семинара успео да испуни ова три услова, Љубиша би му давао текст молбе коју је требао изговорити, како би на свестан начин обновио везу са својом Душом. С обзиром да је имао активирано Унутрашње Око, Љубиша је визелно имао увид у стање енергетског система свих посетилаца семинара «Пут ка Просветљењу», као и увид у одзив од стране Душе, уколико је особа успела да обнови контакт са њом. У том случају њена Душа одговорила би јој на исцељујући начин у виду капи златне кише, које се спустају на њену ауру.

Процес који смо описали у претходна два пасуса познат је свима који су читали Љубишине књиге или посећивали његове семинаре. Ми смо га поменули у овом тексту, јер ће сасвим сигурно бити и оних којима тај предуслов за бављење медитацијом није познат.
 

Медитација представља следећи појам којим ћемо покушати да читаоцима појаснимо процес Просветљења. Процес Просветљења има своју унутрашњу динамику на коју је немогуће утицати на свестан начин. Ово «свестан начин», требате схватити као синоним за израз «снагом воље», чија се употреба сматра једним од уобичајених начина остваривања циљева. Ствар је пак у томе што када је у питању процес Просветљења ту нема места за снагу воље и циљеве, управо из разлога јер су они изрази вашег Ега. А тамо где је Его, ту нема ни «д» од духовности.

Неки од вас у овом тренутку можете се на известан начин осетити помало збуњени нашом претходном изјавом. Оно, «ако у духовности нема места за циљеве, како ћемо уопште успети да урадимо било шта, што би нам помогло да напредујемо у процесу Просветљења»? - упитаћете се.

Ваше питање представља одличан повод за одговор којим ћемо вам појаснити најважнији детаљ процеса Просветљења: током процеса Просветљења који се одиграва кроз медитацију Душе, ви — медитант, не радите ништа, већ све што је потребно како бисте напредовали у процесу Просветљења одрадиће ваша Душа.

«Ха, па шта ћемо онда ми да радимо»? - упитаћете се.

«Ништа, ви само уживајте у исцељујуће-развојном деловањеу ваше Душе и мало по мало, попут упорне корњаче, напредоваћете ка Просветљењу».

Оно што се прво дешава након успостављања свесног контакта са сопственом Душом путем медитације, јесте да она — ваша Душа, одмах започиње исцељење оних структура ваше свести које су тренутно у најкритичнијем стању. То значи да ће започети исцељење физичких, емоционалних и мисаоних делова ваше свести и телâ - физичког и енергетских, по приоритету највећег степена угрожености истих. Тај процес у временском смислу трајаће колико је то неопходно, а могу бити у питању месеци, године — у неким случајевима и деценије, што зависи од тога колико сте успешно успели да препознате и развијете везу са вашом Душом.

Ви и ваша Душа представљате целину кроз све ваше инкаранције, а оно што чини разлику, јесте ваш степен свесности о њеном постојању и улози у вашем животу, нарочито када је у питању духовни развој. Када успете да препознате ту везу, тада ћете успети и да се препустите њеном вођству које ће на вас имати веома позитиван и широк значај. Након тога, могућност да направите неку крупну грешку готово да је сведена на нулу, све под претпоставком да сте током тог процеса искрени и поштени у доношењу одлука и поступцима према другима.

Душа сваког човека представља извор тако позитивних и добрих енергија, да је веома тешко то представити онима који нису остварили свестан контакт са њом. Од ње вам долази све што је развојно и што вам омогућава да свест развијете у складу са највишим нормама људског развоја — гледано у позитивном смислу. Нико вам не може пружити толико помоћи, саветâ и исцељујућих деловања, као што ће то учинити она — ваша Душа.

Стога када кроз медитацију Душе на један свестан начин обновите контакт с њом, ваш Его неће истог тренутка побећи или «пресвиснути од туге и зависти», већ ће се и даље трудити да задржи власт над вама и вашим реакцијама. Ваше је да у том правцу ништа не мењате, јер то не би имало ефекта, већ је најбоље да само наставите са медитацијом. Како будете и даље медитирали, тако ће медитација мало по мало — на за вас готово неприметан начин, брисати део по део вашег Ега

На овај начин ваша свест успеће да се одвоји од свих негативности које су биле узроковане деловањем свести Ега и да у вибраторно-развојном смислу напредује. Тај напредак омогућиће вам да импулсе ваше Душе осетите много јасније него што је то био случај до тада, што ће водити ка томе да свој живот и поступке промените, тј. прилагодите њима. Ово ће спонтано активирати Сврху Живота ваше текуће инкарнације — шта год и каква год да је, а не мора бити Просветљење.

Када успете у томе, доспећете у фазу јединства и хомеостазе свести, што ће допринети да ваш развој свести тече лагодно и пријатно. Тај ток водиће ка увећању трајања и интезитета ваше везе са Душом чиме она — Ваша Душа, на неки начин достиже врхунац помоћи у развоју ваше свести. Тада ће ваш духовни развој преузети Духовне Енергије Универзума које прожимају читав Универзум.

Духовне Енергије Универзума створио је Универзум, након што се јавила потреба за врстом енергије која ће прожимати и повезивати све креације-енергије које је он — Универзум, створио својом стваралачком силом. Једна од улога Духовних Енергија Универзума јесте и подршка развоју Развојних Свести Душâ широм Универзума, па самим тиме и подршка развоју Развојних Свести Душâ на планети Земљи. Њена подршка у «стручном» смислу битно се не разликује од оне коју вам је пружала ваша Душа, осим што је обимнија и разноврснија, те се тиме и ваше могућности за развој свести прилично увећавају. 

На овом месту важно је поменути Гроздовe Душâ, тј. места моћи, како их је Љубиша назвао и веома детаљно описао, као и значај који имају у развоју сваког Духовног Трагаоца. Ми — Оливер, ушли смо у Просветљење иако претходно нисмо посетили ниједан Грозд Душа, тј. нисмо остварили прожимање са Душама које бораве у њима, али то не значи да ви то не требате повремено да урадите. Грешку можете направити једино уколико помислите да је довољно обилазити Гроздове Душâ, како бисте се Просветлили. То није тачно, јер су медитација, један облик свеобухватне самонализе када се спонтано укаже потреба за њомe и што шта друго, што ће бити карактеристично само за вас, неопходни и представљају начин духовног развоја.

Све што вам на свестан или полусвестан начин у психо-емоционалном смислу генерише једну врсту Гордијевог чвора, мора бити извучено на површину свести и огољено. Морате се сусрести очи у очи са аветима прошлости, нарочито са онима за које сте одговорни ви. У супротном, тешко да ћете напредовати у духовном развоју.

Могао би се стећи утисак да смо мало одлутали од теме — Просветљења, но, то није случај. Процес Просветљења прилично је сложен процес, са великим бројем бочних утицаја и потребно је написати читаву књигу како би се стекао јасан увид у њега. Чини нам се да за сада са наше стране нема потребе за писањем књиге и да ће овај текст бити довољно јасан како би вам отклонио неке основне недоумице, везано за процес Просветљења.
 

Треба рећи да многи Духовни Трагаоци «сагоре» од жеље да уђу у Просветљење, отворе Унутрашње Око, остваре Астралну пројекцију… или нешто петнесто, сматрајући да ће то бити потврда напора које су уложили у духовни развој. Међутим, духовни развој који се одвија кроз процес медитације Душе представља одсуство сваког облика напора, јер би то био израз Ега дотичног Духовног Трагаоца-медитанта. То даље значи да се током медитације Душе не требате «напрезати», већ након што замолите вашу Душу за исељујуће-развојно деловање, препустите се ефектима тог деловања без икакве помисли да се ви — тј. ваш Его, меша у тај процес и да ћете нешто из њега «добити». Ствар је слична као када у породичном врту уживате у зрацима мајског сунца, потпуно опуштени на свим нивоима вашем бића. 

Уколико не испоштујете овај услов, ефекти медитације на вашу свест биће прилично скромни.
 

Да се сада мало директније осврнемо на само Просветљење, односно на најчешће заблуде које се могу сусрести када је у питању тај процес.

Просветљењем код особе не долази до колапса њеног мисаоног система, свест јој се неће претворити у безличну кашу, нити ће Просветљени постати једна врста веселе луде којој није стало ни до чега овоземаљског.

Брисањем Ега из свести особе нестаје субјективност, као једна од његових истакнутијих особина. Истовремено се губи и осећај личог, везано за оно што јој се дешава и у чему учествује. Особа која је ушла у Просветљење на све што јој се догоди реагује ситуационо, тј. у складу са тиме да ли ти догађаји на њега/њу имају позитивно или негативно дејство. Уколико имају негативно, након што то дејство престане, њена свест не осећа негативну везаност ка особама и догађајима који су узроковали поменуте негативности, већ наставља са својим активностима сасвим нормално.

Ово је природан феномен који је карактеристичан за све особе које су ушле у Просветљење, јер брисањем Ега нестаје свест која је по својој структури — односно која је због недостатка структуре, нестабилна, неуротична и све-везујућа. Его воли да се свети, јер та осветољубивост произилази из његове везаности за све са чиме ступа у контакат. Што је тај контакт негативнији, то је везаност Ега за особу која је узроковала поменуту негативност јачи.

Након уласка у Просветљење — односно непосредно пре уласка, Его је избрисан, те истoвремено са њим нестаје и везаност за појаве, објекте и особе са којима особа која је ушла у Просветљење ступа у неку врсту комуникације/односа. То не значи да јој рецимо није стало до других људи — јер је осећај Љубави након просветљења прилично јак и стабилан, већ да не постоји Его-свест која би узроковала везаност између њих — бар не са њене стране.

На овом месту желели бисмо укратко да се осврнемо и на оно што се у јавности назива «парапсихолошким» или «духовним моћима». Ово је важно схватити на исправан начин, јер многи се «баве духовним развојем» са намером да развију духовне моћи које ће им помоћи да остваре извесне циљеве — какве год природе да су, и дати већи значај њиховом животу — у смислу да се разликују од других на начин који је прилично редак.

Не бисмо да кваримо забаву, но, неопходно је истаћи да на Духовном плану — што значи и у Просветљењу, нема моћи, јер без присуства наметљиве свести Ега, у особи не постоје импулси који би стремили ка неком облику испољавања моћи. Изворно, енергије Моћи припадају нижим плановима свести — конкретно Нижем Емоционалном плану и што више напредујете у развоју свести, то ћете у већој мери одбацивати све облике моћи које сте до тада користили. Ово се одиграва спонтано кроз медитацију и спознаје, али и на свестан начин — доношењем одлука, да би кулминирало уласком у Просветљење, након чега постајете Немоћник — неко ко је одбацио све облике испољавања моћи.

Све речено води закључку да је Духовни план «место» на коме нема места за било који облик постојања моћи. Активирано Унутрашње Око није «моћ», већ је то начин функционисања свести особе која је досегла висок степен развоја свести — обично након Просветљења, што је неопходно да би се Унутрашње Око активирало. Тиме се њен спознајно-развојни ниво знатно увећава, као и спектар могућности којима може помоћи другима. Исто важи и за све остале «духовне моћи».

Неке особе — које се не баве духовношћу, рођењем имају активиране неке од поменутих «моћи» и за тако нешто можемо наћи неколико узрока: од дармичких, преко оних када је активирање одређених «моћи» било узроковано несрећним случајем, јаким стресом, у неким случајевима погрешним медицинским третманом, ударом грома или уласком у кому.

За ово пак о чему говоримо — а односи се на Духовни план и Просветљење, можемо рећи да сви који кроз духовност покушавају да стекну одређене моћи, само губе време.
 

"С обзиром да је улазак у Просветљење спонтан, пријатан и постепен процес који тече из медитације у медитацију, како ћемо знати да смо досегли Просветљење" - упитаћете се.

Годинама/деценијама пре него што уђете у Просветљење - након што ваша свест путем Медитације Душе снизи вибрације до веома ниског нивоа вибрирања, контактираће вас Духовне Енергије Универзума. У питању су духовне енергије које прожимају читав Универзум, те им је познато све што се у њему дешавало у прошлости, све што се тренутно одиграва и све што ће се у њему десити у будућности.

Након успостављања контакта са вама помагат ће вам у развоју ваше духовне свести на више начина, укључујући ту и мисаони дијалог о темема које су вам важне. То даље значи да ће вам у одређеном тренутку вашег духовног развоја током мисаоног дијалога (или путем каналисања), саопштити да сте стигли на корак до Просветљења и упутиће вам неколико савета, који ће вам помоћи да успешно завршите тај процес. Непосредно након што уђете у Просветљење поново ће вас контактирати честитајући вам на постигнутом и дати кратак приказ значаја и улоге вашег Просветљења у заштити, очувању, развоју и напретку Универзума у целини.

Ући у Просветљење, а немати стабилан и јасан контакт са Духовним Енергијама Универзума било би у супротности са природом и принципима који владају у Универзуму, јер - између осталих, једна од дужности Духовних Енергија Универзума јесте подршка развоју духовне свести Развојних Свести Душа широм Универзума. Ово свакако не значи да су сви Духовни Трагаоци који имају контакт са Духовним Енергијама Универзума истовремено и Просветљени, јер како је област духовности прилично широка, немају сви интересовања да се духовно развијају у том правцу. Но и поред тога, успостављање контакта са њима од стране Духовних Енергија Универзума представљаће значајан напредак на њиховом путу ка Просветљењу, које ће се десити када Духовни Трагаоци буду спремни за то.

 

«Какав је осећај уласка у Просветљење и до каквих промена долази у свести особе након тога»? - упитаћете се.

Непосредно након улакса у Просветљење осетили смо како читава наша свест — све што нас чини, сваки атом и делић енергије хармонично вибрираjу у истом ритму, у ритму у коме вибрира Универзум у стању Једноте. Тај осећај био је предиван — не и еуфоричан, да би након 10-ак дана постепено избледео*, али не и сећање на њега.

Уласком у Просветљење свест нам је постала стабилнија, без осцилација током процеса размишљања, у стању је «присуства», тј. присутности у садашњем тренутку и ситуацији, уочљива је њена независност од утицаја емоција и чула физичког тела** који сада имају улогу емоционално-физичког информационог система, стално је присутан дифузан, али јасан осећај јединства са свиме што постоји у Универзуму и свим облицима живота на планети, Љубав се испољава на начин добронамерности према свима и свему са чиме долазимо у додир, степен објективности веома је висок, нестали су сви страхови — осим ситуационог страха као емоционалног-информационог аларма… и има тога још.

Како смо у деветој години живота исцељени и одуховљени од стране Духовних Енергија Универзума, уласком у Просветљење свест нам се није се нештo битно променила, осим што се исчистила од емоционалних траума, стабилизовала и што смо током протеклих 16 година медитирања препознали и освестили духовна знања и информације које су нам до тада биле непознате. С обзиром да је у питању процес који започиње првом медитацојом свесног обнавањања везе с Душом и наставља се из медитације у медитацију, сам улазак у Просветљење нема значај у смислу временске одреднице тог догађаја, због чега користимо израз «већ известан период» и сличне.

Просветљење није статично, оно се развија, обогаћује и стабилизује из медитације у медитацију и тако ће тећи док трајно не напустимо физички план планете Земљe. Тада ће наш циклус инкарнација на планети Земљи бити завршен, након чега ћемо као духовна енергија-свест помагати Деци Земље на начин на који то чини Љубиша и остали Духовници.

Оливер
 

* Трајање овог осећаја индивидуално је и зависи од много чега, у просеку се задржава2—3 месеца. Како смо у том тренутку били изложени непосредном злостављању, код нас jе он трајао веома кратко.

** Осим у случају када смо изложени психо-емоционалном и физичком злостављању.


96   О ПРОСВЕТЉЕЊУ
138 О ПРОСВЕТЉЕЊУ II

265 НИКОЛА ТЕСЛА О ПРОЦЕСУ ПРОСВЕТЉЕЊА


Сви текстови са сајта слободно и без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

21 јун 17-те године ере Водолије — Београд/Србија