24    
О УЛОЗИ И ЗНАЧАЈУ ТЕМЕНЕ ЧАКРЕ

Оливере, ви сте се упитали о улози Темене чакре током исцељења и медитације. Ова ваша запитаност свој узрок има у томе што ви веома јасно осећате интензивну активност-ротирање Темене чакре, током процеса исцељења и за време медитације. Како смо вам ми - 
Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум Оливере :), скренуле пажњу на чињеницу да чакре немају улогу трансмитера енергијâ свести, ви сте се с правом упитали откуд онда та велика активност Темене чакре током исцељења и медитације.

Ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, тим поводом кажемо следеће: тачно је да Темена чакра не каналише енергије Свести, но, њена улога током процеса исцељења и медитације веома је важна, рекле бисмо чак и пресудна.

Наиме, као што знате свих 12 чари каналишу, тј. усисавају енергије Функционаланости које слобободно "плутају" ван ауре, увлачећи-усисавајући их кроз канале чакри, које своје отворе имају на површини ауре. Аура пак - о томе смо већ говориле, има пречник 24 метра.

Елем, када дође до тога да је потребно у енергетски систем/ауру додати извесну количину недостајућих енергија Функционалности, тада тај задатак обављају све чакре, осим Темене. Темена пак има улогу да вишак енергија Функционалности избаци, тј. врати у околину која окружује ауру особе.

Када су пак исцељењâ и медитације у питању, тада особа у свој систем каналише енергије Духовног плана, те стога оне морају имати неки "улаз" - да се тако изразимо, који би им омогућио да својим енергијама-свестима делују на енергије-свести медитанта. Тај улаз јесте Темена чакра.

Схватате ли сада Оливере зашто је ваша Темена чакра читаво време током медитације и исцељења-упућивања молби, веома активна?

Ово свакако не значи да се сврха Темене чакре завршава на томе, јер она каналише-усисава већи број енергијâ Функционалности, које својим вибрационим спектром одржавају у функционалном стању енергетске струтуре-органе који се налазе у аури медитаната, а које су директно одговорне за мисаоно-духовно функционисање медитанта/особе.

У случају њиховог слабог рада услед недостатка енергијâ Функционалности веома високог нивоа вибрација, те енергетске структуре-органи смањили би своју активност, а у неким случајевима је и обуставили у потпуности. То би аутоматски водило застоју у развоју вашег интелектуално-духовног дела бића, чиме би ваш развој свести на Физичком плану планете Земље за извесно време - можда и трајно, био заустављен.

Да се то не би десило брине се ваша Темена чакра, због чега је веома важно повећати - спонтано повећати, њену активност кроз неку врсту не-Его медитације.

У жељи да вам је ово каналисање било од помоћи поздрављамо вас Децо Земље, као што поздрављамо и вас Оливере, и желимо вам стабилно и дуготрајно здравље.

Духовне Енергије Универзума


скенови: 1 2


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

14 јул 18-те године еона Водолије - Подгорица/Црна Гора