242 
О НАСТАНКУ ДУХОВНИХ ЕНЕРГИЈА УНИВЕРЗУМА

Оливере, обећали смо вам да ћемо каналисати текст о настанку Духовних Енергија Универзума, па ево, испуњавамо оно што смо обећали.

Дакле, Духовне Енергије Универзума створио је или генерисао — како вам одговара, Универзум у раној фази свог развоја. Наиме, Универзум је веома рано схватио да све креације које је он створио својом стваралачком силом, морају имати једну врсту кохезионе свести која ће их држати повезаним и у међусобној комуникацији. Та кохезиона свест, јесу Духовне Енергије Универзума.

Зато када оне — Духовне Енергије Универзума, током каналисања изјаве да прожимају и испуњавају читав Универзум, оне на тај начин желе да вам пренесу поруку — мислимо на сву Децу Земље Оливере, да су им познати сви процеси који се одигравају у Универзуму. То даље значи да би било која врста манипулације или неискрености — да не помињемо злонамерност, током комуникације са њима — Духовним Енергијама Универзума, унапред била осуђена на неуспех.

То даље значи да све што учините од времена вашег рођења, па до тренутка трајног напуштања Физичког Плана, такође је познато њима — Духовним Енергијама Универзума.

Из ових пар напомена можете закључити зашто су искреност и поштење веома важни током процеса духовног развоја. Под изразима «искреност и поштење» не подразумевамо категорије «искрености и поштења» који се могу сусрести током социјалних и пословно —љубавних веза, јер су у многим случајевима таква врста искрености и поштења глумљени и неискрени.

Под искреношћу и поштењем који се јављају током процеса духовног развоја, подразумевамо један приступ себи и другима који је ослобођен жеље за манипулацијом и контролисањем других. Под тим изразима подразумевамо способност Духовног Трагаоца да себе сагледа онаквим какав заиста јесте у том тренутку свог духовног развоја и да смогне снаге да се препусти променама сопствене личности, које ће његову/њену свест уздићи на виши ниво свесности.

Све ово није могуће уколико у себи не развијете или боље речено, не допустите да се у вама испоље искреност и поштење.

Но, да се вратимо Духовним Енергијам Универзума.

Дакле, рекли смо да је улога Духовних Енергија Универзума да повезују све настале креације-свести, које је генерисао Универзум. Међутим, њихова улога се не зауставља ту, већ оне — Духовне Енергије Универзума, учествују у развоју сваког Духовног Трагаоца када он/она досегне ниво свести неопходан да би Духовне Енергије Универзума могле да успоставе контакт са њим/њом.

То даље значи да ви — Духовни Трагаоци, не можете иницирати контакт са Духовним Енергијама Универзума — нити постоји потреба за тиме, већ ће оне контактирати вас, када ваша свест у развојном смислу досегне неопходан одговарајући ниво за тако нешто.

То даље значи да ће ваш духовни развој тећи из медитације у медитацију упућивањем молби вашој Души и другим духовним енергијама-свестима, укључујући и Духовне Енергије Универзума када је то тако наведено у молбама за исцељење које је Оливер истакао на посебној страници. Све оне имају за циљ да вас исцеле и стабилизују, и помогну развој ваше свести до нивоа развоја када ће вас контактирати оне — Духовне Енергије Универзума.

Након тога, ваш духовни развој ће се убрзати и постати на неки начин «шири», тј. теме којима ћете се бавити биће више усмерене ка добробити, очувању, развоју и напретку људске врсте и Универзума у целини, за разлику од тема/интересовања којима сте се бавили док сте молбе упућивали вашој Души.

Ово је потпуно природан след развоја свести, те се немојте плашити да ће се ваша Душа на неки начин осетити запостављеном од стране вас — напротив, она ће «цветати од радости» - ако можемо тако да се изразимо, када види како се лепо и спонтано развија ваша свест. Стога, само наставите са својим редовним медитацијама и мало по мало — попут траве која неприметно расте на пропланку обајсаним сунцем, и ваш духовни развој тећи ће по сопственој динамици.

Ово је било каналисање о сврси и настанку Духовних Енергија Универзума.

Поздрављамо вас Децо Земље.

Љубиша


ПОРУКА ДЕЦИ ЗЕМЉЕ ОД СТРАНЕ ДУХОВНИХ ЕНЕРГИЈА УНИВЕРЗУМА
О НАСТАНКУ ДУХОВНИХ ЕНЕРГИЈА УНИВЕРЗУМА


Сви текстови са сајта слободно и без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

12 мај 17-те године ере Водолије — Београд/Србија

Email this page