23   
О ЖИВОТНОМ ТЕЛУ

Може Оливере, мислимо ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, да би такво једно каналисање помогло Духовним Трагаоцима да боље и јасније разумеју структуру и функције појединих енергетских структура-органа.

За оне који се питају на шта мислимо када говоримо о енергетским структурама-органима, требамо рећи да је у питању, тј. у току :), каналисање о функцији Животног тела и енергетских структура-органа који га чине.

Наиме, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум заинтересоване смо - понављамо: заинтересоване смо, за што је могуће већи напредак Духовних Трагаоца на читавој планети Земљи. У циљу тога - у циљу помоћи Духовним Трагаоцима широм света, Оливер већ дуже време на разним форумима дускусијама у којима учествује и темама које покреће, покушава да на један спонтан, јасан и разумљив начин појасни учесницима форумâ основе духовности у више области интересовања, тј. поља духовности, и тиме на један индиректан начин развеје заблуде о духовности и духовном, које су прилично раширене међу Духовним Трагаоцима.

Наравно да такве његове активности нису добродошле код демонистâ и Гестапо-агената, те је он на форумима често био вређан, омаловажаван или су на њега вршени суптилни - њему јасни, црномагијски утицаји-напади. Но и поред тога, он је стрпљиво и упорно избегавао провокације, трудећи се да код Духовних Трагаоца развије разумност као принцип који ће им олакшати сналажење и разумевање широке области духовности.

Због тога, Оливер нас је малопре у медитацији упитао да ли би било добро да каналишемо информације о улози Животног тела у очувању и функционисању Физичког тела, јер се са таквим питањима сусрео на једном од форумâ. Наш одговор, одговор нас - Духовних Енергија Универзума које прожимамо читав Универзум, гласио је: "Може Оливере", чиме смо и започели ово каналисање.

Овај увод иако дугачак, на неки начин био је неопходан како би читаоци - пре свих мислимо на Духовне Трагаоце, схватили како функционише веза између Духовникâ и нас - Духовних Енергија Универзума које прожимамо читав Универзум. Та веза је жива, духовне је природе и не може је раскинути никаква негативна сила.

Уласком у Просветљење и материјализацијом тог Просветљења, Оливер је постао Једно са свиме што постоји у Универзуму, што даље значи да је постао Једно и са нама - Духовним Енергијама Универзума које прожимамо читав Универзум.

Та Једнота има више начина испољавања, од којих је најзначајнији тај да је Оливер након просветљења престао да буде личан, тј. престао је да се брине о оном делу својих активности, које бисмо могли назвати "личним интересима". Брисањем Ега, уласком у Просветљење и његовом материјализацијом све лично из његовог живота - из његових мисли, нестало је заувек у бескрају Универзума.

Уместо тога - личног, његову свест испунила је брига за заштитом, очувањем, развојем и напретком читаве људске врсте, односно, брига за заштитом, очувањем, развојем и напретком Развојних Свести Душâ, које се на планети Земљи развијате кроз врсту Хомо сапиенс.

Ето, чини нам се да смо овим задовољили заинтерсованê, којима је било од пресудне важности да схвате мотиве који Оливера воде да се предано бави духовношћу и духовним, и поред тога што су све околности и актери против њега, и онога чиме се бави - духовношћу.

Како бисмо ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум помогле Оливеру у мисији које се прихватио, желимо да кажемо следеће: Животно тело представља веома важну енергетску структуру-орган, пре свега, јер оно чини основу Физичког тела. Ово "основу", схватите буквално, јер без Животног тела не би постојао ни промил могућности да скуп - да не кажемо "гомила",  ћелијске протоплазме успе да се оформи у неку функционално-развојну целину.

То даље значи да је Животно тело у развојном смислу "праотац" физичког тела и да представља енергетску матрицу-калуп у коме настаје, развија се и функционише поменуто Физичко тело. Када се та енергетска матрица-калуп након смрти распадне, тада за неколико дана наступи распадање и труљење Физичког тела.

Чини нам се да је овај пример коликогод непријатан, довољно илустративан, како бисте схватили важност и улогу које има Животно тело.

Оливере, ви сте се упитали да ли сваки физички орган има своју енергетску матрицу-калуп и наш одговор глас: "Немају", односно, да то не функционише на такав начин. 

Наиме, Животно тело представља јако поље енергијâ, чији спектар одговара вибрацијама Физичког тела. Како се те вибрације унутар Физичког тела разликују од једног до другог физичког органа, тако и енергије Функционалности које испуњавају Животно тело спонтано "лебде" ка оном физичком органу чије су вибрације идентичне његовим вибрацијама. Тада оне испуњавају тај фиизички орган на ћелијском нивоу, чиме му омогућавају несметано функционисање.

"А енергије Свести?  Каква је њихова улога у читавој причи?" - питате се Оливере.

Енергије Свести које се у аури и органима налазе у размери 1:9 са енергијама Функционалности, представљају "софтвер" - да се тако изразимо, који физичком органу даје сет упутстава не само за рад и функционисање, већ и када је у питању очување и развој датог физичког органа.

"Како енергије Свести знају којем физичком органу је потребна одговарајућа врста "софтвера"-упутстава?" - питате се Оливер.

Па, одговор је веома лак. 

Наиме, Свест, тј. енергије Свести које се налазе у аури особе, прожимају читав Универзум, те им је спонтано познато који орган треба одговарајућу врсту "софтвера"-упутстава. Ово функционише много једноставније него што вам се то чини док читате редове овог каналисања, јер да није тако, живот на планети земљи замро би и нестао у року од неколико дана.

Стога, немојте се бринути о томе како енергије Свести знају који софтвер треба употребити за одговарајући физички орган, већ се потрудите да своје здравље доведете на онај ниво функционисања, који ће обезбедити стабилан и постојан развој ваших енергија Свести. 

У супротном и поред тога што ћете успети да остварите значајнији напредак у прикупљању материјалних вредности и социјалног утицаја на друштво, када дођете у године током којих спонтано започињете процес рекапитулације и оцене свог протеклог живота, није реткост да се многи осете изданим и превареним од стране живота, јер осећају да су га на неки начин улудо и погрешно проживели.

Из тог разлога, сматрамо ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, да је од изузетне важности да један број духовно свесних особа - значи не нужно и Духовних Трагаоца, спроведу на себи процес обнове везе са сопственим Душама, јер ће тек тада постати свесни Сврхе Живота својих текућих инкаранција.

Особа која вам може омогућити одигравање тог процеса, јесте Оливер.

Духовне Енергије Универзума


скенови: 1 2 3 4 5 6


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

24 јун 18-те године еона Водолије - Земун/Војводина