237   
О СВРСИ КАПИТАЛИСТИЧКОГ ДРУШТВЕНОГ СИСТЕМА

Рекли смо већ да вашу стварност обликују демонско-црномагијске секте, које ви знате под називом «религије». Циљ ових секти је у томе, да вас трајно задрже на физичко-емоционалном нивоу развоја свести и на тај начин вас спрече да наставите са својим развојем на мисаоно-духовном нивоу развоја свести.

Како је физичко-емоционални ниво развоја прилично низак ниво развоја свести, то омогућава да ваше ропство има безгранично дуг рок трајања, који може бити у неку руку и неограничен. То даље значи да уколико ваша врста, тј. Развојне Свести Душâ које се развијате кроз врсту Хомо сапиенс, будете задржани на физичко-емоционалном нивоу развоја свести, ваш даљи развој на мисаоно-духовном биће заустављен, тј. онемогућен, чиме ћете бити спречени да досегнете Просветљење.

Ово - спречавање Деце Земље да досегну Просветљење, за Демоне, свештенике, монахе и монахиње ваших демонско-црномагијских секти које називате «религијама», изузетно је важно — такорећи пресудно, јер свако од вас ко уђе у Просветљење, представља тако јак извор Светлости, Љубави и Слободе, да нам је то веома тешко представити вам. Зато они — поменути Демони, свештеници, монаси и монахиње, на све њима доступне начине покушавају да вас задрже на физичко-емоционалном нивоу развоја свести и на тај начин спрече да досегнете Просветљење.

Начинâ за оствариавање ове њихов зле намере има безброј, један од њих је и друштвени систем који вам је познат под називом «капитализам».

Не можемо тврдити да је у капиталистичком друштвеном систему све лоше и погрешно, јер би то било у супротности са Истином. Само ћемо нагласити да је капиталистички друштвени систем форма односâ међу људима која код њих развија висок степен агресивности, мржње и егоизма. Ово није случајно, јер се на тај начин код људи развијају оне карактеристике, које ће их на дужи рок — током читавог живота, везати за физичко-емоционални ниво развоја свести.

На тај начин се они спречавају да напредују у свом развоју на мисаоно-духовном нивоу.

«Али» - упитаће неко, «капиталистичке земље су најразвијеније међу земљама које постоје на планети»

То је тачно, међутим, њихова развијеност не потиче од типа друштвеног система - у овом случају капиталистичког, већ од пљачки и ратова, којима под своју власт држе готово све државе на планети. На тај начин те капиталистичке државе на безброј криминалних и полукриминалних начина исисавају природна, финансијска, људска и многа друга богатства окупираних земаља.

Уосталом, познато вам је да се јавни дуг најразвијенијих капиталистичких земаља мери десетинама и хиљадама билијарди долара. Да не пљачкају друге државе, ове капиталистичке земље не би могле ни да прехране сопствено становништво.

Зато је веома важно Оливере да са овим каналисањем упознате јавност, како би они који се баве друштвеним инжињерингом у сопственим државама, почели да трагају за формом друштвених односа који ће се заснивати на хуманистичком моделу друштвених односа. Ми овом приликом нећемо давати никакав готов модел односâ међу људима, јер свако друштво на планети има сопствене особености које га разликују од других. Довољно ће бити да схватите суштину хуманистичког модела друштвеног развоја, да бисте своја друштва прилагодили моделу о коме говоримо.

Читаво ваше постојање, све што постоји на планети Земљи, осмишљени су са циљем да ви — Деца Земље, наставите да се развијате на четири постојећа плана духовног развоја, како бисте на врхунцу вашег развоја досегнули Просветљење. Они који желе да вас спрече у томе, то чине на више начина, од којих је један и друштвени систем познат под називом «капитализам».

Поздрављамо вас Децо Земље.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

21 април 17-те године ере Водолије — Београд/Србија

Email this page