230  
О КОРЕНИМА РАСИЗМА И НИЖЕМ НИВОУ ЕМОЦИОНАЛНОГ ПЛАНА

Јесте Оливере, расизам као облик мржње спрам одређене расе — а у ширем значењу као облик мржње спрам одређене групе људи, нације или било које групе која се по својим карактеристикама разликује од већине, своје корене има на Нижем Емоционалном Плану, тј. нивоу.

Овај део стварности представља ниво испољавања свести Деце Земље који је прилично негативан и проблематичан по вас. «Боравак» - ако можемо тако да се изразимо, на Нижем нивоу Емоционалног Плана за било кога од вас може имати несагледиве последице — у негативном смислу, наравно.

Нижи ниво Емоционалног Плана представља ниво на коме се генеришу све негативне емоције, које имају тако јако разарајуће деловање на ваша друштва широм света. Чак и када је све у реду у некој држави — у смислу друштвених односа, довољно је убацити једну искру мржње, национализма или расизма и готово преко ноћи до тада мирно и добронамерно друштво, претвориће се у две или више завађених војски. Уосталом оно што се десило са бившом Југославијом, прилично јасно илуструје нашу претходну мисао.

Стога да би ваша врста, тј. Развојне Свести Душâ које се развијате кроз врсту хомо сапиенс успеле да наставе са својим развојем и изграђивањем цивилизације на један позитиван и развојан начин, неопходно је да фокус вашег друштва — тј. друштавâ, изместите са поља односа који свој корен имају на Нижем нивоу Емоционалног Плана. То даље значи да је неопходно да све носиоце моћи у вашим друштвима који по природи своје свести и активностима имају укорењеност на Нижем нивоу Емоционалног Плана једноставно речено «ослободите Моћи», тј. да их развластите — ако можемо тако да се изразимо.

Ово развлашћивање не значи губитак моћи у друштву на један груб и суров начин, који би код новоразвлашћених изазвао висок ниво бола и патње. Под развлашћивањем оних који су укорењени на Нижем нивоу Емоционалног Плана подразумевамо постепено губљење, тј. гашење њихових извора моћи и утицаја. То даље значи да сви извори моћи ових особа и организација који су по својој суштини укорењени на Нижем нивоу Емоционалног Плана, морају што је могуће пре бити угашени на начин који неће изазвати неки облик патње и бола код до јуче «разбаштињених Моћника» - да се тако изразимо.

Ово свакако неће бити лак и једноставан задатак, но, ми сматрамо да је он веома важан — можемо рећи и пресудан, за даља кретања у вашим друштвима широм планете. Уколико не дође до развлашћивања Моћника и организација које своју моћ црпе из Нижег нивоа Емоционалног Плана, Моћ која их испуњава и тера да чине зло нахрупиће на ваша друштва таквом силином, да ће то довести до већег броја нових сукоба и ратова.

Стога, да се то не би десило, ми вас саветујемо да што је могуће пре развластите све оне Моћнике и организације који своје корене имају на Нижем нивоу Емоционалног Плана. Тај ниво представља извор тако негативних и злонамерних енергија које утичу на вашу врсту, да слободно можемо рећи да представља једну врсту «свеобухватноог Пакла» у најгорем смислу тумачења те речи.

На том нивоу свести не пребива ништа што је по својој суштини позитивно, добро и развојно усмерено, и са тог нивоа не можете каналисати никакве енергије и информације које би вам помогле да напредујете на било ком нивоу вашег духовног развоја. Све што је негативно и све што је искључиво у смислу негативног односа спрам других — укључујући ту и расизам са којим смо започели ово каналисање, свој извор има на Нижем нивоу Емцоционалног Плана.

Ми вам овом приликом нећемо указивати који су то Моћници и организације укорењени на Нижем нивоу Емоционалног Плана, јер би се тиме мешали у ваше међуљудске односе — што ми никада не чинимо. Довољно тога смо до сада каналисали да бисте ви сами могли да процените који то Моћници и организације упорно раде на уништењу људске врсте, и вашем свођењу на ниво полуживотињске врсте. Надамо се да ћете бити довољно разумни да схватите ко је у питању, и да одговарајућим мерама развластите Моћнике и организације које би хтеле да вас зауставе у вашем духовном развоју и напретку.

Универзум је испуњен разним облицима свести, од којих се сваки од њих развија и напредује на њима одговарајући начин. Један од тих облика свести јесте и ви — Деца Земље, која се развијате на планети Земљи кроз разне облике друштвених односа и усвајања знања и вештина, како бисте из живота у живот увећали свој ниво разумевања стварности која вас окружује и у коју сте уроњени. Крећући се из живота у живот напредоваћете све више и више, док у једном од живота не успете да досегнете Просветљење. Тада постајете део Универзума који је свуда и у свему, и тиме се ваш низ од стотина и хиљадâ инкарнација завршава, а започиње развој на нивоима свести које ви називате духовним. То је већ једна друга стварност у односу на ону која влада на Нижим Плановима*, но, о томе ћемо нешто више каналисати неком другом приликом.

Поздрављамо вас Децо Земље.

Духовне Енергије Универзума

 

* Физички, Емоционални и Мисаони План


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

03 април 17-те године ере Водолије — Боеград/Србија