229   
О ИНФОРМАЦИОНОЈ ЕНЕРГИЈИ

Информациона енергија је веома важна Оливере, када је у питању процес духовног развоја који тече међу вама — Децом Земље. Информациона енергија представља основу комуникације и размене података не само између вас — Деце Земље, него представља основу комуникације и размене података између вас — Деце Земље и нас — Духовних Енергија Универзума и других духовних енергија-свести, укључујући ту на првом месту комуникацију и размену података са вашим Душама.

Све ово не би било могуће без постојања Информационе енергије, зато је и важна.

Та важност може се испољити на више начина, од којих су вам можда најближи канисањâ са којима сте се упознали читајући текстове које је каналисао Оливер. Из сваког наредног каналисања могли сте се уверити — мислимо на оне који су сумњали у њихову аутентичност, да су информације и знањâ која смо поделили са вама кроз та каналисања истинита и позитивна, те да им је циљ да код вас подигну ниво разумевања стварности која вас окружује и пруже вам могућност да на један пријатан, спонтан и постепен начин побољшате своје здравље.

Надамо се да смо барем у једном свом малом делу успели у томе.

Елем, да би се ова комуникација, како између вас — Деце Земље, тако и она која се одиграва између вас — Деце Земље и нас — Духовних Енергија Универзума и осталих духовних енергија-свести укључујући ту и Душу, наставила што је могуће успешније, неопходно је да се количина Информационе енергије у аури доведе на свој фукционални минимум. Када кажемо «функционални минимум», мислимо на количину Информационе енергије у аури која је неопходна за успешну комуникацију о којој смо говорили у претходној реченици.

Та количина није фиксирана одређеним односом, као што је то случај код међусобног односа између Сиве и Беле енергије од 9:1, већ се она — Информациона енергија, појављује у оној количини коју захтева «проток информација» - ако можемо тако да се изразимо. Ово у ствари значи да што осећате већу потребу за обрадом и разменом информација из области ваших интересовања, то ћете спонтано каналисати већу количину Информационе енергије у вашу ауру.

Цака, тј. проблем је у томе, што се Информациона енергија не каналише кроз чакре и енергетске токове, већ она у ауру улази кроз тзв. «Информационе каналиће». Ови информациони каналићи представљају једну врсту «врата» - ако можемо да их назовемо тако, кроз која Информационе енергије улазе у ауру. Проблем може настати када услед одређених околности — пре свих стреса, дође до блокирања ових врата, што аутоматски води мањку Информационих енергија и појави разних облика психо-емоционалних поремећаја.

Скренули бисмо вам пажњу на чињеницу да Информационе енергије не учествују само у размени података, него су то енергије које својим оптималним присуством у аури изузетно повољно делују на све процесе кои се одигравају у њој. Оне су једна врста «универзалног посредника» и уколико је њихов мањак у аури приметан, то ће водити већем броју нефнукционалних или недовољно функционалних процеса.

Да се то не би десило, тј. да бисмо неке — можда  све, нефункционалности процесâ који се одвијају у вашим аурама отклонили, ми — Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, одлучиле смо да вам помогнемо када је у питању недостатак ових енергијâ у вашим аурама. Наша помоћ веома је једноставна и лака за примену, а довољно је да седнете у положај за медитацију, затворите очи, руке спустите у крило и изговорите следећу молбу:

«Молимо Духовне Енергије Универзума да испуне нашу ауру Информационим енергијама у оптималној количини»

и ми ћемо урадити све што је до нас да вам изађемо у сусрет.

Морамо напоменути читаоцима да Информационе енергије представљају енергије које прожимају читав Универзум, те се стога немојте изненадити уколико током или непосредно након завршене медитације добијете знањâ, идеју или пројекат за којима сте дужи низ година безуспешно трагали. Универзум је извор свих могућности које постоје у њему и уколико су ваши планови, тј. потребе за остваривањем одређених замисли и пројеката развојне природе и позитивни, потпуно спонтано — без икакве интервенције од стране нас — Духовних Енергија Универзума које прожимамо читав Универзум, информације које су вам потребне сам ће вас пронаћи и контактирати.

Ово је било каналисање о Информационим енергијама, за које се надамо да ће вам бити од велике користи.

Поздрављамо вас Децо Земље.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

02 март 17-те године ере Водолије — Београд/Србија