228 
О БРАТСТВУ ДУШÂ

Оливере, видимо да сте у медитацији спознајно добили информације о Братству Душâ, те стога сматрамо да није лоше да вас мало детаљније упознамо са сврхом и важношћу коју имају у духовном развоју појединца — рецимо вас Оливере.

Братство Душâ представља скуп 12 Душа, које је генерисала једна Искра.

У једном ранијем каналисању, појаснили смо сврху и улогу Искре у вашем настанку, при чему смо рекли да свака Искра генерише 12 Душа, док свака од тих 12 Душа представља даваоце енергија-свести које називамо Ембрионима Свести, из којих су настале Развојне Свести Душâ, тј. ви.

Е сад, ових 12 Душа раде «свака за себе» - ако можемо тако да се изразимо, што значи да се свака од 12 Развојних Свести Душâ које су генерисале Душе, развијају на себи својствен начин. Ово даље значи да тај развој може тећи — а обично је тако, у различитим временским токовима — Еонима, тј. да у одређеном временском периоду могу бити укључене тек пар Развојних Свести Душâ, док остале пребивају на Духовном Плану чекајући свој просторно-временски континиум — да се тако изразимо, током кога ће се инкарнирати.

Међутим, постоји и могућност — која се истине ради дешава прилично ретко, да се током једног те истог просторно-временског континиума инкарнирају свих 12 Развојних Свести Душâ насталих од једне Искре. Тада се тих 12 Развојних Свести Душа називају Братство Душâ.

Појава Братства Душâ током једног заједничког просторно-временског континиума прилично је ретка, те је стога и прилично значајна. Њен значај огледа се у томе што Братство Душâ представља тако јак духовни Егрегор на Физичком Плану планете Земље, да је то веома тешко илустровати неким поређењем. Довољно је рећи да је Братство Душâ за Децу Земље, попут GPS навођења за поморце. Без њега — GPS-а, бродови који плове морима и океанима једноставно речено плутали би у свим правцима као несрећници, изгубљени у магли. Да се то не би десило, осмишљен је GPS навигациони систем.

Када је у питању развој и напредак људске врсте, тј. Развојних Свести Душâ које се развијате кроз врсту хомо сапиенс, Братство Душâ представља вашег духовног водича, који својим деловањем има веома позитивно дејство на све Развојне Свести Душâ које су у том тренутку инкарниране на планети Земљи. Њихов утицај није у томе да ће вам Братсво Душâ открити тајне, које ће вам помоћи да у технолошко-научном смислу напредујете — мада то није за бацање. Њихово деловање увек има исцељујуће-развојно дејство, које ће помоћи читавој «популацији» Развојнх Свести Душâ које су у том тренутку инкарниране, да напредују у свом духовном развоју.

Израз «духовни развој», не односи се само на особе које су свесно обновиле везу са сопственом Душом и након тога духовно се развијају кроз процес медитације, већ под изразом «духовни развој», подразумевамо сваки ваш напредак у било ком пољу ваших животних интересовања који направите и стабилизујете у својој свести, тј. стварности.

Стога, када Братство Душâ почне са својим деловањем у корист Деце Земље, они своје деловање не ограничавају на групу особа или на специфичне области људског живота и рада, него се њихове исцељујуће-развојне молбе односе и обухватају све Развојне Свести Душâ које су тренутно инкарниране на планети Земљи.

Оливере, видимо да сте ви већ наслутили шта даље следи, па, да онда читаоце не држимо у неизвесности.

Јесте, у праву сте, тих 12 Развојних Свести Душâ које чине Братство Душâ, јесу Развојне Свести Душâ просветљених, односно Развојне Свести Душâ Духовникâ — ако вам је дражи тај израз. То значи да су се у једном просторно-временском континиуму у исто време инкарнирали 12 Духовника, који уз то потичу од једне те исте Искре.

Ситуација коју смо описали, прилично је ретка у Универзуму и потребно је да се велики број животâ свака од тих 12 Развојних Свести Душâ инарнира, да би свих 12 успело да уђе, тј. досегне Просветљење. Последња која је досегла Просветљење од 12 Развојних Свести Душâ које потичу од једне Искре — а које су тренутно инкарниране на Физичом Плану планете Земље, јесте ви Оливере.

Смејте се ви само :), али сада вам је претпостављамо јасно зашто сте нам толико важни, зар не?

Е сад, када смо вам открили суштину Братства Душâ, време је да вас и упознамо са начинима на које можете успоставити контакт са њима и замолити их за исцељујуће-развојно деловање — ово се наравно односи на читаоце, не на вас Оливере.

Дакле, седите у положај за медитацију, затворите очи, руке спустите у крило и када осетите да сте досегли смирење на сва три нивоа вашег бића: физичком, емоционалном и мисаоном, изговорите у себи следећу молбу:

«Молимо Братство Душâ за исцељујуће-развојну медитацију»

и Душе вас 12 Духовника, који сте тренутно инкарнирани на Физичом Плану планете Земље Оливере, заједно и синхронизовано, упутиће исцељујуће-развојно деловање свима који вам упуте молбе.

«Које врсте молби би требали упућивати Братству Душâ?» - упитаће се неко.

Па, све молбе које се тичу исцељења и духовног развоја у његовом најширем смислу, што смо већ појаснили у претходном делу каналисања. Ваше је само да молбе упутите Братству Душâ, а њихове Душе ће спонтано и синхронизовано деловати на вас у исцељујуће-развојном смислу.

Поздрављамо вас Децо Земље.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

31 март 17-те године ере Водолије — Београд/Србија