225     
О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ И ИНТЕГРАЦИЈИ НОВОПРИСТИГЛИХ ИНФОРМАЦИЈА И ВЕШТИНА

Оливере, вашим готово свакодневним увидима о природи психе људске врсте, односно о природи психе Деце Земље која се развијате кроз врсту хомо сапиенс, прилично сте проширили фонд знања о истој. Стога, чини нам се да је сада време да направимо извесну паузу у каналисањима везано за структуру психе, како би каналисане информације имале времена да се материјализују у вашој свести или ако хоћете, да се имплементирају и интегришу у вашу дневну свест.

Процес имплементације и интеграције каналисаних информација није процес који тече по аутоматизму, већ каналиста - рецимо ви Оливере, мора да замоли за њихову имплементацију и интеграцију у дневну свест. Тај процес сам по себи није захтеван, односно није компликован уколико је каналиста напредовао у свом духовном развоју.

Уколико је пак само пуки преносник информација, који се не бави сопственим духовним развојем, тада је тај задатак - мислимо на имплементацију и интеграцију, готово немогућ.

Када сте пак ви у питању Оливере, с обзиром да сте већ извесно време ушли у Просветљење и постали Једно са Универзумом, то је само ствар рутине, односно у питању је процес који може најдуже трајати пар месеци.

Како се спроводи имплементација и интеграција каналисаних информација+

Тај процес је пре свега ствар личног одабира, у смислу да Духовник или Духовни Трагаоц сам бира једну врсту учесталости којом ће да имплементира и интегрише каналисане информације. Ви сте нас пре пар година замолили за имплементацију и интеграцију иако тада нисмо каналисали о њима, већ сте интуитивно знали да је у том тренутку био период вашег развоја који је морао тећи кроз процес имплементације и интеграције.

Реч "имплементација" има помало страни призвук, као да је у питању једна врста речи узете из страног језика - рецимо енглеског, те да бисмо тај појам што је могуће више приближили заинтересованим читаоцима, можемо рећи да он значи "примену одређеног знања или вештине на област живота и рада на коју се то знање или вештина односе".

Ово је била дефиниција за имплементацију, а сада бисмо могли дати дефиницију и за интеграцију, па можемо рећи да "интеграција представља процес усклађивања и синхронизовања новопристиглих информација и вештина са већ постојећим".

Чини нам се да смо овим дефиницијама у доброј мери појаснили суштине та два процеса, те нам је сада још остало да вам појаснимо начин на који се та два процеса одвијају. Процеси имплементације и интеграције теку попут свих наших исцељујуће-развојних програма, што значи да је неопходно да седнете у положај за медитацију, опустите се и смирите на сва три нивоа - физичком, емоционалном и мисаоном, руке спустите у крило и у себи изговорите следећу молбу: "Молимо Духовне Енергије Универзума да нам помогну током процеса имплементације и интеграције новопристиглих информација и вештина" и ми ћемо учинити све што је до нас да вам изађемо у сусрет.

Процес имплементације и интеграције новопристиглих информација и вештина представља можда најважнији део развоја сваке особе која се бави духовношћу, те из тог разлога, било би добро да ово каналисање прочитате на глас неколико пута како бисте што је могуће јасније разумели информације које смо представили у њему. Процеси о којима говоримо - иако су у путању два процеса: имплементације и интеграције, одвијају се сукцесивно - један за другим и ту нема никакве борбе за првенством и важношћу.

Све што се током процеса духовног развоја одигра на један спонтан, постепен и пријатан начин, представља процес који има великих могућности да се оствари у вашој свести. Надамо се да ће се то десити и са процесом имплементације и интеграције код вас Оливере, јер је то од великог значаја за ваш даљи духовни развој.

Поздрављамо вас Оливере.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова.

18 март 17-те године ере Водолије - Београд/Србија