221
 

221  
О ОЧУВАЊУ ИСТИНЕ, СЛОБОДЕ И ЉУБАВИ КОД ДЕЦЕ ЗЕМЉЕ

Оливере питали сте нас — односно замолили, за савет везано за очување — па и развој, Истине, Слободе и Љубави код особâ које се не баве духовним развојем. У жељи да вам помогнемо — мислимо на Децу Земље којој је помоћ у очувању ових енергија више него потребна, ми — Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум искористићемо ово каналисање како бисмо вам дали неколико упутстава која ће вам бити од користи, када су у питању очување и развој поменутих енергија.

Наши савети биће такве природе, да ће их моћи користити најшири број људи који се не баве духовним развојем, јер у развојном смислу — мислимо на развој свести, нису досегли ту фазу свог развоја на планети Земљи. Вежбе и поступци које ћемо вам детаљно представити и описати ни у једном свом делу не могу вам ни на који начин причинити неку врсту штете, већ су то благе, али упорне технике које ће вам на један спонтан, постепен и пријатан начин помоћи у очувању и развоју енергија Истине, Слободе и Љубави.

Па да почнемо…
 

Енергије Истине

Прву вежбу назвали бисмо: «Изговарање Вечне Истине», а изводи се тако што заузмете позицију као за поступак «чишћење Развојне Свести Душе» и тада што је могуће јасније изговорите у себи следеће речи, односно молбу:

«Молимо енергије Истине да своје дејство у нама развију до максимума»

и енергије Истине учиниће све што је у њиховој моћи да одговоре на вашу молбу у позитивном смислу.

Морате знати да Изговарање Вечне Истине није «безазлено» - ако можемо тако да се изразимо, јер су ефекти ове молбе упућени енергијама Истине прилично јаки. Они су свакако постепени — ту не морате бринути, но и поред те постепености имаће прилично јак ефекат на ваш свакодневни живот.

Стога морате узети у обзир да изговарањем ове молбе — молбе Изговарања Вечне Истине, покрећете процес трансформације ваше свести који код вас може узроковати већи број промена — мислимо на животне промене, од којих неке од њих неће бити пријатне по вас. Ово «неће бити пријатне по вас» ни у ком случају не значи да ће оне по својој природи бити негативне, већ да ће Изговарање Вечне Истине довести до промена ваше психе — тј. свести, чиме ће се код вас јавити — могли бисмо рећи, потреба да често — вероватно и стално, изговарате Истину везано за односе у друштву у коме живите.

Е сад, у зависности од степена развоја свести и односа у друштву у коме живите, то изговарање Истине може вам узроковати појаву проблема средњег и високог обима, па зато морате бити промишљени пре него што се одлучите да приступите изговарању ове молбе.

Уосталом видели сте — односно читали, колико Оливер има проблема због изговарања Истине, везано за рат у бившој Југославији.

То смо лепо, кратко и јасно представили, па да пређемо на следећу енергију — Слободу. 

 

Енергије Слободе

Енергије Слободе представљају енергије које је веома тешко очувати и развити у аурама Деце Земље, на планети Земљи. Разлога за ово је више, чини нам се да се два најјасније истичу: низак ниво свести ваше врсте и тоталитарни режими, као природан наставак ниског нивоа свести друштава-држава у којима живите.

Стога задатак који је Оливер поставио пред нас није нимало лак, но, ми — Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум ипак смо успеле да пронађемо решење и начин на који ћемо успети да помогнемо Деци Земље, која се развијате на планети Земљи.

А решење изгледа овако: свако ко жели да очува и развије у себи, тј. у својој аури која има пречник 24 метра, енергије Слободе, сваког јутра када устане, након умивања и завршене јутарње хигијене,  треба да заузме положај као у претходној вежби — положај чишћења Развојне Свести Душе и у себи изговори:

«Молимо Енергије Слободе да испуне, очувају и развију енергије Слободе у нашаој аури»

и оне — Енергије Слободе, учиниће све што је у њиховој моћи да вам помогну утоме.

Морате знати да енергије Слободе са собом носе клицу побуне, те стога уколико сте задовољни животом који ни на који начин нема неких одступања од уобичајене рутине, требали бисте добро промислити да ли је ова молба за вас. Наиме, све молбе које упућујете док заузимате поменути положај — положај чишћења Развојне Свести Душе, омогућавају вам везу са вашом Душом, што значи да у том тренутку-положају све оно што замолите вашу Душу — а што је по својој природи развојно-духовно, имаће велике шансе да се и оствари у вама. Та остваривост не зависи од могућности Душе — јер су оне прилично велике, већ од стања ваше свести или тачније речено од тога колико ваша свест у овом тренутку има капацитета да се креће у развојном правцу.

Неке особе плаше се промена, али их у исто време и прижељкују. Друге пак нису уопште заинтересоване да се мењају, али би желеле да промене околности и услове свог живота. 

Стога уколико спадате у прву групу ова молба на вас може деловати помало проблематично, јер ће вам енергије Слободе унети доста промена у живот. Уколико спада у другу групу, промене ће на вас деловати прилично добро, јер ћете осетити динамику коју носе у са собом.

Стога као и у претходној вежби, тј. молби, добро промислите пре него се одлучите да примените описани поступак.

Ето, сада нам је остало још да опишемо поступак за очување и развој енергија Љубави.

 

Енергије Љубави

Да бисмо очували и развили енергије Љубави у вашој аури, потребно је да претходно развијете енергије Истине, Слободе и Мира. Ово је неопходно, јер су енергије Љубави прилично нежне енергије, с обзиром да су духовног порекла, што важи и за енергије Мира. Из тог разлога веома је тешко у вашим друштвима успоставити атмосферу мира и љубави.

Но, ми — Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, у жељи да вам помогнемо по молби Оливеровој, успеле смо да развијемо поступак који ће вам бити од користи када су у питању очување и развој ових енерија.

Као и у претходна два поступка, потребно је заузети положај чишћења Развојне Свести Душе и у себи изговорити следеће речи:

«Молимо енергије Љубави да очувају и развију енергије Љубави у нашој аури»

и оне ће учинити све што је до њих да вам помогну у томе, односно да вам изађу у сусрет када је у питању поменута молба.

Подсетили бисмо вас да су енергије Љубави изузетно нежне и да их било која врста грубости и агресивности на неки начин угрожава, што за последицу има да напустају вашу ауру. Зато је веома важно да уколико икако можете обезбедите да особе са којима често проводите време: укућани, пријатељи, колеге са посла… што је могуће више избегавају да вас на неки од безброј начина третирају на поменуте негативне начине. Како ћете им ви објаснити разлоге ваше молбе остављавмо вама да одлучите, али добро је да знате да уколико не обезбедите ове «спољне» услове, да енергије Љубави неће моћи да вам помогну у очувањи и развоју тих енергија  у вашој аури.

Поменута три поступка-молбе имају веома важно деловање на свест сваке особе, јер енергије Истине, Слободе и Љубави представљају енергије које имају јако трансформишуће-развојно деловање. Стога будите свесни да након изговарања ових молби можете осетити порив за коренитим променама живота, које могу пореметити уобичајени ритам живота и особа са којима живите. Зато пре него што започнете са применом ових поступака, добро промислите којим правцем желите да усмерите ваш живот.

Ово помињемо, јер развој енергија Истине, Слободе и Љубави скоро никада не води животном путу који је испуњен славом, новцем и лагодним животом. С обзриом на низак ниво развоја свести ваше врсте у овом тренутку, развој енергија Истине, Слободе и Љубави може вам узроковати већи број проблема у средини у којој живите. Из тог разлога морате добро промислити и одредити своје животне приоритете и уколико будете закључили да у њих спадају и развој енергија Истине, Слободе и Љубави, почнете са применом описана три постука-молбе.

Поступке-молбе довољно је изговарати једном дневно по један од три наведена, што можете чинити сукцесивно — један за другим, или за једну од енергија можете замолити током више дана, јер у том тренутку осећате појачану потребу за њеним присуством у аури. Када осетите да се њен садржај у аури усталио и стабилизовао, тада можете наставити са сукцесивним изговарањем молби.

За разлику од изговарање на глас током чишћења Развојне Свести Душе, током поменута три поступка изговарање се врши у себи, јер ви уствари призивате у вашу ауру споменуте три енергије.

Знајте да у духовности ништа није нагло и брзо, јер би то представљало једну врсту стреса за вас. Стога прве резултате примене поменутих поступака осетићете тек након 2—3 месеца, те зато имајте стрпљења током примене ових поступака у њиховој почетничкој фази. Све је у фазама, и ништа што је брзо и нагло нема одлике духовног процеса. Стога надамо се да ћете ви који читате ове редове послушати наш савет и поступке које смо описали спроводити по већ описаној динамици.

Желимо вам свако добро Децо Земље и надамо се да ће се стање ваше свести што је могуће брже променити на боље.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

09 март 17-те године ере Водолије — Београд/Србија