Не хакујте каналисање. Нађите неки поштен посао. Ожените се.

 

21      
О ЧАКРАМА И НИВОИМА РАЗВОЈА СВЕСТИ

Оливере, упитали сте се колико чакре директно утичу на развој свести, односно да ли су повезане са одговарајућим плановима/нивоима (подплановима) свести и наш одговор гласи да нису. Ово "нису" не значи да чакре немају никакву улогу у развоју свести особе,тј. Духовног Трагаоца, већ да та улога чакри није значајна.
 
Наиме, њихов значај састоји се у одржавању "портала" за енергије одговарајућег фреквентног спектра-распона, које смо ми већ назвале "енергијама Функционалности". То даље значи да свака чакра усисава енергије Функционалности које су у одређеном спектру-распону вибрација, карактеристичних за енергетске структуре-органе који и сами вибрирају-функционишу у оквирима поменутог спектра-распона. Уколико пак те енергетске структуре-органи не би били снабедевени њима неопходним енергијама Функционалности, они би смањили - у неким случајевима и потпуно престали, са својим функционисањем и радом.
 
Ово би неизоставно водило поремећајима и болестима које би се код особе испољиле на неком од три поља људског битисања: физичком, емоционалном или мисаоном. Тиме би развој свести особе претрпео велику штету, коју можда не би било могуће надокнадити тек тако и брзо.
 
Стога, за очување и развој свести непоходно је добро функционисање свих чакри, што је можемо рећи прилично ретка појава. Ова наша изјава може вам се учинити можда мало претераном, но, уверавамо вас да је потпуно истинита. Веома су ретке особе код којих су све чакре функционалне и та реткост најчешће потиче од њиховог бављења духовним развојем - пре свега Медитацијом Душе. Ово не значи да друге врсте медитацијâ не могу дати позитивне ефекте у исцељењу и побољшању функционисања чакри, већ да се Медитација Душе у практичној примени показала као најуспешнија, пре свега из разлога што је у питању не-Его медитација.
 
Оливере, ви сте се запитали на које то начине, односно које то структуре-органи повезани са чакрама учествују у развоју свести.
 
Ваше питање иако интелигентно, истовремено показује да нисте у потпуности схватили начин функционисања свести. То даље значи да свест функционише кроз систем енергетских токова - њих 12 + 8, и Енергетског Срца које енергије свести распршује у 12 слојева ауре - што чини сукцесивно. Тада Медитација Душе - односно деловање свести ваше Душе, Духовника, нас - Духовних Енергија Универзума које прожимамо читав Универзум и других духовних енергија-свести постепено снижава ниво вибрација ваше свести, што води томе да вам постају доступни виши нивои функционисања свести.
 
Чакре пак енергијама Функционалности одржавају у функционално-радном стању структуре-органе који учествују у "раду и дистрибуцији енергија Свести": енергетске токове, Енергетско Срце, Коренове Интелигенције, Меморијски Мозак, Мисаоно Вретено, Генератор Мисаоних образаца и још неколико, које овом приликом нећемо помињати.
 
Све поменуте структуре-органи без енергија Функционалности које увлаче свих 12 чакри - а у највећој мери Перинеум чакра, престале би са радом, што би водило застоју у развоју свести особе. Стога немојте се изненадити када приметите да нека особа "пропада" и да се то "пропадање" дешава у оквиру физичког, емоционалног или мисаоног поља њених делатности. Када би пак била подвргнута већем броју исцељујућих каналисања, њено стање би спотано, пријатно и постепено водило ка оздрављењу и нормалном функционисању до нивоа оздрављења, до кога је то могуће остварити код ње.
 
Ово је било појашњење о улози чакри у развоју свести, чиме завршавамо контакт са вама Оливере овом приликом.
 
Поздрављамо вас Децо Земље, а поздрављамо и вас Оливере који се трудите да област духовности што је могуће више приближите свој Деци Земље, а нарочито Духовним Трагаоцима.
 
Духовне Енергије Универзума
 
 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова
 
17 април 18-те године еона Водолије - Београд/Србија