218  
О ЧИТАЧИМА МИСЛИ

Читачи Мисли су занесењаци којих има у свим Гестапоима свести и не треба им придавати превише пажње. Но, то не значи да су Читачи Мисли потпуно небитни, јер то не би одговарало Истини. Штета коју вам могу причинити може бити прилично обимна и веома сложена. Стога будите опрезни док медитирате и каналишете, с обзиром да су Читачи Мисли тада најактивнији, због обима новопристиглих енергија.

"Па добро, али ко су у ствари Читачи Мисли"? - питате се.

У питању су Дезинкарниране Развојне Свести Душе особа које су трајно напустиле физички план, али су пристале да се и даље баве једном врстом оностраног процесуирања информација. Те информације представљају мисли разних људи који из неког разлога привлаче радозналост Читача Мисли. Када заврше са процесом читања, Читачи Мисли тада почињу да - можемо рећи, "варе" дате информације и да их повезују, односно увезују са претходним реченицама/информацијама.

Ова активност сама по себи не представља неку посебну новост у свету духовности, но видимо да ви нисте били упознати са њом. Стога надамо се да ћете сада обратити много више пажње на ову појаву, нарочито током процеса медитације и каналисања - што смо већ поменули.

Читачи Мисли представљају посебно моделоване свести које су у стању да веома осетљиве информације опазе, запамте и доставе трећој страни, односно онима који су у контакту са њима.

"Како се успоставља контакт са читачима Мисли"? - питате се.

Контакт се успоставља једном врстом црномагијског обреда који по својој суштини није крвне природе. То значи да се током њега не користи крвна жртва, већ се читачима Мисли нуди друга врста енергијâ.

"Која"?

Па, мало нам је непријатно да то објавимо овако јавно, те стога можете предпоставити које врсте енергија су им омиљене - имају везе са телесним излучевинама и мокраћом. Но, то није тема овог каналисања те ћемо је оставити за неки други пут.

Оно основно што сте требали знати о Читачима Мисли презентовали смо вам кроз ово каналисање, које управо завршавамо.

Духовне Енергије Универзума 


 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова 

13 фебруар 17-те године ере Водолије - Београд/Србија